This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hervay Gizella: Implacabilmente (Kérlelhetetlenül in Italian)

Portre of Hervay Gizella
Portre of Cikos Ibolja

Back to the translator

Kérlelhetetlenül (Hungarian)

Olyan élesen látom a fölperzselt századokat,
mint haldokló a halála előtti perceket.
Úgy írom minden soromat,
mint utolsó számadást a múltról.
Idegeimben még ott vibrál a rettenet,
szememben haldoklik a múlt; nézzétek:
az emlékek szétrombolják idegeimet,
minden mosolyom egy egész forradalom.
Szégyellem öröklött félelmeimet,
szégyellek minden alázatos mozdulatot,
imát, előítéletet, önámítást,
szégyellem mindazt, amit az embertelenség
két évezrede produkált
az agyakban, gerincvelőkben...
Kemény lettem, mint a gyémánt,
kemény és kérlelhetetlen.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationhttps://irodalmijelen.hu/

Implacabilmente (Italian)

Vedo così nettamente i secoli bruciati,
come il moribondo i minuti prima della morte.
Scrivo ogni mia riga,
come l’ultimo resoconto del passato.
Nei miei nervi vibra ancora il terrore,
nei miei occhi sta morendo il passato; guardate:
i ricordi distruggono i miei nervi,
ogni mio sorriso è un’intera rivoluzione.
Mi vergogno per le mie paure ereditate,
mi vergogno per ogni movimento verecondo,
per le preghiere, pregiudizi, autoinganno,
mi vergogno per tutto quel, che l’umanità
da due millenni aveva prodotto
nei cervelli, nelle spine dorsali…
Son diventata dura come il diamante,
dura e implacabile.
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap