This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Miron, Gaston: Az elhagyottság évei (avagy a második didaktikus fellebezés) (Les années de déréliction (ou le second recours didactique) in Hungarian)

Portre of Miron, Gaston

Les années de déréliction (ou le second recours didactique) (French)

I
la noirceur d'ici qui gène le soleil lui-même
me pénètre, invisible comme l'idiotie teigneuse.
chaque jour dans ma vie reproduit le précédent
et je succombe sans jamais mourir tout à fait.
 
celui qui n'a rien comme moi, comme plusieurs
marche depuis sa naissance, marche à l'errance
avec tout ce qui déraille et tout ce qui déboussole
dans son vague cerveau que l'agression embrume
 
comment me retrouver labyrinthe ô mes yeux
je marche dans mon manque de mots et de pensée
hors du cercle de ma conscience, hors de portée
père, mère, je n'ai plus mes yeux de fil en aiguille.
 
puisque je suis perdu, comme beaucoup des miens
que je ne peux parler autrement qu'entre nous
ma langue pareille à nos désarrois et nos détresses
et bientôt pareille à la fosse commune de tous,
 
puisque j'ai perdu, comme la plupart autour
perdu la mémoire à force d'usure et de misère
perdu la dignité à force de devoir me rabaisser
et le respect de moi-même à force de dérision,
 
puisque je suis devenu, comme un grand nombre
une engeance qui tant s'éreinte et tant s'esquinte
à connaître son nom, sa place et son lendemain
et jusqu'à s'autodétruire à n'y pouvoir prétendre,
 
terre, terre, tu bois avec nous, terre comme nous
qui échappes à toute prégnance nôtre et aimante
tu bois les millénaires de la neige par désespoir
avec comme nous une fixité hagarde et discontinue
cependant que la beauté aurifère du froid
t'auréole et comme nous dans la mort te sertit.
 
II
je vais, parmi des avalanches de fantômes.
je suis mon hors-de-moi et mon envers.
nous sommes cernés par les hululements proches
des déraisons, des maléfices et des homicides.
 
je vais, quelques-uns sont toujours réels
lucides comme la grande aile brûlante de l'horizon
faisant sonner leur amour tocsin dans le malheur,
une souffrance concrète, une interrogation totale.
 
III 
poème, mon regard, j'ai tenté que tu existes
luttant contre mon irréalité dans ce monde.
voici: nous deux ballotés dans un destin en dérive
encore nous agrippant à nos signes méconnaissables.
notre visage disparu, s'effaceront tes images.
 
mais de l'absence des vies désamorcées de leur étre
longtemps tenu dans l'oubli d'une qualité d'homme
parfois il me semble entrevoir qui font surface
une histoire et un temps qui seront les leurs
comme après le rêve quand le rêve est réalité.
 
IV
nous élevons une voix parmi des voix contraires.
sommes-nous sans appel de notre condition
sommes-nous sans appel à l'universel recours
 
hommes, souvenez-vous de vous en d'autres temps.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://www.erudit.org

Az elhagyottság évei (avagy a második didaktikus fellebezés) (Hungarian)

I
az itteni sötétség ami a napot is zavarja
belém hatol, láthatatlanul mint az ótvaros hülyeség.
életem minden napja az előzőt ismétli
s leroskadok bár sohase halok meg teljesen.
 
az kinek semmije sincs mint nekem, mint többeknek
ki születése óta megy, tébolyogva jár
mindazzal ami kisiklik és ami eltéved
az agresszió ködösítette homályos agyában.
 
hogyan leljek magamra labirintus ó szemem
megyek szó és gondolat hiányomban
tudatom körén kívül, hatótávolságon kívül
apa, anya, nincs már szemem a beszéd fonalán.
 
mivel elvesztem, mint enyéim közül sokan
hogy másként nem beszélhetek csak magunk közt
nyelvem zavarunkhoz és szorongásunkhoz hasonló
s csakhamar mindenki közös sírjához lesz hasonló,
 
mivel vesztettem, mint körül a többség
elvesztettem emlékezetem a nyomor és kopás folytán
elvesztettem méltóságom megalázkodnom annyit kellett
s önbecsülésem is a gúnyolás folytán,
 
mivel fura fajzat lettem, mint számosan
aki annyit fáradt és annyit erőlködött
hogy nevét, helyét és holnapját megismerje
s az önroncsolásig hogy nem tarthat igényt rá,
 
föld, föld, iszol velünk, föld mint mi
aki szerető lobbanékonyságunktól megszabadul
iszod a hó évezredeit kétségbeesésből
mint mi riadt és szaggatott állandósággal
miközben a hideg aranytermő szépsége
dicsfénnyel borít s mint mi a halálban foglalattal övez.
 
II
megyek, kísértetzuhatagok közt.
én vagyok magamon-kívüliségem és fonákom,
bekerítenek minket az oktalanságok,
rontások és emberölések közeli huhogásai.
 
megyek, egyesek mindig valóságosak
világosak mint a láthatár égő nagy szárnya
megszólaltatva vészharang szerelmük a bajban,
egy konkrét szenvedést, egy teljes kérdést.
 
III
költemény, tekintetem, megkíséreltem hogy létezel
küzdve valószerűtlenségem ellen e világban,
itt vagyunk rángatva egy elsodródó sorsban
még kapaszkodva fölismerhetetlen jeleinkbe,
arcunk eltűnt, képeid majd elmosódnak.
 
de kifosztott életek hiányából létükből
amit sokáig egy emberi adottság feledésében tartottak
néha megpillantani vélem amint fölbukkan
egy történet és egy idő ami az övék lesz
mintegy az álom után mikor az álom valóság.
 
IV
s fölemelem hangom ellenkező hangok között.
vajon fellebbezés nélkül vagyunk helyzetünkben
vajon fellebbezés nélkül vagyunk az egyetemes fellebbezésben
 
emberek, emlékezzetek magatokra más időkben.Uploaded byP. T.
Source of the quotationP. J.

minimap