This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Bens, Jacques, Hungarian biography

Image of Bens, Jacques
Bens, Jacques
(1931–2001)
 

Biography

Jacques Bens (1931-2001) Raymond Queneau-nak ajánlott első kötetével — Chanson vécue, 1958 — a szürrealizmus ama változatának folytatója, amelyhez maga Queneau is tartozik. A költészet klasszikus formáinak szigorú, sőt pedáns alkalmazásával, hétköznapi, „realista" témák egyszerre banális és ékesen szóló megszólaltatásával belülről kívánja nevetségessé tenni magát a költészetet. Mindez a szatíra és a humor jegyében egy külsőleg „korszerűtlen" költészettel kíván korszerű költészetet teremteni. 41 „irracionális szonettet" tartalmazó, a „komoly", „vidám", „kísérleti" és „elméleti" hangnemeket váltogató kötete ugyanezen a vonalon érdekesebb eredményhez vezet. Bensszel, majd később Roubaud-val kapcsolatban érdekes felhívni a figyelmet a szonettnek, az európai költészet ez egyedülálló formaalkotásának még ma is eleven vonzerejére és mindig újjászületni képes belső energiájára. A szonett szinte az egyetlen „hagyományos" forma, amely a francia költészetben — a „kísérletezésre" hivatkozó költők kezén is — egyre újabb metamorfózisra képes.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap