This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Pilinszky János, Czech biography

Image of Pilinszky János
Pilinszky János
(1921–1981)

Biography

Nejenom vědec usiluje o přesnou znalost – ale i básník. Jméno toho poznání je láska. Chci se něčemu nebo někomu odevzdat. Chci milovat, abych poznal, chci poznávat svět, abych ho miloval. Chci věci objevovat a pomáhat jim, abych od nich dostával zpět darem sama sebe. Aby mi pomáhaly žít. To však je možné jenom tehdy, budu-li je pozorovat v jejich nahé podstatě, ba dokonce v jejich neštěstí, chudobě, sirobě, v onom bodu, kdy mě potřebují. Láska je nejpřesnější diagnostik. Jenom naze upřímný člověk je schopen vloudit se do důvěry obnaženého kousku reality a výměnou za to si vysloužit opětování důvěry. Psaní není nějaká zpráva o objevených končinách světa, nýbrž čin: není to okopávání petržele, nýbrž expedice.
Básník chce milovat svět, snaží se věnovat pozornost nejubožejším hvězdám vesmíru. Přišel na svět pro hladovějící a nahé. Jeho slávou je, dokáže-li obléct co nejvíc nahoty – na oplátku dostává své sváteční šaty z rukou nejhříšnějších.
O tom však už nemluví. Báseň může hovořit jenom o procesu přibližování. Je třeba, aby mlčení ochránilo a přikrylo zázrak lásky, jestliže se dostaví. Co je drahé, na to raději nesaháme a chápeme se toho tak, že se toho vlastně ani na okamžik nedotýkáme.
Literature ::
Translation ::

minimap