This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kányádi Sándor: Versek a vers körül. Részletek.

Portre of Kányádi Sándor

Versek a vers körül. Részletek. (Hungarian)

Széljegyzet lábjegyzettel

riszálják magukat tetszetős
interjúkban riszálják magukat
európa boldog kőltői egymással
versenyeznek a beállás
külőnbőző pózaiban alkotási
nyavalyáikkal traktálják
aki még traktálható
beszélnek beszélnek
egymásnak beszélnek

szárnyas csikaik megannyi
kérődző barom
nekem pedig savanyú a szöllő

Egy zarándok naplójából

megcsodáltam a nagyvilág
csodálni-valóan szép
katedrálisait
de imádkozni csak itthon
gyermekkorom öreg
templomában tudnék
ha tudnék

(…)

A maradékhoz

rajtad is áll hogy a verseim
szirmokká nyílnak-e vagy
jól időzítve repeszdarabokkáPublisherMagyar Könyvklub, Budapest
Source of the quotationKányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén

Poesie intorno la poesia. Frammenti. (Italian)

Postilla con nota a piè di pagina

Si dimenano nelle interviste
speciose si dimenano
i poeti giulivi d’Europa
si gareggiano tra di loro
nelle pose più svariate propinando
le loro creazioni miserabili
a coloro che son ancora maneggiabili
parlottano, parlottano
parlottano tra di loro

i loro puledri alati
sono bovini ruminanti
per me invece l’uva è acerba

Diario di un peregrino

ho ammirato i stupendi
cattedrali del vasto mondo
ma pregare sarei capace solo a casa
nella vecchia chiesa della mia infanzia
se sarei capace

 (...)

Al restante

dipende anche da te
se le mie poesie s’apriranno come petali
o come schegge di bombe a tempo
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap