This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Bertók László, Hungarian biography

Image of Bertók László
Bertók László
(1935–)

Biography


A lassan hatvan felé járó költő (1935-) a változó divatoktól, az irodalmi élettől, a csoportküzdelmektől távol írja egyre jelentősebb, gazdagabb életművét. Lírája első pillantásra önéletrajzi, tele van gyerekkora, élete kevés vonással is pontosan-tartalmasan megrajzolt képeivel, de ez a líra elvont igazságok felé törekszik, már-már ismeretelméleti szándéka van. Egyensúlyát abban találja meg, hogy elfogadja az emberi gondolkodás határait, hogy nem akarja megoldani, csak leírni a létet. A magáét, természetesen, de abban sok minden benne foglaltatik: a szülőföld, a táj, a kor, a haza, az ember általában, a világ, a mindenség. Az igazi emberi méltóság az ő szemében éppen abban nyilatkozik meg, hogy vállalja esendőségünket. Lírája drámai, de megnyugtató is, mert megelégszik a képtelen, de nagyszabású vállalkozás szépségével. Az egészet akarja, a végtelent, de tudja szűkös lehetőségeit, ezért költészete fausti természetű. Akár a létezés, a Bertók-vers is többféle jelentést sugall. Nem szereti a látványos mutatványokat, a kóklerkedést. Egyszerre tud klasszikusan tiszta, pontos és minden ízében modern lenni.

http://adata.hu/_soros/Soros_evkonyvek.nsf/0/826335eff3244329c1256d8a003c97ac?OpenDocument&Click=
Literature ::
Translation ::

minimap