This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kányádi Sándor: Noé bárkája felé

Portre of Kányádi Sándor

Noé bárkája felé (Hungarian)

a Nagy Imre-festmény hátára
 
Be kell hordanunk, hajtanunk mindent.
A szavakat is. Egyetlen szó,
egy tájszó se maradjon kint.
Semmi sem fölösleges.
 
Zuhoghat akár negyvenezer nap
és negyvenezer éjjel, ha egy
buboréknyi lelkiismeret-
furdalás sem követi a bárkát.
 
Mert leapad majd a víz. 
És fölszárad majd a sár.
 
És akkor majd a megőrzött,
a meglévő szóból újra-
teremthetjük magát
az első búzaszemet
ha már igével élnünk
tovább nem lehet.
 
1973Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationwww.mek.oszk.hu

Towards Noah's Ark (English)

 on the back of the Nagy Imre-painting

 

We have to take, to drive in everything.

The words as well. Not a single word,

no dialect-word should stay out.

Nothing’s superfluous.

 

It may as well pour forty thousand days

and forty thousand nights, if not even

a backwash-bubble of conscience-

twinge follows the ark.

 

For the water will ebb away. 

And the mud gets dry some day.

 

And then, from the preserved,

still existing word again

we can re-create the first

grain of wheat itself

if with Word we can’t

live on any more.

 

1973Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap