This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Baranyi Ferenc: Tanítás a szerelemről

Portre of Baranyi Ferenc

Tanítás a szerelemről (Hungarian)

Pethes Máriának

Bolygók robbanhatnak szét,
összekuszálódhat
a világmindenség évmilliárdos rendje,
de a “primo amore”
– az elsődleges, az ősszerelem –
lebegni fog
az elnéptelenedett világűrben is,
mint az Úr lelke a vizek felett.

És ha moccanó életet észlel
bárhol az univerzumban:
azonnal beleköltözik,
mert a halhatatlan szerelem
csakis halandók izzó tavaszában
hajthat virágot, csodaszépet.

Ám ehhez az kell,
hogy újra halandók legyünk,
nem pedig gépek.

Így vetve véget rosszkedvünk telének.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttps://hycry.wordpress.com

Insegnamento sull’amore (Italian)

Per Pethes Mária
 
I pianeti possono scoppiare,
può ingarbugliarsi
l’ordine dell’universo da un’eternità funzionante,
ma “il primo amore”
- il primario, l’amore ancestrale,
continuerà a flottare
anche nell’universo desolato,
come l’anima del Signore sopra le acque.
 
E se in qualunque luogo nell’universo
percepisce segnali di vita:
s’insedia all’istante
perché l’amore immortale
solamente nelle ardenti primavere dei mortali
sboccia i suoi fiori meravigliosi.
 
Ma per questo serve
che ridiventiamo mortali
non macchine.
 
Mettendo fine così all’inverno del nostro cattivo umore.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap