This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Miron, Gaston: Az anthroposz-szegénység (La pauvreté anthropos in Hungarian)

Portre of Miron, Gaston
Portre of Parancs János

Back to the translator

La pauvreté anthropos (French)

Ma pauvre poésie en images de pauvres
avec tes efforts les yeux sortis de l’histoire
avec tes efforts de collier au cou des délires
ma pauvre poésie dans tes nippes de famille
de quel front tu harangues tes frères humiliés
de quel droit tu vocifères ton sort avec eux
et ces charges de dynamite dans le cerveau
et ces charges de bison vers la lumière
lumière dans la gangue d’ignorance
lumière emmaillotée de crépuscule
n’est-ce pas de l’inusable espoir des pauvres
ma pauvre poésie avec du cœur à revendre
de perce-neige malgré les malheurs de chacun
de perce-confusion de perce-aberration
ma pauvre poésie dont les armes rouillent
dans le haut-coté de la mémoire
ma pauvre poésie toujours si près de t’évanouir
dans le gargouillement de ta parole
désespérée mais non pas résignée
obstinée dans ta compassion et le salut collectif
malgré les malheurs avec tous et entre nous
qu’ainsi à l’exemple des pauvres tu as ton orgueil
et comme des pauvres ensemble un jour tu seras
dans une conscience ensemble
sans honte et retrouvant une nouvelle dignitéUploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://lunefunambule.com

Az anthroposz-szegénység (Hungarian)

Szegényemberi képekkel teli szegény költészetem
erőfeszítéseiddel a történelemből származó szemeiddel
őrjöngések nyakán függő lánc erőfeszítéseiddel
családi holmikkal teli szegény költészetem
micsoda orcával szidalmazod megalázott fivéreid
micsoda jogon ordítozod a sorsod általuk
és ezek a dinamit töltetek az agyban
és ezek a bölény rakományok a fény
tudatlanságba ágyazott fény
alkonyatba pólyáit fény felé
nemde a szegények elpusztíthatatlan reménye
szegény költészetem mint szerelem az egyszerű embereknél
mindenki balsorsa ellenére havat átfúró
zűrzavart átfúró tévelygést átfúró
szegény költészetem fegyvereid rozsdásodnak
az emlékezet fennkölt oldalán
a beszéded bugyborékolásában
szegény költészetem mindig túl közel az elnémuláshoz
kétségbeesve de nem beletörődve
makacsul a szánalmadban és a közös üdvösségben
a csapások ellenére mindenkivel és magunk között
hogy így a szegények példájára legyen büszkeséged
s mint a szegények együtt egy napon
együtt egy tudatban
szégyen nélkül élj majd új önérzetre rátalálvaUploaded byP. T.
Source of the quotationP. J.

minimap