This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Fabó Kinga: A lelkekről: néhány ős-androgin

Portre of Fabó Kinga

A lelkekről: néhány ős-androgin (Hungarian)

Férfi lelkek néha női
testekbe költöznek.
Például a holdba

Vagy a pillangókba.
Aztán kirepülnek újra.
A psyché test is, lélek is.

A szó eredetileg annyit tesz: „lélek”.
De görögül „pillangót" is jelent.
Ezért gyakori, hogy lepke-alakú a lélek?

Férfi, vagy nő? Eldönthető? Női testű.
Lelke szerint most hímnemű.
De a lélek, az kétnemű.

Ami lélek szerint igaz,
az lehet test szerint is az?
És megfordítva hogy igaz?

Miért nő a hold, vagy a pillangó?
Mert folyton kül-alakot cserélnek?
Kiürülnek. Újratelnek. Mint a méhek.

Lehet, hogy nem is nők; kétneműek?
Mi véljük csak ősi női
princípiumoknak őket?

És a dibuk? Ő egész más.
Megszállottan bolyong nőből nőbe.
Férfiból férfiba. Nőből férfiba. Vagy

férfiakból nőkbe.
Mindegy neki. Nem tudja, merre jár.
Lénye, lényege, hogy elátkozott lélek.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationa szerző

Sulle anime: alcuni ermafroditi - primordiali (Italian)

A volte le anime maschili
traslano nei corpi femminili.
Per esempio nella luna.
 
O nelle farfalle.
Poi volano via di nuovo.
La psiche è corpo e anima.
 
Originariamente la parola vuol dire: “anima”.
Ma in greco significa anche “farfalla”.
E’ per questo, che sovente l’anima è a forma di farfalla?
 
Uomo o donna? Si può stabilire? Ha il corpo femminile.
Secondo l’anima sua ora è maschile.
Ma l’anima è bisessuale.
 
Quel che secondo l’anima è veritiera,
può esser’ anche secondo il corpo?
E invertito la verità qual è?
 
Perché è femminile la luna o la farfalla?
Perché cambiano spesso fisicamente?
Si svuotano. Si riempiono. Come le api.
 
Forse non son neppure femmine; bisessuali?
Forse solo noi le consideriamo
i principi primordiali femminili?
 
E il dibbuk? Lui è tutta un’altra cosa.
Come ossesso migra da un corpo femminile all’altra.
Da un maschile all’altro. Da un femminile al maschile.
 
O dal maschile al femminile.
Per lui è lo stesso. Non sa dove si trova.
Suo essere, la sua essenza è un’anima maledetta.
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap