This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Cseke Gábor: Plačna-šerna Marija (Síró-kacsintó Mária in Serbian)

Portre of Cseke Gábor
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Síró-kacsintó Mária (Hungarian)

Könnyező Máriáról beszéltek, kisdeddel az ölében:
sírdogál a Szent Szűz, miközben gyermekét eteti.

Jeladás ez a világnak arról, hogy mindenkit utolér
előbb-utóbb a sors, mentse magát, aki teheti.

Tódultunk a templomba fényes nappal csoda-látni
könyökök alatt, vállak felett, ágaskodva meredni a képre,

nem sokat láttunk, inkább csak a sokaság ringott
jobbra-balra, előre-hátra, merőn figyelt az életrekelt mesére.

Figyeltem Mária arcát, szemét, de a bánat helyett
huncut fény szikráját lobbantotta felém:

míg a tömeg rajongva áldotta csodás zokogását,
cinkosan rámkacsintott a bájos tünemény.

Egy korzón forgolódtam gondolatban,
hol egyre-másra nyüzsögnek a nők,

ámde hiába – valahány arcban
én csak egyet láttam kacsintani: Őt.

Bárhogyan is telt-múlt az életem azóta,
hittem a nekem szóló titokzatos jeladásban,

a legendák mindig könnyező Máriáról szóltak,
én pedig csak egy virgonc kismamát láttam,

amint életet kínál éhező fiának,
kibontva keblén az áttetsző, lágy selymet,

kacsintása olykor izgat, máskor türelemre szólít:
sírva-nevetve gyakorold a kegyelmet!

Csíkszereda, 2015. szeptember 27.

A Koholt mesék című, készülő versciklusból.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://kafe.hhrf.org/?p=44893

Plačna-šerna Marija (Serbian)

Sa detencetom u naručju o suznoj Mariji pričali:
plače Sveta Devica dok deteta hrani.
 
Znak je to svetu da svakoga pre ili kasnije
sustiže sudba, ko može neka sa spasi.
 
Hrlili u crkvu usred bela dana čudo videti,
ispod lakata, iznad ramena, na prstima stojeći buljili sliku,
 
nismo puno videli, ustvari levo-desno, napred-nazad,
samo se masa pomerala, pomno promatrajući oživljenu priču.
 
Promatrao lice, oči Marije, ali mesto tuge
prema meni vragolastu iskru svetla bacila:
 
dok je narod njen čudotvoran jecaj zanešeno blagoslovio,
krasna pojava na mene saučesnički namignula.
 
U mislima, gde su lepojke vrvele,
na nekom šetalištu se kretao,
 
ali zalud – u svakom licu
samo jedan mig video: Njeno.
 
Od onda bilo kako mi je život prolazio,
verovao u meni upućenom tajanstvenom signalu,
 
legende uvek o uplakanoj Mariji pričale,
a samo jedna živahna majka mi je u sećanju
 
kako na grudima prozirnu, mekanu
svilu otkrivši, svom gladnom detetu život nudi,
 
njen mig me katkad nervira, katkad na strpljenje poziva:
milost deliš smešeći-plačući!
 
Mijercureja Čuk, 27. septembra 2015.
 
Iz ciklusa u pripremi: Izmišljene priče.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttps://feherilles.blogspot.rs/

minimap