This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Örkény István: Használati utasítás

Portre of Örkény István

Használati utasítás (Hungarian)

 

A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát.

Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető!

Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát semmitmondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe.

Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód.

Figyelem!

Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba.

Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!Uploaded byKárpáti Göttler László Antal
Source of the quotationOSZK MEK

Istruzione per l’uso (Italian)

Le novelle qui allegate, nonostante la loro brevità, sono
scritti completi. Il loro vantaggio è, che l’uomo risparmia
del tempo; perché non richiedono attenzione per lunghe
settimane o per mesi. Finché si cuoce l’uovo alla coque,
finché il numero chiamato (se segnala occupato) segnala
libero, leggiamo una Novella d’un Minuto.
 
Esser’ giù di tono, il sistema nervoso turbato non è
d’ostacolo. Possiamo leggerle seduti o stando in piedi,
se tira il vento, se piove o viaggiando in un autobus
affollato. La maggior parte è godibile anche girellando!
 
Importante è badare ai titoli. L’autore mirava alla brevità,
dunque non poteva aggiungere alcuna didascalia priva
di significato. Prima di salire su un tram controlliamo il
numero della carrozza. I titoli di queste novelle sono
pertinenze altrettanto importanti.
 
Ciò non significa ovviamente, ch’è sufficiente leggere solo
le didascalie. Prima il titolo, poi il testo: questa è l’unica
istruzione per l’uso corretto.
 
Attenzione!
 
Chi non dovesse capire qualcosa, rilegga nuovamente lo
scritto in questione. E se neppure così lo capisce, allora
l’errore è nella novella.
Non ci sono uomini stupidi, solo cattive Novelle d’un Minuto!
 
 
 
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap