This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Grujičić, Nenad, Serbian biography

Image of  Grujičić, Nenad
Grujičić, Nenad
(Nenad Grujičić )
(1954–)
 

Biography

Ненад Грујичић је српски књижевник.

Објавио је двадесетак књига поезије, прозе, есеја, критика и полемика. Песме су му превођене на руски, енглески, немачки, француски, италијански, шпански, јерменски, пољски, грузијски, арапски, румунски, шведски, чешки, словачки, украјински, мађарски, македонски, русински и словеначки језик.

Грујичићев песнички опус исписан је подједнако у слободном и везаном стиху. Пише и есеје на ту тему. Првом књигом песама Матерњи језик (два издања), отворио је метапоетске слике језика и свести о чину стварања песме и позиције песника у свету. У другим књигама налазе се и призори урбане и социјалне сваодневице, земне и божанске љубави, универзалних тема, крајишког миљеа и времена. Грујичићева поезија поседује иронична и хуморна сенчења атмосфере. По ширини тема и мотива, употреби језика и примени разноврсних песничких облика и форми, називају га „песником разлике“. Осим катрена и дистиха, Грујичић је обновио и унапредио песничке облике: сонет и сонетни венац, терцина и венац терцина, сестина лирика (велика сестина), квинта, малајски пантун... Четири сонетна венца (Жижак, Вихор, Тајац и Цваст) посвећена су Марији Балковој (име у акростиховима), од којих три чине књигу Пуста срећа, која се појавила у три издања и овенчала наградом Милан Ракић за књигу године. Написао је, поред осталог, девет сонетних венаца који редовно поседују завршни акростих од имена особе или неке појаве.

У Грујичићевој селективној библиографији која броји преко хиљаду јединица, 280 се односи на заступљеност у антологијама.

Source: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B

(Editor of this page: Fehér Illés)

Literature ::
Translation ::

minimap