This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Petőfi Sándor, Polish bibliography

Image of Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
(1823–1849)

Bibliography

Twórczość

Petőfi jest autorem wierszy zawierających wezwania do walki o przemiany społeczne i niepodległość (m.in.: W imieniu ludu, Pieśń narodowa, Pieśń bojowa), a także liryki miłosnej i krajobrazowej, poematów i powieści:

* Wojak Janosz (1844, wyd. pol. 1869)
* Apostoł (1846, wyd. pol. 1921)
* Stryczek kata (1846, wyd. pol. 1884)

zbiory:
* Poezje wybrane (1930)
* Wybór poezji (1951)
* Poezje (1971)
Literature ::
Translation ::

minimap