This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Benő Attila: (Einstein hegedül)

Portre of Benő Attila

(Einstein hegedül) (Hungarian)

Hogyha összefolynak a végletek

belső terekben, alagutakban,

merre kanyarodnak a képletek?

 

A képzelet és a számok elve:

lefordítani a  sejtelmeket

mások szavára, érthető nyelvre.

 

A látomás-való mivel ámít?

Jól tudod, nemcsak ami mérhető,

nemcsak a számra váltható számít.

 

A távol, mint mindig, testközelben.

Oszladozó köd déli napfényben:

a vélt láthatár újra föllebben,

 

talányra vetkőznek a rejtelmek,

hogyha a vonó mozgásba lendül,

és a szobák visszhanggal megtelnek.

 

Akár villanydrótról a madarak,

tünemény  röppen a húrokról:

a tömény szürkület fel-felszakad.

 

Szavak, képek kényszerzubbonyában

a test; és a hang szállni szólít,

suhanni, mint dallam a homályban.

 

A visszatérés szimfóniája:

körtáncát a szél – kijelölt pályán –

határtalan  lendülettel járja.

 

Majd néhányat mozdul, villan a kéz,

fölsikolt a tér, oszlik a távol

a csönd befejezetlen, mégis kész.

 

Aszály kísért és tajtékos nincsen.

Tovább zúg véletlenek összhangja:

mégsem szerencsejátékos Isten.

 Uploaded byBenő Eszter
PublisherErdélyi Híradó Kiadó
Source of the quotationA kórus és a kutyák
Bookpage (from–to)19-20
Publication date

(Einstein suona il violino) (Italian)

Quando negli spazi interni e gallerie,

tra di loro si sfumano gli estremi,

da che parte si diramano le formule?

 

Il principio della fantasia e dei numeri:

tradurre nella lingua altrui,

di facile comprensione, le intuizioni.

 

Con cosa mistifica la visione – reale?

Non è solo il misurabile, lo sai bene,

non conta solo il numero cambiabile.

 

La lontananza, come sempre, è vicina.

Nebbia dissipante nella luce meridiana:

l’orizzonte supposto nuovamente si rivela,

 

i misteri si trasformano in enigmi,

quando l’arca in movimento si slancia,

e le stanze si riempiono di echi.

 

Il prodigio dalle corde prende il volo,

come gli uccelli  dal fil’ di corrente,

e comincia a lacerarsi il grigiore denso.

 

Il corpo, nella camicia di forza delle parole

e delle immagini; la voce, al volare ti invita,

a scivolare, come la melodia nel barlume.

 

E’ la sinfonia del ritorno: danza il vento  

la su ridda – sull’orbita predefinita -

con un impeto sconfinato.

 

Poi fa alcuni movimenti, balugina la mano,

lo spazio emette un grido, si dirada la distanza,

il silenzio è incompiuto, eppur’ è terminato.

 

Ti perseguita l’aridità e il niente sbavato.

L’armonia delle coincidenze continua a zufolare:

eppure Dio non è un giocatore d’azzardo.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap