This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hervay Gizella: Gli eretici (Eretnekek in Italian)

Portre of Hervay Gizella
Portre of Cikos Ibolja

Back to the translator

Eretnekek (Hungarian)

Az eretnekek költők lehettek vagy diákok.
Ők voltak az igazi felfedezők.
Ők a földet fedezték fel,
és egymásra mertek nézni,
mikor nézni csak az égre lehetett,
és látni csak a másvilágot volt szabad.
Ők daloltak először, ők énekeltek zsoltárt
a csókról és az emberekről,
miközben az igazhívők
égre meresztett szemmel
mormolták Isten dicsőségét
és a halál örömét.Uploaded byCZIRE Szabolcs
PublisherKriterion Könyvkiadó Kolozsvár
Source of the quotationAz idő körei
Bookpage (from–to)462
Publication date

Gli eretici (Italian)

Gli eretici potevano esser’ solo poeti o studenti.
Sono stati loro i veri esploratori.
Loro hanno scoperto la terra,
e osavano a guardarsi l’un l’altro,
quando a guardare si poteva solo il cielo,
e vedere solo l’oltretomba.
Sono stati loro a cantare per primi, cantavano
salmi dei baci e degli uomini,
mentre i credenti
con gli occhi fissi sul cielo
mormoravano la gloria di Dio
e la gioia della morte.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap