This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Borges, Jorge Luis: Browning elhatározza, hogy költő lesz (Browning resuelve ser poeta in Hungarian)

Portre of Borges, Jorge Luis

Browning resuelve ser poeta (Spanish)

Por estos rojos laberintos de Londres

descubro que he elegido

la más curiosa de las profesiones humanas,

salvo que todas, a su modo, lo son.

Como los alquimistas

que buscaron la piedra filosofal

en el azogue fugitivo,

haré que las comunes palabras

-naipes marcados del tahúr, moneda de la plebe-

rindan la magia que fue suya

cuando Thor era el numen y el estrépito,

el trueno y la plegaria.

En el dialecto de hoy

diré a mi vez las cosas eternas;

trataré de no ser indigno

del gran eco de Byron.

Este polvo que soy será invulnerable.

Si una mujer comparte mi amor

mi verso rozará la décima esfera de los cielos concéntricos;

si una mujer desdeña mi amor

haré de mi tristeza una música,

un alto río que siga resonando en el tiempo.

Viviré de olvidarme.

Seré la cara que entreveo y que olvido,

seré Judas que acepta

la divina misión de ser traidor,

seré Calibán en la ciénaga,

seré un soldado mercenario que muere

sin temor y sin fe,

seré Polícrates que ve con espanto

el anillo devuelto por el destino,

seré el amigo que me odia.

El persa me dará el ruiseñor y Roma la espada.

Máscaras, agonías, resurrecciones,

destejerán y tejerán mi suerte

y alguna vez seré Robert Browning.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://spanishpoems.blogspot.hu

Browning elhatározza, hogy költő lesz (Hungarian)

Ezekben a vörös londoni sikátorokban

rádöbbenek, hogy a legkülönösebb

emberi foglalkozást találtam magamnak,

bár a maga módján mindegyik különös.

Akár az alkimisták,

akik a bölcsek kövét kutatták

az illékony higanyban,

nekem a köznapi szavakból

- csaló cinkelt kártyái, plebs aprópénze -

kell kicsiholnom azt a varázslatot,

mely övék volt, mikor Thor még ihlet volt és mennykő,

villám és imádság.

A mai közbeszéddel

örök dolgokat kell mondanom,

hogy ne legyek méltatlan

Byron hatalmas zengzetéhez.

Sérthetetlen lesz az a por, ami vagyok.

Ha egy nő osztozik szerelmemben,

versemben fölragyog a koncentrikus mennyek tizedik köre,

s ha egy nő eltaszítja szerelmemet,

fájdalmamból olyan zenét csinálok,

olyan áradó folyót, hogy túlzeng az időn.

Magamfeledve fogok élni.

Az arc leszek, amit csak meglátok s már el is feledtem.

Júdás leszek, aki vállalja

az áruló isteni küldetését,

Kalibán leszek a mocsárban,

zsoldos leszek, aki félelem és hit nélkül

kész a halálra,

Polükratész leszek, aki borzadva látja,

hogy a végzet visszadobja gyűrüjét,

a barátom leszek, ki gyűlöl engem.

A perzsa nekem adja csalogányát, Róma a kardját.

Álcák, haláltusák, feltámadások

oldják-kötik majd sorsomat

és egyszer csak Robert Browning leszek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://users.atw.hu/dutri/other

minimap