This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Castro, Rosalía de, Hungarian biography

Image of Castro, Rosalía de
Castro, Rosalía de
(María Rosalía Rita de Castro)
(1837–1885)
 

Biography

Rosalia de Castro (1837-1885) - Santiago de Compostelában született, Teresa de Castro leányanya gyermekeként, születése körülményeit csak tizenöt évesen tudta meg. Húszévesen férjhez ment Manuel Murguíához, a neves történészhez. Életét egy hosszabb madridi tartózkodástól eltekintve Padrónban és Santiagóban töltötte. Bécquer mellett a XIX. század második felének legjelentősebb spanyol lírikusa. Spanyol és gallego nyelven írta népköltészeti formákat felhasználó, természetes hangvételű verseit, amelyekben többnyire elégikus nosztalgiával jelenik meg a szülőföld, a galíciai táj. Regényeket is írt. Gallego nyelvű lírájában társadalmi kérdésekkel is foglalkozott.

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap