This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kalevala: The Kalevala (Kalevala in English)

Portre of Kalevala

Kalevala (Finnish)

Ensimmäinen runo

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan,
sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.
Sanat suussani sulavat, puhe'et putoelevat,
kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat.

Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini!
Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan
yhtehen yhyttyämme, kahta'alta käytyämme!
Harvoin yhtehen yhymme, saamme toinen toisihimme
näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla.

Lyökämme käsi kätehen, sormet sormien lomahan,
lauloaksemme hyviä, parahia pannaksemme,
kuulla noien kultaisien, tietä mielitehtoisien,
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa:
noita saamia sanoja, virsiä virittämiä
vyöltä vanhan Väinämöisen, alta ahjon Ilmarisen,
päästä kalvan Kaukomielen, Joukahaisen jousen tiestä,
Pohjan peltojen periltä, Kalevalan kankahilta.

Niit' ennen isoni lauloi kirvesvartta vuollessansa;
niitä äitini opetti väätessänsä värttinätä,
minun lasna lattialla eessä polven pyöriessä,
maitopartana pahaisna, piimäsuuna pikkaraisna.
Sampo ei puuttunut sanoja eikä Louhi luottehia:
vanheni sanoihin sampo, katoi Louhi luottehisin,
virsihin Vipunen kuoli, Lemminkäinen leikkilöihin.

Viel' on muitaki sanoja, ongelmoita oppimia:
tieohesta tempomia, kanervoista katkomia,
risukoista riipomia, vesoista vetelemiä,
päästä heinän hieromia, raitiolta ratkomia,
paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumilla,
metisillä mättähillä, kultaisilla kunnahilla,
mustan Muurikin jälessä, Kimmon kirjavan keralla.

Vilu mulle virttä virkkoi, sae saatteli runoja.
Virttä toista tuulet toivat, meren aaltoset ajoivat.
Linnut liitteli sanoja, puien latvat lausehia.

Ne minä kerälle käärin, sovittelin sommelolle.
Kerän pistin kelkkahani, sommelon rekoseheni;
ve'in kelkalla kotihin, rekosella riihen luoksi;
panin aitan parven päähän vaskisehen vakkasehen.

Viikon on virteni vilussa, kauan kaihossa sijaisnut.
Veänkö vilusta virret, lapan laulut pakkasesta,
tuon tupahan vakkaseni, rasian rahin nenähän,
alle kuulun kurkihirren, alle kaunihin katoksen,
aukaisen sanaisen arkun, virsilippahan viritän,
kerittelen pään kerältä, suorin solmun sommelolta?

Niin laulan hyvänki virren, kaunihinki kalkuttelen
ruoalta rukihiselta, oluelta ohraiselta.
Kun ei tuotane olutta, tarittane taarivettä,
laulan suulta laihemmalta, vetoselta vierettelen
tämän iltamme iloksi, päivän kuulun kunniaksi,
vaiko huomenen huviksi, uuen aamun alkeheksi.

Noin kuulin saneltavaksi, tiesin virttä tehtäväksi:
yksin meillä yöt tulevat, yksin päivät valkeavat;
yksin syntyi Väinämöinen, ilmestyi ikirunoja
kapehesta kantajasta, Ilmattaresta emosta.

Olipa impi, ilman tyttö, kave luonnotar korea.
Piti viikoista pyhyyttä, iän kaiken impeyttä
ilman pitkillä pihoilla, tasaisilla tanterilla.

Ikävystyi aikojansa, ouostui elämätänsä,
aina yksin ollessansa, impenä eläessänsä
ilman pitkillä pihoilla, avaroilla autioilla.

Jop' on astuiksen alemma, laskeusi lainehille,
meren selvälle selälle, ulapalle aukealle.
Tuli suuri tuulen puuska, iästä vihainen ilma;
meren kuohuille kohotti, lainehille laikahutti.

Tuuli neittä tuuitteli, aalto impeä ajeli
ympäri selän sinisen, lakkipäien lainehien:
tuuli tuuli kohtuiseksi, meri paksuksi panevi.

Kantoi kohtua kovoa, vatsantäyttä vaikeata
vuotta seitsemän satoa, yheksän yrön ikeä;
eikä synny syntyminen, luovu luomatoin sikiö.

Vieri impi veen emona. Uipi iät, uipi lännet,
uipi luotehet, etelät, uipi kaikki ilman rannat
tuskissa tulisen synnyn, vatsanvaivoissa kovissa;
eikä synny syntyminen, luovu luomatoin sikiö.

Itkeä hyryttelevi; sanan virkkoi, noin nimesi:
"Voi poloinen, päiviäni, lapsi kurja, kulkuani!
Jo olen joutunut johonki: iäkseni ilman alle,
tuulen tuuiteltavaksi, aaltojen ajeltavaksi
näillä väljillä vesillä, lake'illa lainehilla!

"Parempi olisi ollut ilman impenä eleä,
kuin on nyt tätä nykyä vierähellä veen emona:
vilu tääll' on ollakseni, vaiva värjätelläkseni,
aalloissa asuakseni, veessä vierielläkseni.

"Oi Ukko, ylijumala, ilman kaiken kannattaja!
Tule tänne tarvittaissa, käy tänne kutsuttaessa!
Päästä piika pintehestä, vaimo vatsanvääntehestä!
Käy pian, välehen jou'u, välehemmin tarvitahan!"

Kului aikoa vähäisen, pirahteli pikkaraisen.
Tuli sotka, suora lintu; lenteä lekuttelevi
etsien pesän sijoa, asuinmaata arvaellen.

Lenti iät, lenti lännet, lenti luotehet, etelät.
Ei löyä tiloa tuota, paikkoa pahintakana,
kuhun laatisi pesänsä, ottaisi olosijansa.

Liitelevi, laatelevi; arvelee, ajattelevi:
"Teenkö tuulehen tupani, aalloillen asuinsijani?
Tuuli kaatavi tupasen, aalto vie asuinsijani."

Niin silloin ve'en emonen, veen emonen, ilman impi,
nosti polvea merestä, lapaluuta lainehesta
sotkalle pesän sijaksi, asuinmaaksi armahaksi.

Tuo sotka, sorea lintu, liiteleikse, laateleikse.
Keksi polven veen emosen sinerväisellä selällä;
luuli heinämättähäksi, tuoreheksi turpeheksi.

Lentelevi, liitelevi, päähän polven laskeuvi.
Siihen laativi pesänsä, muni kultaiset munansa:
kuusi kultaista munoa, rautamunan seitsemännen.

Alkoi hautoa munia, päätä polven lämmitellä.
Hautoi päivän, hautoi toisen, hautoi kohta kolmannenki.

Jopa tuosta veen emonen, veen emonen, ilman impi,
tuntevi tulistuvaksi, hipiänsä hiiltyväksi;
luuli polvensa palavan, kaikki suonensa sulavan.

Vavahutti polveansa, järkytti jäseniänsä:
munat vierähti vetehen, meren aaltohon ajaikse;
karskahti munat muruiksi, katkieli kappaleiksi.

Ei munat mutahan joua, siepalehet veen sekahan.
Muuttuivat murut hyviksi, kappalehet kaunoisiksi:
munasen alainen puoli alaiseksi maaemäksi,
munasen yläinen puoli yläiseksi taivahaksi;
yläpuoli ruskeaista päivöseksi paistamahan,
yläpuoli valkeaista, se kuuksi kumottamahan;
mi munassa kirjavaista, ne tähiksi taivahalle,
mi munassa mustukaista, nepä ilman pilvilöiksi.

Ajat eellehen menevät, vuoet tuota tuonnemmaksi
uuen päivän paistaessa, uuen kuun kumottaessa.
Aina uipi veen emonen, veen emonen, ilman impi,
noilla vienoilla vesillä, utuisilla lainehilla,
eessänsä vesi vetelä, takanansa taivas selvä.

Jo vuonna yheksäntenä, kymmenentenä kesänä
nosti päätänsä merestä, kohottavi kokkoansa.
Alkoi luoa luomiansa, saautella saamiansa
selvällä meren selällä, ulapalla aukealla.

Kussa kättä käännähytti, siihen niemet siivoeli;
kussa pohjasi jalalla, kalahauat kaivaeli;
kussa ilman kuplistihe, siihen syöverit syventi.

Kylin maahan kääntelihe: siihen sai sileät rannat;
jaloin maahan kääntelihe: siihen loi lohiapajat;
pä'in päätyi maata vasten: siihen laitteli lahelmat.

Ui siitä ulomma maasta, seisattelihe selälle:
luopi luotoja merehen, kasvatti salakaria
laivan laskemasijaksi, merimiesten pään menoksi.

Jo oli saaret siivottuna, luotu luotoset merehen,
ilman pielet pistettynä, maat ja manteret sanottu,
kirjattu kivihin kirjat, veetty viivat kallioihin.
Viel' ei synny Väinämöinen, ilmau ikirunoja.

Vaka vanha Väinämöinen kulki äitinsä kohussa
kolmekymmentä keseä, yhen verran talviaki,
noilla vienoilla vesillä, utuisilla lainehilla.

Arvelee, ajattelevi, miten olla, kuin eleä
pimeässä piilossansa, asunnossa ahtahassa,
kuss' ei konsa kuuta nähnyt eikä päiveä havainnut.

Sanovi sanalla tuolla, lausui tuolla lausehella:
"Kuu, keritä, päivyt, päästä, otava, yhä opeta
miestä ouoilta ovilta, veräjiltä vierahilta,
näiltä pieniltä pesiltä, asunnoilta ahtahilta!
Saata maalle matkamiestä, ilmoillen inehmon lasta,
kuuta taivon katsomahan, päiveä ihoamahan,
otavaista oppimahan, tähtiä tähyämähän!"

Kun ei kuu kerittänynnä eikä päivyt päästänynnä,
ouosteli aikojansa, tuskastui elämätänsä:
liikahutti linnan portin sormella nimettömällä,
lukon luisen luikahutti vasemmalla varpahalla;
tuli kynsin kynnykseltä, polvin porstuan ovelta.

Siitä suistui suin merehen, käsin kääntyi lainehesen;
jääpi mies meren varahan, uros aaltojen sekahan.

Virui siellä viisi vuotta, sekä viisi jotta kuusi,
vuotta seitsemän, kaheksan. Seisottui selälle viimein,
niemelle nimettömälle, manterelle puuttomalle.

Polvin maasta ponnistihe, käsivarsin käännältihe.
Nousi kuuta katsomahan, päiveä ihoamahan,
otavaista oppimahan, tähtiä tähyämähän.

Se oli synty Väinämöisen, rotu rohkean runojan
kapehesta kantajasta, Ilmattaresta emosta.

 Source of the quotationhttp://fi.wikisource.org

The Kalevala (English)

RUNE I.

BIRTH OF WAINAMOINEN.

IN primeval times, a maiden,
Beauteous Daughter of the Ether,
Passed for ages her existence
In the great expanse of heaven,
O'er the prairies yet enfolded.
Wearisome the maiden growing,
Her existence sad and hopeless,
Thus alone to live for ages
In the infinite expanses
Of the air above the sea-foam,
In the far outstretching spaces,
In a solitude of ether,
She descended to the ocean,
Waves her coach, and waves her pillow.
Thereupon the rising storm-wind
Flying from the East in fierceness,
Whips the ocean into surges,
Strikes the stars with sprays of ocean
Till the waves are white with fervor.
To and fro they toss the maiden,
Storm-encircled, hapless maiden;
With her sport the rolling billows,
With her play the storm-wind forces,
On the blue back of the waters;
On the white-wreathed waves of ocean,
Play the forces of the salt-sea,
With the lone and helpless maiden;
Till at last in full conception,
Union now of force and beauty,
Sink the storm-winds into slumber;
Overburdened now the maiden
Cannot rise above the surface;
Seven hundred years she wandered,
Ages nine of man's existence,
Swam the ocean hither, thither,
Could not rise above the waters,
Conscious only of her travail;
Seven hundred years she labored
Ere her first-born was delivered.
Thus she swam as water-mother,
Toward the east, and also southward,
Toward the west, and also northward;
Swam the sea in all directions,
Frightened at the strife of storm-winds,
Swam in travail, swam unceasing,
Ere her first-born was delivered.

Then began she gently weeping,
Spake these measures, heavy-hearted:
"Woe is me, my life hard-fated!
Woe is me, in this my travail!
Into what have I now fallen?
Woe is me, that I unhappy,
Left my home in subtle ether,
Came to dwell amid the sea-foam,
To be tossed by rolling billows,
To be rocked by winds and waters,
On the far outstretching waters,
In the salt-sea's vast expanses,
Knowing only pain and trouble!
Better far for me, O Ukko!
Were I maiden in the Ether,
Than within these ocean-spaces,
To become a water-mother!
All this life is cold and dreary,
Painful here is every motion,
As I linger in the waters,
As I wander through the ocean.
Ukko, thou O God, up yonder,
Thou the ruler of the heavens,
Come thou hither, thou art needed,
Come thou hither, I implore thee,
To deliver me from trouble,
To deliver me in travail.
Come I pray thee, hither hasten,
Hasten more that thou art needed,
Haste and help this helpless maiden!"

When she ceased her supplications,
Scarce a moment onward passes,
Ere a beauteous duck descending,
Hastens toward the water-mother,
Comes a-flying hither, thither,
Seeks herself a place for nesting.
Flies she eastward, flies she westward,
Circles northward, circles southward,
Cannot find a grassy hillock,
Not the smallest bit of verdure;
Cannot find a spot protected,
Cannot find a place befitting,
Where to make her nest in safety.
Flying slowly, looking round her,
She descries no place for resting,
Thinking loud and long debating,
And her words are such as follow:
"Build I in the winds my dwelling,
On the floods my place of nesting?
Surely would the winds destroy it,
Far away the waves would wash it."

Then the daughter of the Ether,
Now the hapless water-mother,
Raised her shoulders out of water,
Raised her knees above the ocean,
That the duck might build her dwelling,
Build her nesting-place in safety.
Thereupon the duck in beauty,
Flying slowly, looking round her,
Spies the shoulders of the maiden,
Sees the knees of Ether's daughter,
Now the hapless water-mother,
Thinks them to be grassy hillocks,
On the blue back of the ocean.
Thence she flies and hovers slowly,
Lightly on the knee she settles,
Finds a nesting-place befitting,
Where to lay her eggs in safety.
Here she builds her humble dwelling,
Lays her eggs within, at pleasure,
Six, the golden eggs she lays there,
Then a seventh, an egg of iron;
Sits upon her eggs to hatch them,
Quickly warms them on the knee-cap
Of the hapless water-mother;
Hatches one day, then a second,
Then a third day sits and hatches.
Warmer grows the water round her,
Warmer is her bed in ocean,
While her knee with fire is kindled,
And her shoulders too are burning,
Fire in every vein is coursing.
Quick the maiden moves her shoulders,
Shakes her members in succession,
Shakes the nest from its foundation,
And the eggs fall into ocean,
Dash in pieces on the bottom
Of the deep and boundless waters.
In the sand they do not perish,
Not the pieces in the ocean;
But transformed, in wondrous beauty
All the fragments come together
Forming pieces two in number,
One the upper, one the lower,
Equal to the one, the other.
From one half the egg, the lower,
Grows the nether vault of Terra:
From the upper half remaining,
Grows the upper vault of Heaven;
From the white part come the moonbeams,
From the yellow part the sunshine,
From the motley part the starlight,
From the dark part grows the cloudage;
And the days speed onward swiftly,
Quickly do the years fly over,
From the shining of the new sun
From the lighting of the full moon.

Still the daughter of the Ether,
Swims the sea as water-mother,
With the floods outstretched before her,
And behind her sky and ocean.
Finally about the ninth year,
In the summer of the tenth year,
Lifts her head above the surface,
Lifts her forehead from the waters,
And begins at last her workings,
Now commences her creations,
On the azure water-ridges,
On the mighty waste before her.
Where her hand she turned in water,
There arose a fertile hillock;
Wheresoe'er her foot she rested,
There she made a hole for fishes;
Where she dived beneath the waters,
Fell the many deeps of ocean;
Where upon her side she turned her,
There the level banks have risen;
Where her head was pointed landward,
There appeared wide bays and inlets;
When from shore she swam a distance,
And upon her back she rested,
There the rocks she made and fashioned,
And the hidden reefs created,
Where the ships are wrecked so often,
Where so many lives have perished.

Thus created were the islands,
Rocks were fastened in the ocean,
Pillars of the sky were planted,
Fields and forests were created,
Checkered stones of many colors,
Gleaming in the silver sunlight,
All the rocks stood well established;
But the singer, Wainamoinen,
Had not yet beheld the sunshine,
Had not seen the golden moonlight,
Still remaining undelivered.
Wainamoinen, old and trusty,
Lingering within his dungeon
Thirty summers altogether,
And of winters, also thirty,
Peaceful on the waste of waters,
On the broad-sea's yielding bosom,
Well reflected, long considered,
How unborn to live and flourish
In the spaces wrapped in darkness,
In uncomfortable limits,
Where he had not seen the moonlight,
Had not seen the silver sunshine.
Thereupon these words be uttered,
Let himself be heard in this wise:
"Take, O Moon, I pray thee, take me,
Take me, thou, O Sun above me,
Take me, thou O Bear of heaven,
From this dark and dreary prison,
From these unbefitting portals,
From this narrow place of resting,
From this dark and gloomy dwelling,
Hence to wander from the ocean,
Hence to walk upon the islands,
On the dry land walk and wander,
Like an ancient hero wander,
Walk in open air and breathe it,
Thus to see the moon at evening,
Thus to see the silver sunlight,
Thus to see the Bear in heaven,
That the stars I may consider."

Since the Moon refused to free him,
And the Sun would not deliver,
Nor the Great Bear give assistance,
His existence growing weary,
And his life but an annoyance,
Bursts he then the outer portals
Of his dark and dismal fortress;
With his strong, but unnamed finger,
Opens he the lock resisting;
With the toes upon his left foot,
With the fingers of his right hand,
Creeps he through the yielding portals
To the threshold of his dwelling;
On his knees across the threshold,
Throws himself head foremost, forward
Plunges into deeps of ocean,
Plunges hither, plunges thither,
Turning with his hands the water;
Swims he northward, swims he southward,
Swims he eastward, swims he westward,
Studying his new surroundings.

Thus our hero reached the water,
Rested five years in the ocean,
Six long years, and even seven years,
Till the autumn of the eighth year,
When at last he leaves the waters,
Stops upon a promontory,
On a coast bereft of verdure;
On his knees he leaves the ocean,
On the land he plants his right foot,
On the solid ground his left foot,
Quickly turns his hands about him,
Stands erect to see the sunshine,
Stands to see the golden moonlight,
That he may behold the Great Bear,
That he may the stars consider.
Thus our hero, Wainamoinen,
Thus the wonderful enchanter
Was delivered from his mother,
Ilmatar, the Ether's daughter.Source of the quotationhttp://en.wikisource.org

minimap