This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Illyés Gyula, Slovak biography

Image of Illyés Gyula
Illyés Gyula
(1902–1983)

Biography

(1902-1983)
Básnik, spisovateľ, dramatik. Narodil sa na samote maďarskej pusty. Do svojich jedenástich rokov nevidel ani malé mesto. Ako šestnásťročný sa stal jedným z členov ľavicového mládežníckeho hnutia, a preslávil sa aj ako básnik.
Koncom roku 1921 emigroval cez Viedeň do Paríža. Dokonale sa naučil po francúzsky. V Paríži študoval na Sorbone jazykovedu, filozofiu, psychológiu, literárnu vedu, zatiaľ čo pracoval v tlačiarni. Zúčastňoval sa na činnosti maďarskej avantgardy vo Francúzsku. Po roku 1926 sa vrátil do Maďarska. Stal sa kmeňovým autorom, neskôr i redaktorom literárneho časopisu Nyugat.
Celý život bol politicky angažovaným autorom. V roku 1934 vycestoval s Lajosom Kassákom do Sovietskeho zväzu ako delegát prvého kongresu spisovateľov. Od roku 1933 bol vedúcou osobnosťou hnutia „ľudových autorov“. V roku 1937 zakladá Marcový front. Od roku 1945 sa angažuje v Národnej roľníckej strane, stáva sa poslancom parlamentu. Počas Rákosiho a Kádárovej vlády sa utiahol do ústrania. Začiatkom šesťdesiatych rokov začína opäť publikovať. Jeho súborné dielo má spolu 22 zväzkov. 

Literature ::
Translation ::

minimap