This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Bari Károly: U sablje obučen tulipan (Kardokba öltözött tulipán in Serbian)

Portre of Bari Károly
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Kardokba öltözött tulipán (Hungarian)

Kardokba öltözött tulipán,
piros árnyékodba zuhantam,
virágok zengő szívdobogásába
gyötrődésem ezüst-pénzeivel,
felgyújtottad perceim erdejét;
füstből faragott madarak
kóvályognak a tűz bokrai
fölött, felhők kerítéseire
lebbennek füst-szárnyakon,
szikrából pattintott csőrüket
sikoly feszíti szét, pernye-koronás
fiú vergődik lángoló percek
erdejében, fekete tálban vér
bugyborékol: álmatlan éjszakák
vére, kelyhed szobáját nyisd ki,
kegyetlen idő üldöz, engem,
kínok udvarán ágaskodó
száraz fát, felfegyverzed
magad szerelmem ellen,
kardokba öltözöl, tulipán?Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://www.romapage.hu

U sablje obučen tulipan (Serbian)

U sablje obučen tulipane,
u tvoju crvenu senku se srušio,
srebrnim talirima svoje patnje
u vedro lupanje srca cveća,
šumu mojih minuta zapalila;
iznad džbunova vatre iz dima
klesane ptice krstare,
krilima od dima
na tarabe oblaka slete,
iz iskre kovane kljunove
širom krik otvara, u šumi
plamtećih minuta dečak sa krunom gara
se muči, u crnoj zdeli krv
klobuča: krv neprospavanih
noći, otvori sobu tvog pehara,
svirepo vreme goni, mene,
na dvorištu patnje propinjajućeg
suvog stabla, protiv
moje ljubavi se naoružavaš,
u sablje se oblačiš, tulipane?Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap