This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kaffka Margit: МАРГИТ КАФКА - ПРОЛИВНОЕ, НЕМОЛЧНОЕ ПИСЬМО (Záporos, folytonos levél in Russian)

Portre of Kaffka Margit
Portre of Maja Ceszárszkaja

Back to the translator

Záporos, folytonos levél (Hungarian)

(...És minden szebb és minden tisztább, gazdagabb!

Nagy erővel ömlik ki becsületességem;

És becsületes, egyszerü. tiszta a világ

Mint mi ketten!...

Egy nem-poéta drága, rossz verséből.)

 

Mily sokan vagytok!...

Millió kis katona gázol

Most vérködben, fagyott mocsáron, füstpernyés, fölsebzett uton

- (A végek vad völgyein át már fujdogál a hideg szél!) -

Oly kábán egy-ritmusu léptük, oly egyszinü szürke gunyájok!

Élet töméntelene! Durva fölösség porszeme egy-egy;

A szédült sokaságban nem kérdhetik: hova? meddig?

Csak mennek, bár nem értik - mi sodorja őket - a tébolyt,

Hogy tűzhelyet, műhelyet hagyva, otthoni szokást és gondot,

Várjanak dult faluk utján, vérködben fagyott mocsáron,

S ha kiáltanak nekik, öljenek szörnyű robajjal -

Mert másmezű, másszavú szomszéd ugyanezt műveli vélük,

T ú l akar jönni, hogy nevezze "enyém"-nek a földet,

(Bár azé örökre a föld, ki túrja s rátapad élte!)

...Nem, nem értik?... Ki akarta?... Honnét jött e suta kényszer,

Hogy ember törjön így emberre, föld alól lesve, mint okos vad?

(Mily jó most a föld vadjának! Kimélik attól a fegyvert

És téli álmot alszik kis párjával csendes odúban!)

Nem értik!... Pihenvén néznek a tűzbe, s nevetik: milyen egyenlők,

Most sárosan, férgesen, fázva, testvérré-fosztva így együtt!

Bár van, amelyik könyvre is gondol és hajdani, halk muzsikára;

De a baka is "rögényezi magát" és lidércet álmod a lángban.

S m i n d gondol jó, asszonyi szóra, meleg asszonyanyás kézre.

...Majd vitatják: kifelé tart-e már a kergült, beteg idő,

Hogy folytatná kiki önéltét, mit gyerekkora óta ösmer! -

Ám addig szótfogad, (mit tegyen?) húnyt lélekkel megy előre,

Megadja magát, (ez a legjobb!) s próbál az ételnek örülni,

Részvét elől becsukja szívét, egy gondja van: "Ma még élek!"

Siratlan temet bajtársat: "Ez hült ki szegény ma, nem én!"

...Jaj, milliónyi közös nyomorból ki se látszik a tied, szerelmem!"...

 

S mily sokan vagyunk!...

Millió picike asszony

Sir itthon a párja után, méri gyötrődve az időt, -

Ír biztató levelet és könnyje zilálja betüjét,

Lesi a póstát: "Jaj, eleven még a kéz, mely irta?..."

Asztalnál e g y hely üres,... és torkán akad a meleg étel.

Keserüen száll özvegyi ágyba: "Mi vackon pihen a másik?"

Majd imádkozik és tervez. - Ó, hogy terít majd neki asztalt!

Hogy kimél meg a gondtól! Hogy keresi mindenbe kedvét!

Sohase mond kifogást; engedve hajol szavára!

Körötte lábujjhegyen jár, hogy csenddel gyógyítsa szivét;

"Hozd vissza, Isten! Csak őt! Ha betegen... kigyógyítom én!

Csak jöjjön, ha csonkán is,... felderítem éltét halálig!

Ha elrutítva... nézze tükörbe, szivembe magát!

Elváltozva... majd vissza, volt-magához terelem!

Kis ajándék legyen éltem, hogy neki szenteljem ezentul!...

Mily jók leszünk ezután: egyszerüek, békések, tűrők;

Ki akad fenn kavicson, ha hegyomlásból szabadult élve?"

- Így beszél ma minden asszony, ki gyötrődve, méri az időt.

Hogy elbirhassa ép ésszel - idegen munkába roskad

Idegen sebet iral; - hátha lát mégis az Isten?

(Ha nem rejtőz szégyenkezőn most tág ege kárpítja mögé;)

...Jaj, millió asszonyi kin közt ki se ösmerszik asszonyodé...

 

S mégis... csak te meg én!...

Kiáltom feléd most e zord éjtszakán át,

Hogy nincs egyéb mirajtunk kivül; mert e kivül nincs egyebünk!

S ha elmulunk, - kis szemünkkel a világ hunyja be szemét!...

...Emlékszel? E nyár havában, ős fórum tört kövei fölött

S az antik szüzek feredője felé kiáltoztuk egymás nevét,

Majd gyönyörű dombok lábján mondtad: "Itt harcoltak hajdan!"

...Álmodtuk-e akkor e rengést? Oly külön voltunk! Csak mi voltunk!

- Társam te! Harmóniám! Első jó s boldog szerelmem!

Társad én! Harmóniád! Első jó s boldog szerelmed!

Kik tapintva egymás szivét: "Egy matéria!" - szóltunk,

Kik ámulva öleltük egymást: "Szégyentelen ölelés!" -

Halld, Életem! E mai orkán n e művész történik mivélünk!

Közénkesett vakeset csak; nincs értelme, oka bennünk

Mi csak egymásnak vagyunk: becsület, élet, adósság!

- Mi próbáltuk, s j ó nekünk együtt bárhol a földön;

S valahol mécset gyujtottunk, körültünk nyugalom zenélt,

...Tudod-e még a balkont, az olajfás kertre tekintőt?

(A szép hegyi város kőkútja csicsergett a holdfényben alattunk,)

"Most boldog vagyok!" - o t t mondtam; s tudod, hogy először mondtam,

Te szeretőn betakartál, mert hirtelen zizzent hüvös szél...

 

És reggelre jött a hír, menned kell, zajlik a világ,

Lavina indul, orkán zúg, delirizál az élet!...

(- Lásd, szó köztünk maradjon, - megmondom, mért jött az egész:

Mert éltemben egyszer én: "Boldog vagyok!" ezt mondtam.)

Ám isteni gőgben Örök: te, én, s a mi egy-pár voltunk;

S már Isten, aki művelte sem művelheti mássá!

 

Te messze, én itt?

Most ugyanazt a holdat nézzük s egymáson pihen szivünk!

Bár egy percünk se hasonlit, bár hetekig jön tőled a hír;

Bár gázolsz sarat és vért s a téli földbe tanyázol;

Bár sírva irok itt most s mellettem bús, üres ágyad.

 

Mi történhet velünk?...

Megölnek? (Ó, nyügözi e gyilkot görcsösen virrasztó szerelmem!

Ha percre ellankadnám, tán meglelné drága szived!)

De régebben vagyunk mi egyek, - tovább is egy a mi utunk!...

...Tán elmossa képem az idő?... (Hogy szánnálak nélkülem téged!)

De csak egy szót kell majd szólnom, hogy szivemre ösmerjen szived

És visszajöjj akárhonnan Solweigod esti dalára!

- Mint pecsétet tettem szivedre magam, mint bélyeget a te karodba,

Mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a koporsó

Az igazi szeretet!

 

1914Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.epa.hu/00000/00022

МАРГИТ КАФКА - ПРОЛИВНОЕ, НЕМОЛЧНОЕ ПИСЬМО (Russian)

(…И всё красивей, и всё чище, богаче!

С силой льется наружу честность моя;

И честен, прост. чист мир

Как мы с тобой!…

Из дорогого, плохого стиха одного не-поэта).

 

Как же много вас!…

Миллион солдатиков

В кровавой испарине, смерзшейся топи, сквозь гарь, изрытой дорогой

–– (И края уже продувает холодом диких долин!) ––

Как до одури ровен шаг их, неотличимых в одинаково сером!

Где жизней без меры, с лихвой! Где один лишь пылинка избытка;

В столпотвореньи разве спросишь: куда? и доколе?

Так и идут, не поняв, что за чума их несет и велит им

Бросив очаг, мастерскую, привычный уклад и заботы,

Ждать у раскуроченных сел, в кровавой испарине смерзшейся топи,

Чтобы потом с грохотом убивать по команде,

Раз сосед с иными глазами и речью делает то же

И рвется землей пройти, чтобы за ней «своею» назвать

(Землю тех, кто к ней жизнью прирос, ковыряя!).

… Нет, нет, кто поймет?… Кто хотел?… Что за чумная нужда,

Выждав, умным зверем, из ямы метнуться — человеку на человека?

(Хорошо сейчас зверю! На зверя патроны жалеют,

Зверь спит себе зимним сном со зверихой в тихой норе!)

Кто поймет!… И на отдыхе у огня они смеются: все равны,

Вшивы, продрогли и каждый до братства обобран.

Можно, правда, вспомнить о книге, о тихой музыке давней,

Но и деревня кошмаром «рентгенит» себя, пялясь в огонь,

И каждый грезит о женском: о ласковом слове, о теплой руке.

И рядит: к концу ли уже полоумное время больное,

И что он перво-наперво дома, в родном, с детства привычном житье!

А пока (что делать?) послушно шагает, душу зажмурив,

Сдается (лучше всего!), ну и еда тоже в радость,

Запирает сердце: «Сегодня жив…!», состраданье душит,

Не оплакав, хоронит: «Нынче он, бедолага, не я!»

…О, в миллионе бед на всех как твою различить, любовь моя!"

 

Как же много нас!

Миллион крошечных женщин

Плачет дома по милому, часы в муках считает,

Пишет бодрящее, и буквы слеза размывает,

И выждав почту: «Ох, жива ли еще рука, что писала?…»

И похлёбки никак не сглотнуть: за столом о д н о место пустует,

И в постылой вдовьей постели: «А ему-то там каково?»

И молится, и мечтает. — Ах, как она стол для него накроет!

Как отгонит заботу! Как будет стараться во всём угодить!

И ни попрека; и будет ловить каждое слово!

И вокруг, на цыпочках: сердце лучше лечить тишиной;

«Верни ж его, Бог! Только его! А больным… Сама исцелю!

Хоть калекой… И до самой смерти я радовать буду!

Обезображенным… Что ж, пусть в мое сердце глядится!

Не таким… Ничего, ворочу к себе-прежнему!

И всю-всю жизнь что осталась — ему отдарю!…

Как же мы хорошо заживем: просто, бережно, терпеливо;

Кто ж на гальке споткнётся, выжив в горном обвале?»

— И каждая так, что в муках считает часы.

И чтоб умом не тронуться, за лямку чужую берется,

Лечит чужие раны, — а вдруг Бог все-таки зряч?

(И не упрятался со стыда за небесный ковер свой;)

…О, в боли мильона женщин как боль твоей различить….

 

Но нет… только мы с тобой!…

Это тебе я кричу всю недобрую ночь напролет:

Ничего кроме нас нет, и нет у нас ничего кроме нас!

Не станет нас — и глазами нашими мир закроет глаза!…

Этим летом, по камням древнего форума…Помнишь?… --

Над купальней античных дев мы окликали друг друга,

И у дивных холмов ты сказал: «А ведь здесь воевали!»

…Кто бы подумал… ? Отъединены, мы были одни на свете!

— Друг мой ты! Созвучье моё! Первая радость-любовь моя!

— Друг твой я! Созвучье твоё! Первая радость-любовь твоя!

И нащупывая сердце друг друга: «Одно вещество!»

И изумленно обнимая друг друга: «Бесстыдное!»

Слышь, Жизнь моя! Он не с нами, этот нынешний смерч!

Вслепую — и пополам; и ни смысла в нас, ни причины.

Мы с тобой лишь друг другу: честь, жизнь, долг!

— Мы проверили — вместе нам хорошо на земле где угодно;

Где свечу ни зажжём, там покой запоёт,

…А еще, тот балкон, над оливковой рощей?

(Горный город внизу, щебет каменного фонтана и луна,)

«Теперь я счастлива!» — сказала я там, и знаешь, впервые,

И ты загородил меня от внезапного ветра…

 

А наутро, врасплох: тебе уходить, мир свихнулся,

Лавина пошла, ураган ревет, время бредит!…

(-- Видишь, только ты никому, — знаешь, отчего это всё:

Потому что впервые в жизни я сказала: «Я счастлива!»),

Но, гордыня богов, Вечное: ты, я, мы, единое, пара.

И Богу создавшему ее уже не пересоздать.

 

Ты где-то, я здесь?

Но на одну луну глядя в этот миг и сердце друг в друге целя!

Хоть ни одна наша минута не схожа, и от вести до вести недели;

Хоть бредешь ты по крови и грязи и ночуешь в зимней земле,

Хоть пишу я в слезах, а рядом пустует твоя постель.

 

Что ж станется с нами?…

Убьют тебя? (О, да смутит убийцу любовь моя неусыпная!

Вдруг я на мгновенье запнусь — а он тебе целится в сердце!)

Но так давно мы одно, и дальше одна нам дорога!

Время мой образ сотрет?… (Бедный мой ты без меня!)

Но стоит мне вымолвить слово, и сердце сердце узнает.

Возвращайся откуда угодно к вечерней песни своей Сольвейг!

— Печатью на сердце твоем, тавром на руке я положила себя,

Ибо крепка как смерть любовь, тверда как гроб

Любовь истая! 

 

1914Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.vekperevoda.com

minimap