This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Hviezdoslav, Pavol Országh, Translations from Hungarian

Image of Hviezdoslav, Pavol Országh
Hviezdoslav, Pavol Országh
(1849–1921)
 

Translations

Básnici XIX. stoletia (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: A XIX. század költői (Hungarian)
Básnikova otčina (Slovak) ⇐ Arany János :: A költő hazája (Hungarian) [video]
Či modrajú sa ešte... (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Kéket mutatnak még… (Hungarian)
Čím pomenovať ťa... (Slovak) [video]Petőfi Sándor :: Minek nevezzelek? (Hungarian)
Dante (Slovak) ⇐ Arany János :: Dante (Hungarian)
Dieťa a dúha (Slovak) ⇐ Arany János :: A gyermek és szivárvány (Hungarian)
Dobrý starý krčmár (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: A jó öreg kocsmáros (Hungarian)
Dolina a vrch (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: A völgy s a hegy (Hungarian)
Doma (Slovak) ⇐ Arany János :: Itthon (Hungarian)
Dvaja bratia (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Két testvér (Hungarian)
Dvaja panoši Sondiho (Slovak) ⇐ Arany János :: Szondi két apródja (Hungarian)
Horská chatrč (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Az erdei lak (Hungarian)
Hviezdnaté nebo (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: A csillagos ég (Hungarian)
Ja som to... (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Én vagyok itt… (Hungarian)
Kde deva krem teba, čo vládala by... (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Hol a leány, ki lelkem röpülését (Hungarian)
Klára Zachová (Slovak) ⇐ Arany János :: Zách Klára (Hungarian)
Kraj dediny krčma vetchá... (Slovak) [video]Petőfi Sándor :: Falu végén kurta kocsma (Hungarian)
Krásneho vzchodu ... (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Szép napkeletnek (Hungarian)
Ladislav V (Slovak) ⇐ Arany János :: V. László (Hungarian)
Lapený bocian (Slovak) ⇐ Arany János :: A rab gólya (Hungarian)
Matiašova matka (Slovak) ⇐ Arany János :: Mátyás anyja (Hungarian)
Moja nádeja (Slovak) ⇐ Arany János :: Reményem (Hungarian)
Moje piesne (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Dalaim (Hungarian) [video]
Múza a mladucha (Voľný preklad) (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Múzsám és menyasszonyom (Hungarian) [video]
Myšlienka trápi jedna ma ... (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Egy gondolat bánt engemet... (Hungarian)
Na dedine (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Falun (Hungarian)
Na konci septembra (Slovak) [video]Petőfi Sándor :: Szeptember végén (Hungarian) [video]
Na smrť rodičov (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Szüleim halálára (Hungarian) [video]
Och, nehľad ... (Slovak) ⇐ Arany János :: Oh! Ne nézz rám… (Hungarian)
Odkladám lýru (Slovak) ⇐ Arany János :: Letészem a lantot (Hungarian) [video]
Oj, roky, budúce vy roky ... (Slovak) ⇐ Arany János :: Évek, ti még jövendő évek (Hungarian) [video]
Osiralý chlapec (Slovak) ⇐ Arany János :: Árva fiú (Hungarian)
Ostatná almužna (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Az utolsó alamizsna (Hungarian)
Palác a chalupa (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Palota és kunyhó (Hungarian)
Poézia (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: A költészet (Hungarian) [video]
Pohona pred máry (Slovak) ⇐ Arany János :: Tetemre hívás (Hungarian)
Pustatina v zime (Slovak) [video]Petőfi Sándor :: A puszta, télen (Hungarian)
Ráno a večer (Slovak) ⇐ Arany János :: Reg és est (Hungarian)
Rodinný kruh (Slovak) ⇐ Arany János :: Családi kör (Hungarian)
Roh na svite (Slovak) ⇐ Arany János :: Hajnali kürt (Hungarian)
Romanca včely (Slovak) ⇐ Arany János :: A méh románca (Hungarian)
Rozgoňová (Slovak) ⇐ Arany János :: Rozgonyiné (Hungarian)
Ševkyne (Slovak) ⇐ Arany János :: A varró leányok (Hungarian)
Švárna Hanka (Slovak) ⇐ Arany János :: Szőke Panni (Hungarian)
Synovi (Slovak) ⇐ Arany János :: Fiamnak (Hungarian)
Tisa (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: A Tisza (Hungarian)
Totka Agnesa (Slovak) ⇐ Arany János :: Ágnes asszony (Hungarian)
Tragédia človeka (Pavol Országh) (Slovak) ⇐ Madách Imre :: Az ember tragédiája (Hungarian)
Tri vtáky (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Három madár (Hungarian) [video]
Trpký život, sladká ľúbosť (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Keserű élet, édes szerelem (Hungarian)
Tu dnu som v lete... (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Itt benn vagyok a férfikor nyarában... (Hungarian) [video]
Úbohý poddaný (Slovak) ⇐ Arany János :: A szegény jobbágy (Hungarian)
Učencova mačka (Slovak) ⇐ Arany János :: A tudós macskája (Hungarian)
Úľava (Slovak) ⇐ Arany János :: Enyhülés (Hungarian)
Usmej sa mi... (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Mosolyogj rám! (Hungarian)
V domovine (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Hazámban (Hungarian)
V dym pošlý plán (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Füstbement terv (Hungarian)
V jeseni (Slovak) ⇐ Arany János :: Ősszel (Hungarian) [video]
Veštba (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Jövendölés (Hungarian)
Z diaľky (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: Távolból (Hungarian)
Zármutok spevca (Slovak) ⇐ Arany János :: A dalnok búja (Hungarian)
Zimné večery (Slovak) ⇐ Petőfi Sándor :: A téli esték (Hungarian) [video]
Literature ::
Translation ::

minimap