This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Örkény István: Uz-instrukcio (Használati utasítás in Esperanto)

Portre of Örkény István

Használati utasítás (Hungarian)

 

A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát.

Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető!

Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát semmitmondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe.

Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód.

Figyelem!

Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba.

Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!Uploaded byKárpáti Göttler László Antal
Source of the quotationOSZK MEK

Uz-instrukcio (Esperanto)

La aldonitaj noveloj, spite al sia kurteco, estas plenvaloraj verkajoj. Ilia avantago estas, ke per ili oni sparas tempon, car ili ne pretendas atenton daürantan dum longaj semajnoj, monatoj.

Gisla duonkuirita ovo kuirigos, gis la vokita telefonnumero (se gi signas okupitecon) sin anoncos, ni legu unu Unuminutan Novelon.

Ankau malbona generala farto, genata nervostato ne estas malhelpo. Ni povas ilin legi si- dante aü starante, en vento kaj pluvo, aü komunikigante en plenstopita aütobuso. Plej mul- taj el ili estas gueblaj ankaü dum irado !

Estas grave, ke ni atentu pri la titoloj. La aütoro klopodis je kurteco, do li ne povis doni nenidirajn titolojn. Antaü 01 ni ascendas tramon, ni rigardas gian numeron. Same grava apartenajo de tiuj ci noveloj estas ilia titolo.

Kompreneble tio ne signifas, ke estas sufice legi nur la epigrafojn. Unue la titolo, poste la teksto : jen la sole gusta uzmaniero.

Atenton !

Kiu ion ne komprenas, tiu legu denove la duban skribajon. Se ankaü tielli ne komprenas, la manko estas en la novelo.

Ne ekzistas malsagaj bomoj, nur malbonaj Unuminutajoj !Uploaded byKárpáti Göttler László Antal
PublisherUz-instrukcio
Source of the quotationUz-instrukcio
Bookpage (from–to)402

minimap