This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Horozović, Irfan : Fogadó (Svratište in Hungarian)

Portre of Horozović, Irfan
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Svratište (Croatian)

     Zatim je nastalo uvenuće svake slike. Predio bijaše šutnja. Koje je to bilo godišnje doba i koje stoljeće?
     Asirijane,
     nemoj govoriti, lijepo je dok si nijem.
Asirijan nije znao govori li to šuma ili on sam, možda je stajao u raskvašenoj ilovači, a možda mu je noge milovalo prezrelo žito.
     Zašto ne mogu progledati, mislio je Asirijan, i oči su mu bile vlažne. Oči mu bijahu prazne kao duplje, nije se mogao sjetiti ničeg. Bilo je to odsustvo svakog mirisa i svakog šuma. Ko je to govorio, pitao se Asirijan, a znao je da u blizini nema nikog. Možda sam ja šuma, pomislio je, i u dubini su počela šumiti stabla sa teškim lišćem. Ova misao je kao izvor, mislio je zatim, a usne mu je milovala hladna voda koja je zacijelo bila bistra i  nudio se kamen oblutak koji je držao  u ruci.
     Kako obal i gladak.
     Poput izranavljenog ratnika svjetlost se probila u šumu. Mirovali su na vjetru zasuti putovi i stoljetna stabla. Putovi bijahu zakrčeni mrtvim hramovima čiji su se uzdasi čuli u žuboru lišća. Bili su tako blizu i tako daleko. Htio bi da se približi, ali, čini mu se, pao bi mrtav u memlu čije je postojanje skrivala trpka laž sasušene trave. Ja hramljem, mislio je Asirijan, kad je vidio da ga hramovi okružuju.
     Izgovorio je golu riječ i riječ je pala u šumu, ali nijedan stub se nije pomjerio.
     Gdje je taj hram što se smiješio Asirijanu pod svodovima drveća? Obmana? Laž? Iz šume se  nije moglo nikud napolje. Teturao je dok su se stabla lijepila uza nj kao skele, a on posrćući išao, sudarajući se s mrmorom lišća i boja u prolazu i onda je došao pred jezero na granici zemlje imenom Memla. Njegova krv je počela da struji kroz stabla koja su tonula, a na jeziku se topila riječ, smeđa poput jeseni.Uploaded byFehér Illés
PublisherGlas Banja Luka
Source of the quotationTestament iz mladosti
Bookpage (from–to)28. strana
Publication date

Fogadó (Hungarian)

     Azután jő a képek megvénülése. S lőn a hallgatás tája. Mely évszak vala és melyik század?
     Asszírián,
     ne szólj, oly kellemes a csend.
Asszírián nem tudta hogy az erdő suttogott-e vagy ő maga, talán az átáztatott sárgaföldben állott, talán lábainál a túlérett búzakalász dudorászott.
     Miért nem látok, gondolkodott Asszírián és szemei könnyeztek. Szemei üres üregek voltak, emlékezni semmire sem tudott. Körülötte mély csend, nem lebbentek illatok. Ki szólt, kérdezte Asszírián, pedig tudta, senki sincs a közelben. Talán az erdő vagyok, gondolta és lelke mélyén zúgni kezdtek a zöld terhű ágak. Ez a gondolat olyan, mint a forrás, gondolta, ajkait kristálytiszta víz simogatta , kezében kerek kavics kellette magát.
     Mily gömbölyű és sima.
     Sebesült harcosként tört át a fény az erdőn. Nyugodtak a széllel behintett utak és a százados fatörzsek. Az utakat kihalt templomok torlaszolták el, azok sóhajtása hallatszott a levelek susogásában. Oly közel és oly távol voltak. Szeretett volna közeledni, de úgy érezte, holtan merül a nyirokba esik, melynek létezését az elszáradt füvek fanyar hazugsága rejtegetett. Lehetetlen, gondolta Asszírián, mikor látta, hogy körülveszik a templomok.
     Igazat szólt és az a kiejtett szó az erdőre hullott, de a rönkök nem mozdultak.
     Hol az a kastély, amelyik Asszíriánra mosolygott az erdő boltívei alatt? Csalás? Hazugság? Az erőből sehová sem menekülhetett. A fák liánjai akadályozták, imbolyogva haladt, beleütközve a levelek susogásába, pompás színeibe és a föld szélén egy tóhoz ért, a Nyirokhoz. Vére a merülő fákba ömlött, nyelvén barna őszi szavak olvadoztak.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap