This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Fehér Illés, Serbian Translations from Hungarian

Image of Fehér Illés
Fehér Illés
(1941–)
1000 translations:
de 
 
 
en 
 
 
hr 
 
 
 
ru 
 
 
sr 
 
 
 

Translations

…/Nedaleko/ (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: …/Nem túl távol/ (Hungarian)
1. septembar 2010. (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: 2010. szeptember 1. (Hungarian)
100 (Ispred kapije stojim…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 100 (Kapu előtt állok…) (Hungarian)
14 (Jakoška plače...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 14 (Jakoska sír…) (Hungarian)
15 (Zaklinjati se na umetnost…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 15 (Művészetre esküdni…) (Hungarian)
17 (Tad su sa neba…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 17 (Az ég akkor…) (Hungarian)
22. decembar 1970. (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: 1970. december 22. (Hungarian)
27 (Zubi žena) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 27 (Az asszonyok fogai) (Hungarian)
32 (Preko nas sunca i oslobođene zvezde……) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 32 (Napok és elszabadult csillagok…) (Hungarian)
52 (Između svetlosti i senke …) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 52 (Fény és árnyék között…) (Hungarian)
54 (Rasplesti crvene glave svetiljaka...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 54 (Lámpák vörös fejét kibontani…) (Hungarian)
60 (Dižem te da te vide) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 60 (Fölemellek hogy lássanak) (Hungarian)
61 (Ko poznaje stranca…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 61 (Ki ismeri az idegent…) (Hungarian)
63 (Među zgradama predgrađa…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 63 (A külvárosok házai között…) (Hungarian)
64 (Na crnom trapezu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 64 (Fekete trapézon repülnek…) (Hungarian)
65 (Trube zore nas pozdravljaju…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 65 (A hajnal trombitái köszöntenek…) (Hungarian)
66 (Jedna ruka znakove crta...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 66 (Egy kéz jeleket ír…) (Hungarian)
67 (Neko je devojku u srce ubo…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 67 (Valaki szíven szúrta a lányt…) (Hungarian)
68 (Na zracima tvojih očiju...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 68 (Szemed sugarán…) (Hungarian)
69 (Krila sunca na dva dela dele naš život …) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 69 (A nap szárnyai ketté osztják életünket…) (Hungarian)
73 (Ne otvaram tajnu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 73 (Nem bontom ki a titkot…) (Hungarian)
74 (To je buđenje golobradih...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 74 (Ez a kamaszok ébredése…) (Hungarian)
76 (U vatru sam gvožđe stavio...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 76 (Vasat tettem a tűzbe…) (Hungarian)
77 (Istupio sam iz kuće…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 77 (Kiléptem a házból…) (Hungarian)
90 (Umrla je moja dragana…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 90 (Meghalt a kedvesem…) (Hungarian)
92 (Prelom je to…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 92 (Kenyértörés ez…) (Hungarian)
94 (Ko hoda u vrtu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 94 (Ki jár a kertben…) (Hungarian)
95 (U vis sam kamen bacio…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 95 (Egy követ dobtam a magasba…) (Hungarian)
97 (Neka naše šume zazelene...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 97 (Zöldüljenek ki erdőink…) (Hungarian)
98 (Grad je to…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 98 (A város ez…) (Hungarian)
99 (Taj život nije lak...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 99 (Nem könnyű ez az élet…) (Hungarian)
À la recherche… (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: À la recherche… (Hungarian)
a. j.* (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: j. a. (Hungarian)
ABC (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: ABC (Hungarian)
Adađo (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Adagio (Hungarian)
Agonia christiana (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Agonia christiana (Hungarian)
Ako je istina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ha igaz az (Hungarian)
Ako kažem ja (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Ha ént mondok (Hungarian)
Ako se na to budiš (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Ha arra ébredsz (Hungarian)
Ako te ljubav napušta… (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Ha a szerelem elhagyott… (Hungarian)
Aksiom (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma [A szeretésen] (Hungarian)
Alepo (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: Aleppó (Hungarian)
Alfa i Omega (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Alfa és Omega (Hungarian)
Ali dotle (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: De addig (Hungarian)
Ama (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Hanem (Hungarian)
Amor (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Ámor (Hungarian)
Angstrad** (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Angstrad (Hungarian)
Antarktik: tamo i nazad (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Antarktisz: oda-vissza (Hungarian)
Apokrif (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Apokrif (Hungarian)
Arejon (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Arión (Hungarian)
Ars poetika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Ars poetica (Hungarian)
Atila Jožef (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: József Attila (Hungarian)
Atila Jožef! (Serbian) ⇐ Nagy László :: József Attila! (Hungarian)
Aušvic (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Auschwitz (Hungarian)
Auto-da-fe 1. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 1. (Hungarian)
Auto-da-fe 10. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 10. (Hungarian)
Auto-da-fe 11. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 11. (Hungarian)
Auto-da-fe 12. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 12. (Hungarian)
Auto-da-fe 13. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 13. (Hungarian)
Auto-da-fe 14. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 14. (Hungarian)
Auto-da-fe 16. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 16. (Hungarian)
Auto-da-fe 17. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 17. (Hungarian)
Auto-da-fe 18. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 18. (Hungarian)
Auto-da-fe 19. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 19. (Hungarian)
Auto-da-fe 2. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 2. (Hungarian)
Auto-da-fe 20. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 20. (Hungarian)
Auto-da-fe 21. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 21. (Hungarian)
Auto-da-fe 3. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 3. (Hungarian)
Auto-da-fe 4. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 4. (Hungarian)
Auto-da-fe 5. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 5. (Hungarian)
Auto-da-fe 6. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 6. (Hungarian)
Auto-da-fe 7. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 7. (Hungarian)
Auto-da-fe 8. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 8. (Hungarian)
Auto-da-fe 9. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 9. (Hungarian)
Autobiografija (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Önéletrajz (Hungarian)
Autoportret iz 2015. (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Önarckép, 2015 - ből (Hungarian)
Balada (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Ballada (Hungarian)
Balon (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: A lufi (Hungarian)
Baš sam zaželeo toplinu... (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Éppen egy kis melegre vágytam... (Hungarian)
Bedast suncokret (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Bamba napraforgó (Hungarian)
Beseda u sumraku (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Oráció sötétedéskor (Hungarian)
Besmislen predosećaj (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A védtelen bőr (Hungarian)
Bez GPS-a (Serbian) ⇐ Jász Attila :: GPS nélkül (Hungarian)
Bez moći Šamana (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Sámántalanodva (Hungarian)
Bez sjaja (Serbian) ⇐ Rába György :: Fénytelen (Hungarian)
Bez straha (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Félelem nélkül (Hungarian)
[Bez tebe] (Serbian) ⇐ Jász Attila :: [Nélküled] (Hungarian)
Bez uvijanja (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Csomagolás nélkül (Hungarian)
Bezimeni (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: A névtelen (Hungarian)
Biser što na površinama voda svetli (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A gyöngy ami a vizek szinén világít (Hungarian)
Biti čarobnjak (Serbian) ⇐ Lackfi János :: Bűvésznek lenni (Hungarian)
Blaženstvo (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Üdvösség (Hungarian)
Blaženstvo (Serbian) ⇐ Varró Dániel :: Boldogság (Hungarian)
Blažovanje (Molitva svetom Blažu) (Serbian) ⇐ Babits Mihály :: Balázsolás (Hungarian)
Bleda sena pod kožom (Serbian) ⇐ József Attila :: A bőr alatt halovány árnyék (Hungarian)
Bluza (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy blúzra (Hungarian)
Bol je to (Serbian) ⇐ József Attila :: Nagyon fáj (Hungarian)
Boli (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Fáj (Hungarian)
Borba sa anđelom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Harc az angyallal (Hungarian)
Bošće (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: Batyuk (Hungarian)
Bosnia (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Bosznia (Hungarian)
Braćama i sestrama (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: A testvérekhez (Hungarian)
Brige starenja (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Az öregedés gondjai (Hungarian)
Brodski-triptih (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Brodszkij-triptichon (Hungarian)
Budna slika sna sa Majom, detetom (Serbian) ⇐ Petri György :: Éber-álomkép Mayával, gyerekkel (Hungarian)
C’est la vie (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: C’est la vie (Hungarian)
Cargo cult (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Cargo Cult (Hungarian)
Čas žalosti (Serbian) ⇐ Rába György :: Szomorúság órája (Hungarian)
Čatrnja zore (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Hajnali kút (Hungarian)
Četrdesetjedna molitva (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Negyvenegy hiszekegy (Hungarian)
Četvrta elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Negyedik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Četvrtak, dan praznoverja: kad je najteže (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb (Hungarian)
Četvrti put (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Negyedszer (Hungarian)
Ciganska jesen (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány ősz (Hungarian)
Ciganska pasija (odlomak) (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Cigány passió (részlet)* (Hungarian)
Cigansko stanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány helyzetállapot (Hungarian)
čika janko (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: janibá (Hungarian)
Čitav krug (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A teljes kör (Hungarian)
Čontvari (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csontváry (Hungarian)
čovek se cedi, prema vani (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: az ember szivárog, kifelé (Hungarian)
„Crna mađija” (Serbian) ⇐ Somlyó György :: „Fekete mágia” (Hungarian)
Crni maj (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Fekete május (Hungarian) [video]
Crtež smrti (Serbian) ⇐ Petri György :: Halálrajz (Hungarian)
Crtež u pesku (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Homokrajz (Hungarian)
Crveni delfni me vuku (Serbian) ⇐ Kormos István :: Vonszolnak piros delfinek (Hungarian)
Cvrkut u snegu (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Tücsökciripelés hóesésben (Hungarian)
Da do sunčane pruge stignem … (Serbian) ⇐ Petri György :: Hogy elérjek a napsütötte sávig… (Hungarian) [video]
Da li je moguće? (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Lehető-e? (Hungarian)
Dalje od Evrope (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Távolabb Európától (Hungarian)
Dan poljupca (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: A csók napja (Hungarian)
Današnji dan (Serbian) ⇐ Szabó T. Anna :: A mai nap (Hungarian)
Današnji dan (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mai nap (Hungarian)
Darovi ljubavi (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A szerelem ajándékai (Hungarian)
Definitivno otpisano (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Végleg kihúzva (Hungarian)
Đerđu Raba (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Rába Györgynek (Hungarian)
Devojke s dinjama (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Lányok dinnyével (Hungarian)
Dim (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Füst (Hungarian)
Dnevnik (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Napló (Hungarian)
Dnevniku nalik (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Naplószerűség (Hungarian)
Do kraja i nazad (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Végig és vissza (Hungarian)
Do neba rastući spomenaci (Serbian) ⇐ Jancsó Noémi :: Az égig érő nefelejcsek (Hungarian)
Do pet minuta (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Öt percig (Hungarian)
dok smo još tu (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: amíg még itt vagyunk (Hungarian) [video]
Dokument (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Dokumentum (Hungarian)
Doma idem (Serbian) ⇐ Utassy József :: Hazamegyek (Hungarian)
Dosta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Elég (Hungarian)
Dotle živiš (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: Ameddig élsz (Hungarian)
Dozivanje Lasla Nađa (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Nagy László megidézése (Hungarian)
Draga E. (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Kedves É. (Hungarian)
Drevno pismo (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Avítt levél (Hungarian)
Druga elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Második bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Druženje s detetom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Barátkozás a gyerekkel (Hungarian)
Družica (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Hungarian)
Dubina (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mélység (Hungarian)
Duet iz Venecije (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Velencei duett (Hungarian)
Đula Juhas * (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Juhász Gyula (Hungarian)
Dušom nov jezik stvaram (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Új beszéden töröm a lelkem (Hungarian)
Dva (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kettő (Hungarian)
Dva glasa (Serbian) ⇐ Győrffy Ákos :: Két hang (Hungarian)
Dva mišljenja (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Két vélemény (Hungarian)
Dva portreta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Két arckép (Hungarian)
Dvostruki izbor (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kettős választás (Hungarian)
Egy emlék (Serbian) ⇐ Petri György :: Egy emlék (Hungarian)
Ej Šiparice (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Hej Lányok (Hungarian)
Eknaton u nebu (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Ekhnáton az égben (Hungarian)
Elegija (Serbian) ⇐ Szabó Magda :: Elégia (Hungarian)
Elegija lutalice (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: A csavargó elégiája (Hungarian)
Elegija zelenog čadra (Serbian) ⇐ Nagy László :: A zöld sátor elégiája (Hungarian)
Elektra (Serbian) ⇐ Petri György :: Élektra (Hungarian)
Enciklike (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Enciklikák (Hungarian)
Epilog (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Epilógus (Hungarian)
Epilog (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Utóhang (Hungarian)
Epitaf rabina iz Sorije (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: A soriai rebe sírfelirata (Hungarian)
Etida bede (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Nyomor etűd (Hungarian)
Etrurski sarkofag (Serbian) ⇐ Vas István :: Etruszk szarkofág (Hungarian)
Eureka (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Heuréka (Hungarian)
Euridika (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Eurydiké (Hungarian)
Exit (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Exit (Hungarian)
Februar u Gedecu (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Güdüci február (Hungarian)
freska (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: freskó (Hungarian)
Gagarin (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Gagarin (Hungarian)
Gde je… (Serbian) ⇐ Váci Mihály :: Hol van… (Hungarian)
Gde uzalud (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Ahol hiába (Hungarian)
Geografija (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Földrajz (Hungarian)
Gilgames u pustinji (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Gilgames a sivatagban (Hungarian)
Ginseng (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ginseng (Hungarian)
Glas sa praga (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egy hang a küszöbről (Hungarian)
Glas* (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Szó (Hungarian)
Gledaj: (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Nézd: (Hungarian)
Gljivovina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Gombabor (Hungarian) [video]
Godine godine (Serbian) ⇐ Géher István :: Esztendők éve (Hungarian)
Golub skitač (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Kószagalamb (Hungarian)
Gondola smrti (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: A halálgondola (Hungarian) [video]
Gorski kraj Antarktisa (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Antarktisz hegyvidéke (Hungarian)
Gospode moj, na tvojoj udici sam (Serbian) ⇐ Petri György :: Horgodra tűztél, uram (Hungarian)
Gosti planine (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A hegy vendégei (Hungarian)
Gotovo (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kész (Hungarian)
Grad (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Város (Hungarian)
Grad je u pletenici kiše (Serbian) ⇐ Fodor András :: Eső cérnáiban a város (Hungarian)
Građanija (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Polgária (Hungarian)
Granica (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Határ (Hungarian)
Granične linije (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Határvonalak (Hungarian)
Greh (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Bűn (Hungarian)
Greh nevinosti (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Ártatlanság bűne (Hungarian)
Gresi vernosti (Serbian) ⇐ Fodor András :: A hűség bűnei (Hungarian)
Greška u emitovanju: prvi znak pauze (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Adáshiba: első szünetjel (Hungarian)
Greške pri pranju (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Félremosásaim (Hungarian)
Grotlo (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kráter (Hungarian)
Grudi (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egy mell (Hungarian)
Gutanje zlata (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Aranyevés (Hungarian)
Hans Bilov svog majstora, Franca Lista sluša (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hungarian)
Harmonija (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Harmónia (Hungarian)
Helderlin (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Hölderlin (Hungarian)
Helderlin (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Hölderlin (Hungarian)
Heraldika (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Heraldika (Hungarian)
Hijacint… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Hyacinthos… (Hungarian)
Himna u svako doba (Serbian) ⇐ Nagy László :: Himnusz minden időben (Hungarian) [video]
Hodam (Serbian) ⇐ Tolnai Ottó :: Captatok (Hungarian)
Homo labilan (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Homo labilis (Hungarian)
Hor (Serbian) ⇐ Nagy László :: Kórus (Hungarian) [video]
Hvalospev (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Hálaének (Hungarian)
I ja dragi, i ti draga (Serbian) ⇐ Nagy László :: Én is drága, te is drága (Hungarian)
I pisala bi… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: És írnék… (Hungarian)
Igra sa patnjom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Játék a fájdalommal (Hungarian)
Igra zrnca prašine (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Porszemek játszadozása (Hungarian)
Ikar (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Ikarosz (Hungarian) [video]
Ikona (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Szentkép (Hungarian)
Ikra (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ikra (Hungarian)
imperativi (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: imperatívuszok (Hungarian)
In memoriam Bele Kondora (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: In memoriam Kondor Béla (Hungarian)
In memoriam P. T. (Serbian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: In memoriam P. T. (Hungarian)
Inkarnacija u srebru (Serbian) ⇐ Nagy László :: Inkarnáció ezüstben (Hungarian)
Intermeco (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Közjáték (Hungarian)
Introitus (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Introitusz (Hungarian)
Inventura (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Leltár (Hungarian)
Inventura (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Leltár (Hungarian)
iskaz (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: kimutatás (Hungarian)
Iskušenja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kísértések (Hungarian)
Ispitivanje Gilgamesa (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Gilgames faggatása (Hungarian)
Ispod suknje jedne meduze (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Egy medúza szoknyája alatt (Hungarian)
Ispod tratine (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Fű alatt (Hungarian)
Ispred jednog ormara (Serbian) ⇐ Várady Szabolcs :: Egy szekrény előtt (Hungarian)
Isterivanje iz Raja (Serbian) ⇐ Jékely Zoltán :: Kiűzetés a Paradicsomból (Hungarian)
Istupivši iz stvaranja (Serbian) ⇐ Podolszki József :: A teremtésből kilépve (Hungarian)
Iz beležnice jednog ekshumiranog leša (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Egy exhumált tetem noteszéből (Hungarian)
Iza (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Után (Hungarian)
Iza granice (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A határon túl (Hungarian)
Iza mene prošlost (Serbian) ⇐ Petőfi Sándor :: Mögöttem a múlt (Hungarian)
Iza prolaznika (Serbian) ⇐ Justus Pál :: A távozó után (Hungarian)
Iza prošlog (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: A múlt után (Hungarian)
Izlegnu se sokoli (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A sólymok kikelnek a tojásból (Hungarian)
Izložba: Remek-dela Sotone (Serbian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Tárlat: a Sátán Műremekei (Hungarian)
Između (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Között (Hungarian)
Iznad Hibernicije na brdu (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hibernitia felett a hegyen (Hungarian)
Iznad mreže (Serbian) ⇐ Várady Szabolcs :: Háló fölött (Hungarian)
Iznova (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Újfent (Hungarian)
Izvan logora (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Kivűl a táboron (Hungarian)
Izvan tebe živim (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kívüled élek (Hungarian)
Ja, Ladislav Listi (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Én, Liszti László (Hungarian)
Jadrasnka elegija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Adriai elégia (Hungarian)
Jastrebov pir na šušnju (Serbian) ⇐ Ady Endre :: Héja-nász az avaron (Hungarian)
Jedan – dva – tri... (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Egy – kettő – három... (Hungarian)
Jedan jedini pad (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egyetlen zuhanás (Hungarian)
Jedan život jedna smrt (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egy élet egy halál (Hungarian)
Jedna još neoblikovana pesma (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Egy még ki nem művelt zene (Hungarian)
Jedno promašeno veče – ili kasni pogovor Lile (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy elhibázott este - avagy Lilla kései utószava (Hungarian)
Jednog lepog dana (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy szép napon (Hungarian)
Jeretici (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Eretnekek (Hungarian)
Jesenji anziks (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Őszi anzix (Hungarian)
Jesenski madrigal (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Őszi madrigál (Hungarian)
Jin i Jang 18. i 19. deo (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Jin és Jang 18. és 19. rész (Hungarian)
Jin i Jang: Citat (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Jin és Jang: Idézet (Hungarian)
Jorgovan (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Orgonabokor (Hungarian)
Još bi (Serbian) ⇐ Kányádi Sándor :: Volna még (Hungarian)
Jubilej (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Jubileum (Hungarian)
juče su tu stajali (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: itt álltak tegnap (Hungarian)
Julijin grob (Serbian) ⇐ Lászlóffy Aladár :: Júlia sírja (Hungarian)
Jutarnja pesma (Serbian) ⇐ Hell István :: Hajnali ének (Hungarian)
Kad je mladi mesec kriknuo (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Mikor az újhold sikoltott (Hungarian)
Kad saznaš kako je (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Amikor rájössz milyen (Hungarian)
Kad zima dođe (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ha jön a tél (Hungarian)
Kafa, čaj, čitanje (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Kávé, tea, olvasgatás (Hungarian)
Kako (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Milyen (Hungarian)
Kako sam te čekala? (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Hogyan vártalak? (Hungarian)
Kakva je bila (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Milyen volt… (Hungarian) [video]
Kakvo more ostrva (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: Micsoda szigettenger (Hungarian)
Kaleidoskop (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Kaleidoszkóp (Hungarian)
Kamene ploče (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Kőtáblák (Hungarian)
Kameno vreme (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Kőidő (Hungarian)
Kanarinac (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A kanári (Hungarian)
Kao (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Mint (Hungarian)
Kao na nekom ostrvu (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Mintha egy szigeten (Hungarian)
Karta srca (Serbian) ⇐ Fodor András :: Szívtérkép (Hungarian)
Kasna jesen (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Késői ősz (Hungarian)
(kedar kuhinjski) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (konyhacédrus) (Hungarian)
Kiborg (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Cyborg (Hungarian)
Knez Potemkin (Serbian) ⇐ Kiss József :: A knyáz Potemkin (Hungarian)
Ko će ljubav preneti (Serbian) ⇐ Nagy László :: Ki viszi át a Szerelmet (Hungarian)
Koan (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Koan (Hungarian)
Kocke indiga (Serbian) ⇐ Tolnai Ottó :: Indigókockák (Hungarian)
Kod groba E. P. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: E. P. sírjánál (Hungarian)
Koga voliš (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Akit szeretsz (Hungarian)
Kohezija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kohézió (Hungarian)
Kolibri (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A kolibri (Hungarian)
Kolodvor (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Pályaudvar (Hungarian)
Konj umire ptice izleću (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A ló meghal a madarak kirepülnek (Hungarian)
Korak po korak (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Fokról-fokra (Hungarian)
Koren (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Gyökér (Hungarian)
Korov (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Gizgaz (Hungarian)
Kraj dečjeg doba (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A gyermekkor vége (Hungarian)
Kralj Kupina (Serbian) ⇐ Nagy László :: Szederkirály (Hungarian)
(kraljevska drama) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (királydráma) (Hungarian)
Kraljicu (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Királynőt (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Töredék (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Töredék (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Törmelék (Hungarian)
Krhotine zlatnog doba (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Aranykori töredékek (Hungarian)
Krik (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Sikoly (Hungarian)
[Krpu hteo] (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: [Rongyot akartam] (Hungarian)
Kruna od papira (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Papírkorona (Hungarian)
Krvna slika (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Vérkép (Hungarian)
Kugle (Serbian) ⇐ Gulyás Pál :: Gömbök (Hungarian)
Kuli (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Kuli (Hungarian)
Kvart želuca (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Gyomornegyed (Hungarian)
Labudova pesma Folksvagena (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Volkswagenhattyúdal (Hungarian)
Laktajući se u prozoru postavljena pitanja (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Költői kérdések az ablakon kikönyökölve (Hungarian)
Laurin valcer (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Laura keringő (Hungarian)
Lebdeći kraj (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Lebegő táj (Hungarian)
Lege artis (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Lege artis (Hungarian)
Legni mila (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Feküdj le kedves (Hungarian)
Lekcija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Lecke (Hungarian)
Lep je bio svet (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Szép volt a világ (Hungarian)
(Leti pesmo…) (Serbian) ⇐ József Attila :: (Szállj költemény…) (Hungarian)
Letnji crtež (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Nyári rajz (Hungarian) [video]
Leto (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Nyár (Hungarian)
Levita (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Lévita (Hungarian)
Lila lasta (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Lila fecske (Hungarian)
Litanija (Na ulici u jesen…) (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Litánia (Az őszi utcán…) (Hungarian)
Litanija (U moje doba…) (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Litánia (Az én koromban…) (Hungarian) [video]
Ljubav (Serbian) ⇐ Tellér Gyula :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav, ljubav (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Szerelem, szerelem (Hungarian)
Ljubavna pesma (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Szerelmes vers (Hungarian)
Ljubavni ciklus iz 1927-28. (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Szerelmi ciklus 1927-28-ból (Hungarian)
Ljubavnici (Serbian) ⇐ Petri György :: Szeretők (Hungarian)
Lov na vukove (Serbian) ⇐ Kormos István :: Farkasvadászat (Hungarian)
Ludi su (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Bolondok (Hungarian)
Luk zbori (Serbian) ⇐ Petri György :: A hagyma szól (Hungarian)
Mađarski rekviem (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Magyar rekviem (Hungarian)
Majski ples (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Májusi tánc (Hungarian)
Majsko bestežinsko stanje (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Májusi súlytalanság (Hungarian)
Mala čuda (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Kis csodák (Hungarian)
Manjak (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Hiány (Hungarian)
Mašinske pesme (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Gépversek (Hungarian)
Maslačak (Serbian) ⇐ Karinthy Frigyes :: Pitypang (Hungarian)
Meditacija (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Meditáció (Hungarian)
Među kakvim polovičnim osećajima (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Milyen felemás (Hungarian)
Medveđi psalm (Serbian) ⇐ Nagy László :: Medvezsoltár (Hungarian)
Mefistovski naglavačke (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mefisztótágas (Hungarian)
Mesto i vreme (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hely és idő (Hungarian)
Metafora (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Metafora (Hungarian)
Metafore (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Metaforák (Hungarian)
Milost za vas! (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Irgalmat magatoknak! (Hungarian)
[Moguća varijanta] (Serbian) ⇐ Jász Attila :: [Lehetséges változat] (Hungarian)
Moguće je (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lehet (Hungarian)
Moj epitaf (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Sírfeliratom (Hungarian)
Moj priviđenjima blagoslovljen život (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Látomásokkal áldott életem (Hungarian)
moja ruka (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: kezem (Hungarian)
Moje drugo rođenje (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Második születésem (Hungarian)
Moje stvaralaštvo (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Költészetem (Hungarian)
Moji zamršeni strahovi (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Kusza félelmeim (Hungarian)
Mojsije i Aron (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Mózes és Áron (Hungarian)
Molba (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kérvény (Hungarian) [video]
Molitva Indijanca za mesečevom tišinom (Serbian) ⇐ Tornai József :: Indián a hold-csöndességét kéri (Hungarian)
Molitva za decu (Serbian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Ima a gyermekekért (Hungarian)
Mom sinu Robertu (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Fiamnak Róbertnek (Hungarian)
Monolog (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Monológ (Hungarian)
Monolog oveštale žene sahibije cirkusa (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: A vén cirkuszosné monológja (Hungarian)
Most (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Híd (Hungarian)
Moto (Ako umrem…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Ha meghalok…)* (Hungarian)
Moto (Moju knjigu posvećujem siromašnima….)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Könyvemet a szegényeknek ajánlom…)* (Hungarian)
Moto (Oj živote, na leđima...)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Ó élet, ki hátamon…)* (Hungarian)
Moto (Podelio sam sebe…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Szétosztottam magam…)* (Hungarian)
Moto (Šta da ti donesem…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Mit hozzak néked…)* (Hungarian)
Moto (Svakome sam…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Mindenki ismerőse…)* (Hungarian)
Moto (Žarom tvog pogleda…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Pillantásod tüzével…)* (Hungarian)
Mrtav lađar (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Halott hajós (Hungarian)
Muza (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Múzsa (Hungarian)
Muze se opraštaju (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Búcsúznak a múzsák (Hungarian)
Na crvenom snegu (Serbian) ⇐ Pásztor Béla :: Vörös havon (Hungarian)
Na hridinama stvarnosti (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A valóság gránitszirtjein (Hungarian)
Na istom ležaju (Serbian) ⇐ Ratkó József :: Egy ágyon, egy kenyéren (Hungarian)
Na kraju sveta (Serbian) ⇐ Bella István :: A világ végén (Hungarian)
Na kratko rezan film* (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Film rövidre vágva* (Hungarian)
Na marginu jedne tajne (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy titok margójára (Hungarian)
Na nju su se zvezde slepile (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Ráragadtak a csillagok (Hungarian)
(na noćnoj autostradi) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (éjszakai autópályán) (Hungarian)
Na presvlaci neba (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Az égbolt kárpitján (Hungarian)
Na prstima (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Lábujjhegyen (Hungarian)
Na sušnom polju mog duha (Serbian) ⇐ Babits Mihály :: [Lelkem kiszikkadt mezején...] (Hungarian)
Na sve strane razišlim prstima (Serbian) ⇐ Bella István :: Szanaszét széledt ujjaimmal (Hungarian)
Na tresetištu (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A lápon (Hungarian) [video]
Na zidove prokopa napisano (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Az aknavájatok falára írva (Hungarian)
Nade uvek ima (Serbian) ⇐ Örkény István :: Mindig van remény (Hungarian)
Nadgrobna pesma (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Sírvers (Hungarian)
Naglavačke (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Tótágas (Hungarian)
Najskladniji kist (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A legfinomabb ecset (Hungarian)
[Naposletku ipak bi…] (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: [Végre mégis csak jó…] (Hungarian)
Naprava (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Szerkezet (Hungarian)
Napušteni (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Elhagyottak (Hungarian)
Naučila sam lekciju (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: A leckét megtanultam (Hungarian)
Nauka (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: A tudomány (Hungarian)
(navigare necese est) (Serbian) ⇐ Parti Nagy Lajos :: (navigare neszesszer est) (Hungarian)
Ne bojte se od kera (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Ne féljetek a kutyától (Hungarian)
Ne mogu zahtevati (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Nem kérhetem (Hungarian)
Ne treba se prestrašiti (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Nem kell megrémülni (Hungarian)
Nebo i zemlja (Serbian) ⇐ Nagy László :: Ég és föld (Hungarian)
Neće (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Nem akar (Hungarian)
Nečeg nigde nema (Serbian) ⇐ Váci Mihály :: Valami nincs sehol (Hungarian) [video]
Nek te ne smrt osveži (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Ne a halál frissítsen fel (Hungarian)
Neka ispričajmo (Serbian) ⇐ Tornai József :: Hadd mondjuk el (Hungarian)
Neka nema uspomena (Serbian) ⇐ Földes Sándor :: Ne legyen emlék (Hungarian)
Neki drugi zakon (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egy másik törvény (Hungarian)
Nekim mrziteljima (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egynémely gyűlölködőkhöz (Hungarian)
Nemoj s njim ni pričati! (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Szóba se állj vele! (Hungarian)
Nemoj se sablazniti! (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Ne botránkozz! (Hungarian)
Nemojte me noću prepustiti (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Ne hagyjatok az éjszakára (Hungarian)
Nemušt (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Anyanyelvtelen (Hungarian)
Nepomično (Serbian) ⇐ Toldalagi Pál :: Egyhelyben (Hungarian)
Nerazumljiva slika (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Érthetetlen kép (Hungarian)
Nestašluci (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Csínytevések (Hungarian)
Ni to nije (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Ez sem (Hungarian)
Ni-znaci (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Sem-jelek (Hungarian)
Noćna pesma mučenika (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mártír éji dala (Hungarian)
Noću jesenje ravnodnevnice (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Az őszi napéjegyenlőség éjszakáján (Hungarian)
Nomadi (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Barangoló törzsek (Hungarian)
Nostalgija (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Nosztalgia (Hungarian)
Nov maj (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Új május (Hungarian)
Nova era (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Új korszak (Hungarian)
Nož za kalemljenje (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Kacorkés (Hungarian)
O filozofiji (Serbian) ⇐ Petri György :: A filozófiáról (Hungarian)
O grožđu i ostalim slastima (Serbian) ⇐ Eörsi István :: A szőlőről és más örömökről (Hungarian)
O mojoj bubamari (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Katicabogaramról (Hungarian)
O, što tako kasno... (Serbian) ⇐ Kiss József :: Ó, mért oly későn... (Hungarian)
Obeležen (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: A megbélyegzett (Hungarian)
Obešen(o) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: (F)elkötve (Hungarian)
Obično ujutro dolaziš (Serbian) ⇐ Petri György :: Reggel szoktál jönni (Hungarian)
Oboje ljudski (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mindkettő emberül (Hungarian)
Obožavanje vrućeg vetra (Serbian) ⇐ Nagy László :: A forró szél imádata (Hungarian)
Obris (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Körvonal (Hungarian)
Obrtnici (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mesteremberek (Hungarian)
Oči u oči (Serbian) ⇐ Fodor András :: Szemtől-szembe (Hungarian)
Očima zarobljenika (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Látod a tárgyakat (Hungarian)
Oda (Serbian) ⇐ József Attila :: Óda (Hungarian)
Oda nedoumice (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Tétova óda (Hungarian)
Odgovor (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A válasz (Hungarian)
Odvažni su (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Elszánt emberek (Hungarian)
Ograđivanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Elhatárolódás (Hungarian)
Ohrabrenje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Bíztatás (Hungarian)
Okamenjenost (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Megkövülés (Hungarian)
(oko kao more) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (szemtenger) (Hungarian)
Okrilje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Limes (Hungarian)
Okrugli žig (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Körpecsét (Hungarian)
Oktobarska pesma (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Októberi vers (Hungarian)
Oktobarska pesma (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Októberi ének (Hungarian)
Omaž (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Hommage (Hungarian)
Ona prava (Serbian) ⇐ Károlyi Amy :: Az igazi (Hungarian)
Ona sa 15 godina (Serbian) ⇐ Petőcz András :: A 15 éves lány (Hungarian)
onog (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: azon (Hungarian)
Opaske uz reči (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kommentár a szavakhoz (Hungarian)
Opčinjavanje (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ráolvasás (Hungarian)
Oplakivanje Bika (Serbian) ⇐ Devecseri Gábor :: Bikasirató (Hungarian)
Oporuka (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Végrendelet (Hungarian)
Oproštaj (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Búcsú (Hungarian)
Oproštaj (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Búcsú (Hungarian) [video]
oproštaj letelice od papira (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő búcsúja (Hungarian) [video]
Orfej i Euridika (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Orpheusz és Eurüdiké (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Nyolc sor (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Nyolc sor (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Nyolc sor (Hungarian)
Osećaj nedostatka (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Hiányérzet (Hungarian)
Osma ecloga (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Nyolcadik ecloga (Hungarian)
Ostaju svi... (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Mindenki marad... (Hungarian)
Ostalo je samilost (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A többi kegyelem (Hungarian)
Ostani sa mnom (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Maradj velem (Hungarian)
Ostavština (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Hagyaték (Hungarian)
Ostavština (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Hagyaték (Hungarian)
Otelovi se (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Testet ölt (Hungarian)
Ovo jutro (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Ez a reggel (Hungarian)
pa kome pričam (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: hát kinek beszélek (Hungarian)
Pantomime (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Pantomimek (Hungarian)
Paralele (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Párhuzamosok (Hungarian)
Patnja u Ravensbriku (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Ravensbrücki passió (Hungarian)
Penelopa (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Pénelopé (Hungarian)
Penelopa (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Pénelopé (Hungarian)
Pesma (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Költemény (Hungarian)
Pesma (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ének (Hungarian)
Pesma knjiga iz Pataka (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A pataki könyvek éneke (Hungarian)
Pesma lutalice (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Csavargóének (Hungarian)
Pesma mojih pesama (Serbian) ⇐ Nagy László :: Verseim verse (Hungarian)
Pesma o raznolikosti puteva (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Dal az utak sokféleségéről (Hungarian)
Pesma o zakonima (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Vers a törvényekről (Hungarian)
Pesma po drevnom ugledu (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Vers ódon mintára (Hungarian)
Pesma u zagradi Op. 12. (Serbian) ⇐ Petőcz András :: Zárójel vers Op. 12. (Hungarian)
Pesma uz vino (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Bordal (Hungarian)
Pesnikova čaša (Serbian) ⇐ Nagy László :: A költő pohara (Hungarian)
Pet Geret uvežbava svoj poziv (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Pat Garrett hivatását gyakorolja (Hungarian)
petrijev penzum (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: petri penzum (Hungarian) [video]
Pigmalion (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Pygmalion (Hungarian)
Pisamce na krila gara (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Levélféle pernyeszárnyakra (Hungarian)
Pisanje (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Az írás (Hungarian)
Pismo voljenoj (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Levél a hitveshez (Hungarian)
Pitoma noga ili "kad već ekshumiramo" (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kezes láb avagy "ha már exhumálunk" (Hungarian)
Plačna-šerna Marija (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Síró-kacsintó Mária (Hungarian)
Plamen sveća reče (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A gyertyaláng szól (Hungarian)
Ples leptira (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Lepketánc (Hungarian)
Ples ljubavi (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Szerelmek tánca (Hungarian)
Podeljena samoća (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Megosztott magány (Hungarian)
Podsećanje na moj životopis (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Pályám emlékezete (Hungarian)
Pogodba (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Alku (Hungarian)
Pohvala (Serbian) ⇐ Fodor András :: Dicséret (Hungarian)
Ponovo lavirint (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Újra a labirintus (Hungarian)
Ponuđeno primirje (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Felajánlott béke (Hungarian)
Popovi nakaradnih religija (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Torz vallások papjai (Hungarian)
Pored susednog stola (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: A szomszéd asztalnál (Hungarian)
Poruka bake Meri iza svoje smrti (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Märy nagymama üzenete halála után (Hungarian)
Posle kiše (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: Eső után (Hungarian)
Poslednja bioskopska predstava (Serbian) ⇐ Garaczi László :: Az utolsó mozielőadás (Hungarian) [video]
Poslednja žalopojka (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Az utolsó rap (Hungarian)
Poslednje pitanje (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Utolsó kérdés (Hungarian)
Poslednje veče (Serbian) ⇐ Spiró György :: Az utolsó este (Hungarian)
Poslednji letopis (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Utolsó krónika (Hungarian)
Post-egzistencija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Post-existentia (Hungarian)
Postoji država (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: Van egy ország (Hungarian)
Postrojavanje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Sorakozó (Hungarian)
*** (Potamnjena obličja) (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: ***(Megbarnult alakzatok) (Hungarian)
Potonula zemlja (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Elsüllyedt föld (Hungarian)
Potpaljivači (Serbian) ⇐ Fodor András :: Gyújtogatók (Hungarian)
Potpuna konfuzija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Teljes zavar (Hungarian)
Poverenje (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Bizalom (Hungarian) [video]
Povezanost (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kötés (Hungarian)
Povod za razvod (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Válóok (Hungarian)
Povodom jedne pojave (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Egy jelenségre (Hungarian)
Pozan struk cveta na grob Ilone Legeze (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (Hungarian)
Pozdrav iz daljine (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Távoli üdvözlet (Hungarian)
Pradedova čaša (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Ükapám pohara (Hungarian)
Praznik (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Ünnep (Hungarian)
Pre-egzistencija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Prae-existentia (Hungarian)
Predomišljanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Morfondírozás (Hungarian)
Prekoračila prag vrta (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Belépett a kerti ajtón (Hungarian)
Prelazak (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Az átkelés (Hungarian)
Preobražaj (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozás (Hungarian)
Pretnja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Fenyegetés (Hungarian)
Pretnje (Serbian) ⇐ Nagy László :: Fenyegetések (Hungarian)
Prevera (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Tagadó (Hungarian)
Priča (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Mese (Hungarian)
Priča kuvanog vina (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A forralt bor meséje (Hungarian)
Priče letelice od papira 1. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 1. (Hungarian)
priče letelice od papira 2. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 2. (Hungarian)
priče letelice od papira 3. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 3. (Hungarian)
priče letelice od papira 4. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 4. (Hungarian)
priče letelice od papira 5. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 5. (Hungarian)
Prijateljici (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Barátnőmnek (Hungarian)
Primer i preklinjanje (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Példa és könyörgés (Hungarian)
Prisećanje trubadura na jednog kralja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A dalnok egy királyra emlékezik (Hungarian)
Privlačenje (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Vonzás (Hungarian)
Pročitao dve knjige o teoriji muzike (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Elolvasott két zeneelméleti könyvet (Hungarian)
Procvetala ruka (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: A kivirágzott kéz (Hungarian)
Prolog (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Prológus (Hungarian)
Prolog – jednoj praizvedbi (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Prológus - egy ősbemutatóhoz (Hungarian)
Prosjak ljubavi (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem koldusa (Hungarian)
Prospero domišlja (Serbian) ⇐ Géher István :: Prospero tűnődik (Hungarian)
Protu-elegija, mojoj rodnoj kući (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Ellen-elégia, szülőházamnak (Hungarian)
Prozori (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Ablakok (Hungarian)
Prskalica (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Csillagszóró (Hungarian)
Prva elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Első bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Prvi bioskop (Serbian) ⇐ Bella István :: Az első mozi (Hungarian)
Prvi čovek (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Az első ember (Hungarian)
Prvo jutro (Serbian) ⇐ Spiró György :: Az első reggel (Hungarian)
Prvo napastovanje Bonfido Gatija (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Bonfido Gatti első megkísértése (Hungarian)
Psalmus Eroticus (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Psalmus Eroticus (Hungarian)
Ptice (Serbian) ⇐ Jobbágy Károly :: Madarak (Hungarian)
Pun mesec (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Holdtölte (Hungarian)
Pustinja ljubavi (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A szerelem sivataga (Hungarian)
Putovanje tokom Božićnih praznika (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Adventi utazás (Hungarian)
Rađanje galame (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: A lárma születése (Hungarian)
*** (radost) (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: *** (öröm) (Hungarian)
Radosti (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Örömök (Hungarian)
Ragnarek (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Ragnarök (Hungarian)
Rasna vila (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Fajtündér (Hungarian)
Rastanak (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Az elválók (Hungarian)
Razbistravanje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A helyzet tisztázása (Hungarian)
Razglednice (1 - 2) (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (1-2) (Hungarian)
Razglednice (3 - 4) (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (3-4) (Hungarian)
Razgovor cvetova (Serbian) ⇐ Sárközi György :: Virágok beszélgetése (Hungarian)
Razgovor sa kosovima (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Beszélgetés a rigókkal (Hungarian)
Razgovor sa vetrom (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Beszélgetés a széllel (Hungarian)
Reč oproštaja (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Búcsúszó (Hungarian)
Recept harmoničnog života (Serbian) ⇐ Eörsi István :: A harmonikus élet receptje (Hungarian)
Reči na ploči škriljca (Serbian) ⇐ Bella István :: Szavak a palatáblán (Hungarian)
Recitator (Serbian) ⇐ Nagy László :: A versmondó (Hungarian)
Rekao sam jednoj devojci: (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mondtam egy lánynak: (Hungarian)
Rekvijem za jednom ženom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Requiem egy asszonyért (Hungarian)
Relativan grad (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: A relatív város (Hungarian)
Replika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Replika (Hungarian)
Rezbar ružinog drveta (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Aki rózsafát farag (Hungarian)
Ribe u mreži (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Halak a hálóban (Hungarian)
Riđobradi (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: A Rőtszakállú (Hungarian)
Robovi (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Rabszolgák (Hungarian)
Roda (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Gólya (Hungarian)
Rođendanska čestitka (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Születésnapi köszöntő (Hungarian)
Rođenje (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Születés (Hungarian)
Romansa (Serbian) ⇐ Forbáth Imre :: Románc (Hungarian)
Rukopis Baha (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Bach kézírása (Hungarian)
Ruku daj (Serbian) ⇐ József Attila :: Tedd a kezed (Hungarian)
[S krvlju i crnim rešetkama] (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: [Vérrel és fekete ráccsal] (Hungarian)
S tobom sam (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Veled vagyok (Hungarian)
Sahrana u jesen (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Temetés ősszel (Hungarian)
Samo janje (Serbian) ⇐ Bella István :: Csak a bárány (Hungarian)
Samo mala Tit*… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csak kis Tit… (Hungarian)
Samo mi… (Serbian) ⇐ Fodor András :: Csak mi… (Hungarian)
Samo osoba (Serbian) ⇐ Petri György :: Csak egy személy (Hungarian)
Samohod (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Örökmozgó (Hungarian)
San (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Ein Traum (Hungarian)
San a Ciganskom gradu (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Álom a Cigányvárosról (Hungarian)
Saslušanje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kihallgatás (Hungarian)
Savez (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Szövetség (Hungarian)
Sebi odgovori (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Magadnak felelj (Hungarian)
Sećajte se ga! (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Emlékezzetek rá! (Hungarian)
Sećaš li se još? (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Emlékszel- még? (Hungarian)
Sedma ecloga (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Hetedik ecloga (Hungarian)
Senka smrti 1. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 1. (Hungarian) [video]
Senka smrti 2. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 2. (Hungarian) [video]
Senka smrti 3. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 3. (Hungarian) [video]
Senka smrti 4. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 4. (Hungarian) [video]
Senka smrti 5. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 5. (Hungarian) [video]
Senka smrti 6. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 6. (Hungarian) [video]
Senka smrti 7. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 7. (Hungarian) [video]
Senka smrti 8. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 8. (Hungarian) [video]
Senka smrti 9. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 9. (Hungarian) [video]
(senka) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (árnyék) (Hungarian)
Šetnja na ledu (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Jégséta (Hungarian)
Šezdesetšest stepenica Omara Khajama (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Omár Khájjám hatvanhat lépcsőfoka (Hungarian)
Sicilajska odbrana (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szicíliai védelem (Hungarian)
Sininen hetkinen (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Sininen hetkinen (Hungarian)
Sinkopa ničega (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A semmi szinkópája (Hungarian)
Siromah Jorik (Serbian) ⇐ Kormos István :: Szegény Yorick (Hungarian)
Sjaji, Margita (Serbian) ⇐ Szabédi László :: Csillogj, Margitka (Hungarian)
Sklapajuća opscena (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Záródó délibáb (Hungarian)
Skromna romansa (Serbian) ⇐ Vozári Dezső :: Szerény románc (Hungarian)
Skut (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Fátyol (Hungarian)
Slava mrtve tačke (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A mélypont ünnepélye (Hungarian)
Slepa trka (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Vakvágta (Hungarian)
Slika života (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Létkép (Hungarian)
Slobodne vežbe 1. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szabad gyakorlatok 1. (Hungarian)
Slobodne vežbe 2. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szabad gyakorlatok 2. (Hungarian)
Smanjivanje (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Fogyatkozás (Hungarian)
Smešno malo mesto (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Nevetségesen kicsi hely (Hungarian)
Smotak (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Tekercs (Hungarian)
Smrću kažnjavaju (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Halállal büntetnek (Hungarian)
Sneži (Serbian) ⇐ Benjámin László :: A hóesésben (Hungarian)
Soba do neba rastućih spomenaka (Serbian) ⇐ Jancsó Noémi :: Az égig érő nefelejcsek szobája (Hungarian)
Sobu tegli (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Egy szobát hordoz (Hungarian)
Sodavoda (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Szikvíz (Hungarian)
Spev gavrana (Serbian) ⇐ Áprily Lajos :: Holló-ének (Hungarian) [video]
Srebrni most (Serbian) ⇐ Utassy József :: Ezüsthíd (Hungarian)
Sredstvo za stišavanje boli (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Fájdalomcsillapító (Hungarian)
Sretna je ta šibica (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Boldog a gyufa (Hungarian)
St.-ova poslednja malina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: St. utolsó málnája (Hungarian)
Stado Boga Marsa (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Marsisten nyája (Hungarian)
Stairway to heaven (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Stairway to heaven (Hungarian)
Starac na jugu (Serbian) ⇐ Kemény István :: Bácsi, délen (Hungarian)
Stare, izbledele monete (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Régi, megfakult érmék (Hungarian)
Stari (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Öregszik (Hungarian)
Starost (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Öregség (Hungarian)
Stavrogin se oprašta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin elköszön (Hungarian)
Stavrogin se vraća (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin visszatér (Hungarian)
Stepenice ni gore, ni dole (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Lépcsők se föl, se le (Hungarian)
Stigme (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Stigmák (Hungarian)
Stopama mađarskih školaraca (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Magyar deákok nyomában (Hungarian)
Strah (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Félelem (Hungarian)
Stratište zimi (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Vesztőhely télen (Hungarian)
Stvarnost praznine (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A semmi valósága (Hungarian)
Sud (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Ítélet (Hungarian)
Suknja od bisera (Serbian) ⇐ Nagy László :: Gyöngyszoknya (Hungarian)
Sumnjičav kos (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: A kételkedő rigó (Hungarian)
Suprugo moja... (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Én feleségem... (Hungarian)
Susreti (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Találkozások (Hungarian)
Sutra je pomerena (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: a holnap eltolódott (Hungarian)
Svaka pahuljica snega (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Minden hópehely (Hungarian)
Svaki sat je stao (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Minden óra megállt (Hungarian)
Svakodnevnice sa nešto začina (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Hétköznapok némi fűszerrel (Hungarian)
Svet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A világ (Hungarian)
Svet igara (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Játékvilág (Hungarian)
Svima (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mindenkihez (Hungarian)
Svisni (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Szakadj bele (Hungarian)
Ta mala luč (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Az a kis fény (Hungarian)
Tajanstveno (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Titokzatos (Hungarian)
tanane raspukline stabilitet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: hajszálrepedések stabilitás* (Hungarian) [video]
tapkanje u mestu (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: helybenjárás (Hungarian)
Tas vage (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A mérleg serpenyője (Hungarian)
Tebe više nigde nema (Serbian) ⇐ Nadányi Zoltán :: Te már sehol se vagy (Hungarian)
Tebi (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Neked (Hungarian)
Tek drška stolice (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Csak a szék (Hungarian)
Tek ona svetlost (Serbian) ⇐ Bella István :: Csak az a fény (Hungarian)
Teoretski pejzaž kao alegorija (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Elméleti tájkép mint allegória (Hungarian)
Tetošenje (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Gondozó (Hungarian)
Ti, ko noću pevaš (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Te, ki az éjben énekelsz (Hungarian)
Tih očaj (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Csöndes kétségbeesés (Hungarian)
Tiha mala balada (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Halk kis ballada (Hungarian)
Time Generator (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Time Generator (Hungarian)
Tiranin (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A diktátor (Hungarian)
Tišina (Serbian) ⇐ Bella István :: Csönd (Hungarian)
tišina prostora (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: terek csendje (Hungarian)
Tišina trajnosti krika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kiáltásnyi csönd (Hungarian)
to (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: ez (Hungarian) [video]
Tokom jednog života (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy életen keresztűl (Hungarian)
Toliko pljušti (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Annyira zuhog (Hungarian)
Torbarenje je zabranjeno (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Házalni tilos (Hungarian)
Trebalo bi krenuti (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: El kéne indulni (Hungarian)
Treća elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Harmadik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Treća simfonija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Harmadik szimfónia (Hungarian)
Treća zadnja reč Isusa (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: Jézus harmadik utolsó szava (Hungarian)
Treće računanje vremena (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A harmadik időszámítás (Hungarian)
Trećeg dana počeo je padati sneg (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: A harmadik nap esni kezdett a hó (Hungarian)
Treći put (Serbian) ⇐ Gergely Ágnes :: Harmadszor (Hungarian)
(treptaj belutaka)* (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (kövek rezgése)* (Hungarian)
Tričarija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Csecse-becse (Hungarian)
Triolet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Triolett (Hungarian)
Trščar (Serbian) ⇐ Fekete István :: Nádas (Hungarian) [video]
Trubadur se oprašta od svoje Kraljice (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A trubadúr elköszön Királynőjétől (Hungarian)
Tu i sad (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Itt és most (Hungarian)
Tu i tamo/ Četrdeset mojih cigara (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Itt, ott / Negyven cigarettám (Hungarian)
(Tu za leđima mi stajaše Bog) (Serbian) ⇐ József Attila :: (Az Isten itt állt a hátam mögött…) (Hungarian)
Tvoje oči su me najduže volele (Serbian) ⇐ Nadányi Zoltán :: A két szemed szeretett legtovább (Hungarian)
U dva reda (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kétsoros (Hungarian)
U gvozdenocrnoj srpskoj noći (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Vasfekete szerb éjszakában (Hungarian)
U istrajnom hodu (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Kitartó menetelésben (Hungarian)
U jednom smeru (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Egyirányú (Hungarian)
U kući sa bardakom (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A bokályos házban (Hungarian)
U martu na doku (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Márciusban a mólón (Hungarian)
U naše doba (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mi időnkben (Hungarian)
U početku (Varijanta A) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kezdetben (A változat) (Hungarian)
U početku (Varijanta B) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kezdetben (B változat) (Hungarian)
U početku je (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Kezdetben van (Hungarian)
U predjesenskoj tišini (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Őszülő csendben (Hungarian)
U sablje obučen tulipan (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Kardokba öltözött tulipán (Hungarian)
U spomen Bleza Paskala (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Blaise Pascal emlékezetére (Hungarian)
U spomen F. M. Dostojevskog (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: In memoriam F. M. Dosztojevszkij (Hungarian)
U tom polumraku (Serbian) ⇐ Bella István :: Ebben a félhomályban (Hungarian)
U zadnje vreme (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Újabban (Hungarian)
U zemlji plovi (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: Úszik a földben (Hungarian)
Učenje o ljubavi (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Tanítás a szerelemről (Hungarian)
Udar (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A becsapódás (Hungarian)
Uljem uprljana noć (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Az éjszaka olajszennyeződése (Hungarian)
Uloge (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Szerepek (Hungarian)
Umesto ars poetike (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Ars poetica helyett (Hungarian)
Unesi (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Emeld be (Hungarian)
Upozorenje (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Intelem (Hungarian)
Upozorenje I. II. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Figyelmeztető I. II. (Hungarian)
Usiljeni marš (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Erőltetett menet (Hungarian)
Uskrs sokola (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A sólyom húsvétja (Hungarian)
Uspavana Venera (Serbian) ⇐ Térey János :: Az alvó Vénusz (Hungarian)
Uvažen gost (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Illusztris vendég (Hungarian)
Uzdah slepca (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A vak sóhaja (Hungarian)
Uzvik u proleće (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Kiáltás a tavaszban (Hungarian)
Vama i mojoj majci (Serbian) ⇐ Balogh Attila :: Nektek és anyámnak (Hungarian)
Varijacija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Variáció (Hungarian)
Varijacije na jednu temu. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Változatok egy témára (Hungarian)
Varijacije na nema (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Variációk a nincsre (Hungarian)
Varijacije na otrcanu frazu (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Változatok egy közhelyre (Hungarian)
Varvarska molitva (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Barbár imádság (Hungarian)
Već me ne voliš (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Már nem szeretsz (Hungarian)
Veče furundžije (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A kályhacsináló estéje (Hungarian)
Večernji odbrambeni govor neženje (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Agglegény esti védőbeszéde (Hungarian)
Večernji razgovor (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Esti beszélgetés (Hungarian)
Večna Ana (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Hungarian) [video]
Vedro (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Derűs (Hungarian)
Velik dan (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Nagynap (Hungarian)
Veliki petak (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Nagypéntek (Hungarian)
Venac (Serbian) ⇐ Illyés Gyula :: Koszorú (Hungarian)
Venac od reči na grob Otilije Šolti (Serbian) ⇐ Petri György :: Szókoszorú Solt Ottilia sírjára (Hungarian)
Vernost (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Hűség (Hungarian)
Verovao sam, stićićeš (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Azt hittem, megérkezel (Hungarian)
Verujem (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Azt hiszem (Hungarian)
Verujem u iskupitelju (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Hiszek a megváltóban (Hungarian)
Verujem u vasioni (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Hiszek a világmindenségben (Hungarian)
[vetar noć bezgranično sneženje...] (Serbian) ⇐ Zalán Tibor :: [a szél az éjszaka a végtelen havazás talán ezek...] (Hungarian)
Vidim plavu lampu u gibanju (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Látok kék lámpát lengeni (Hungarian)
Vijanje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kergetőzés (Hungarian)
Vodeno čudo** (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Vizicsoda* (Hungarian)
Vodozemna neman (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kétéltű szörny (Hungarian)
Voleo bih da ostavim (Serbian) ⇐ Petőfi Sándor :: Szeretném itthagyni (Hungarian)
[voli voli] (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: [szeresd szeresd] (Hungarian)
Volim maglu (Serbian) ⇐ Fekete István :: Szeretem a ködöt (Hungarian)
Vreme izbačen iz koloseka (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Kizökkent idő (Hungarian)
Vreme svetla (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Fényidő (Hungarian)
Vrteška, No. II. (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A körhinta, No. II. (Hungarian)
Vrtlar biću (Serbian) ⇐ József Attila :: Kertész leszek (Hungarian)
Za čitaoca (Serbian) ⇐ Szabó T. Anna :: Au lecteur (Hungarian)
Za jednom izgubljenog (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Ki egyszer elveszett (Hungarian)
Za moj rođendan (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Születésnapomra (Hungarian)
Za ponavljanje (Serbian) ⇐ Petri György :: Mondogatnivaló (Hungarian)
za rastanak (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: válásra (Hungarian)
Za tobom lutam (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Utánad kószálok (Hungarian)
Za zagovornika (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: A szólamvezetőre (Hungarian)
Žablje oko (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Békaszem (Hungarian)
Začarani dvorac (Serbian) ⇐ Nagy László :: Elvarázsolt kastély (Hungarian)
Zadatak (Serbian) ⇐ Székely János :: Feladat (Hungarian)
Zadovoljština (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Elégtétel (Hungarian)
Zadržavanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Marasztaló (Hungarian)
Zamislimo (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Képzeljük el (Hungarian)
Zanos (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Mámor (Hungarian)
Zapitkivanje staraca (Serbian) ⇐ Oravecz Imre :: Az öregek faggatása (Hungarian)
započeta lepota. Pravila slikanja ikona (Serbian) ⇐ Jász Attila :: megkezdett szépség. Az ikonfestés szabályai (Hungarian)
Zar verujete (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Azt hiszitek (Hungarian)
Zasenjeno (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Leárnyékolt (Hungarian)
Zaspala si u vozu (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Elaludtál a vonaton (Hungarian)
Zavet (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Fogadalom (Hungarian)
Zdenac dubine prošlosti (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Múltmélyi kút (Hungarian)
Železne kopče (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Vaspántok (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Kányádi Sándor :: Kívánság (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kívánság (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Jókívánság (Hungarian)
Zemlja bajki (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Meseország (Hungarian) [video]
zemlja nebo cesta voda (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: a föld az ég az út a víz (Hungarian)
Zemunica puža (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Csigaház (Hungarian)
Žena u zelenom ruhu (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: A zöldruhás asszony (Hungarian)
Ženka (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Nőstény (Hungarian)
Žensku, ako joj je šezdesetpet… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A nőcit, hogyha hatvanöt… (Hungarian)
Zima (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Tél (Hungarian) [video]
Zimski (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Télies (Hungarian)
Životopis (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Életrajz (Hungarian)
Životopis ljubavi (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem életrajza (Hungarian)
Zlatan labud ... – uspomena na pomoć-paket, iz 1956. – (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Az arany hattyú… – segélycsomag-emlék, 1956-ból – (Hungarian)
Zlatna kiša (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Aranyeső (Hungarian)
Zločin i ispaštanje (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Bűn és bűnhődés (Hungarian)
Zmaj i njegov križar (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: A sárkány és lovagja (Hungarian)
Žmureći (Serbian) ⇐ Fodor András :: Félszemmel (Hungarian)
Znaci (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Jelek (Hungarian)
Znaj, tamo sam ostala (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Tudd, mindig ott maradtam (Hungarian)
Znaš da oprosta nema (Serbian) [video]József Attila :: Tudod, hogy nincs bocsánat (Hungarian)
žoci (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: zsoci (Hungarian)
Zora (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Hajnal (Hungarian)
Zveckaj (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Pöcögtess (Hungarian)
Zver (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Vadállat (Hungarian)
Zvezda je iznad tebe (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Fölötted egy csillag (Hungarian)
Zvonara (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Templomtorony (Hungarian)

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap