This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Neruda, Pablo: El padre

Portre of Neruda, Pablo

El padre (Spanish)

Tierra de sembradura inculta y brava,
tierra en que no hay esteros ni caminos,
mi vida bajo el sol tiembla y se alarga.
 
Padre, tus ojos dulces nada pueden,
como nada pudieron las estrellas
que me abrasan los ojos y las sienes.
 
El mal de amor me encegueció la vista
y en la fontana dulce de mi sueño
se reflejó otra fuente estremecida.
 
Después... Pregunta a Dios por qué me dieron
lo que me dieron y por qué después
supe una soledad de tierra y cielo.
 
Mira, mi juventud fue un brote puro
que se quedó sin estallar y pierde
su dulzura de sangres y de jugos.
 
El sol que cae y cae eternamente
se cansó de besarla... Y el otoño.
Padre, tus ojos dulces nada pueden.
 
Escucharé en la noche tus palabras:
... niño, mi niño...
                   Y en la noche inmensa
 
seguiré con mis llagas y tus llagas.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://palabrasyvidas.com

Az apa (Hungarian)

Szántóföld, meddő és megműveletlen,
föld, melyen nincsen út se, ingovány se,
így terül szét az életem, remegve.
 
Apám, a szemed semmire se képes,
ahogy nem képesek a csillagok se,
kik halántékomra s szememre égnek.
 
És megvakított e szerelmi kórság,
és reszketeg forrása álmaimnak
nem tükrözött, csak másik tiszta forrást.
 
Aztán... kérdd Istent, miért mérte rám azt,
amit rám mért, miért traktált ízével
később az égi s földi árvaságnak.
 
Nézd, ifjúságom rügy volt, tiszta, zsenge,
de nem pattant ki, s édessége elvész,
ahogy elhagyják a vér és a nedvek.
 
A nap, mely aláhull, s elunta végre
mindegyre Őt csókolni... És az ősz.
Apám, a szemed semmire se képes.
 
Figyelek az éjben szavadra, hidd el,
...fiam, én fiam...
                          S a végtelen éjben
 
sebeimmel járok s a sebeiddel.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. I.

minimap