This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Babits Mihály: Михай Бабич - Fortissimo* (Fortissimo* in Russian)

Portre of Babits Mihály
Portre of Maja Ceszárszkaja

Back to the translator

Fortissimo* (Hungarian)

Haragszik és dul-fúl az Isten

vagy csak talán alszik az égben,

aluszik vagy halott is épen -

ki költi őt föl, emberek?

Anyák, sírjatok hangosabban:

akit föl nem ver annyi ágyú,

rezzenti-é gyenge sírástok?

És ne is könnyel sírjatok,

mert a könny mind csak földre hull:

hanggal sírjatok föl az égre,

sírjatok irgalmatlanul:

ne oly édessen mint a forrás,

ne oly zenével mint a zápor,

ne mint a régi Niobék:

hanem parttalan mint az árvíz,

sírjatok vagy a görgeteg

lavina, sírjatok jeget,

tüzet sírjatok mint a láva!

A drága fiúk hullanak

vérben a hóra napra-nap.

Ne hagyjatok aludni senkit:

ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva,

de érdemes-e félni még?

és érdemes-e élni még?

Ó, mért nem hallani hangotok?

Menjetek a piacra sírni,

sikoltsatok a templomokban

vadak asszonyai, vadakká

simuljatok őrjítő, őrült

imában!

 

És ha hasztalan

ima, sírás: - mi káromolni

tudunk még, férfiak! Ma már

hiszünk káromlani-érdemes

alvó magasságot a Sorsban.

Hányjuk álmára kopogó

bestemmiáknak jégesőjét!

Mért van, ha nincs? Mért nincs, ha van?

Tagadjuk őt, talán fölébred!

Cibáljuk őt, verjük a szókkal!

mint aki gazda horkol égő

házban - a süket Istenét!

 

Süket! Süket!...

 

Ó ma milyen jó

volna süketnek mint az Isten!

Süket a föld, nem érzi hátán

hadak alázó dobogását.

Jó volna süketen csirázni

mint virághagyma föld alatt:

minden süket földben, Istenben

csak az ember szakadt ki a

süket Istenből iszonyokra

kikelt belőle féreg-módon,

Isten férgének, viszkető

nyüzsgésre, fájni - mert, ami

nem süket Isten: fájdalom,

míg az Istenbe visszahal!

 

*A Nyugatnak egy régi számából, melyet

  e vers miatt elkoboztak.  Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.epa.hu

Михай Бабич - Fortissimo* (Russian)

Злится, рвет и мечет во гневе,

спит и в ус не дует на небе,

или может умер навеки –

люди, кто ж разбудит его?

Громче, громче плачьте, матери:

пушками ведь не поднять его,

вздрогнет ли от плача слабого?

И не слезами, что ему,

слезы все-все в землю уйдут:

в голос плачьте и прямо в небо,

неумолчно плачьте нещадно:

не ручьем, сладко журчащим

не баюкающими дождями,

не стенаньями Ниобы:

но безбрежно, как наводненье,

но грохочущими камнями

лавины или льдом плача,

пламенем плача, как лава!

Юноши дорогие никнут

что ни день, в снег, окровавлены.

Никому уснуть не давайте:

тихи ныне лишь зло да трусость,

но трястись еще – стоит ли?

чтоб спастись еще – стоит ли?

О, чего ж нигде не слышно вас?

Выходите плакать на рынки,

во церквях взвойте зверея

оглашенные жены зверьи

в оглашенной умолитесь

молитве!

 

Ну а без толку

плач, молитва, что ж: богохульство –

дело мужское! Мы уже

веруем в стоящую хулы

высоту спящую в Роке.

Градинами попреков в сон да

простучимся! Зачем он есть,

раз его нет? И нет, раз есть?

Отречемся, авось проснется!

Выволочем, колотя словом!

как тетерю, что расхрапелся

в горящем доме – чтоб ему!

 

Глух он! Глух он!...

 

Вот бы сегодня

глухим быть, подобно Богу!

Глуха земля, не чует спиной

позорного грохота орд.

О, прорастать бы глухо

луковицей цветка под землей:

всё-всё глухо в земле, в Боге,

вырвался лишь человек из

Бога глухого на муку

вроде глиста: глиста

Божья, наружу, свербящего,

копошиться, боля – ибо то

что не глух-Бог: то боль,

до смерти: обратно в Бога!

 

1918, декабрь

 

*из одного старого номера Нюгата,

конфискованног  из-за этого стихотворения.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu/08000/08097/

minimap