This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Barquero, Efraín: Bandos militares (detalles)

Portre of Barquero, Efraín

Bandos militares (detalles) (Spanish)

Bando 28

Se nos hace un deber protestar firmemente
por la ingratit ud de algunos periodistas foráneos,
quienes, además de disminuir esta hazaña,
están faltando a la más mínima ética professional,
al propalar que Chile es una selva,
llena de víboras y de otros animales velludos,
lo que es una ofensa para nuestros connacionales.

 
Bando 88

Comunicamos que pueden retornar a su patria
todos los despojados por el gobierno de Allende:
La Kennecott, la Anaconda, la ITT, la Petroquímica Dow
los compatriotas a quienes robaron provincias enteras,
la familia Edwards diezmada por el mundo,
Viaux, Enrique Marshall, Pablo Rodríguez,
la Empresa Zig-Zag, la Colonia Chilena de Colombia,
los heroicos grupos de Patria y Libertad
y los patriotas que eliminaron a Schneider.

 
Bando 103

Hemos encontrado la fórmula
para despolitizar las universidades:
expulsando la mitad del alumnado,
expulsando la mitad del profesorado
y acortando los estudios a la mitad.
Mens sana in corpore sano.

 
Bando 118

Cúmplenos expresar nuestra sincera aflicción
por el desaparecimiento de Pablo Neruda,
autor este de varios libros sobre los pájaros
y gran cultor de nuestras bellezas patrias.

 
Bando 202

Se exagera el número de muertos
en esta operación de limpieza de nuestro país.
Son muy pocos. Los justos, los necesarios,
cuando están en juego cosas tan importantes
como Dios, la Patria y Libertad.

 
Bando 331

Hay una serie de organismos internacionales
que están metiendo mucho ruido con algo tan abstracto
como los derechos humanos de gente que no conocen.
 Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://gatopistola.blogspot.hu

Katonai közlemények (részletek) (Hungarian)

28. sz. közlemény

Kötelességünk határozottan tiltakozni
egyes kívülállók hálátlansága miatt,
akik azon túl, hogy ezt a dicső akciót becsmérlik,
a minimális hivatásbeli etikát is nélkülözve
kifecsegik, hogy Chile ősvadon
tele viperákkal és más szőrös állatokkal,
ami sérelmes honfitársainkra nézve.

 
88. sz. közlemény

Tudtul adjuk, hogy visszatérhetnek hazánkba
mindazok, akiket az Allende-kormányzat kifosztott:
A Kennecott, az Anaconda, az ITT, a Dow Petrokémia,
a honfitársak, akiktől egész tartományokat raboltak el,
az Edwards család, melyet a világ megtizedelt,
Viaux, Enrique Marshall, Pablo Rodríguez,
Zig-Zag Vállalat, a Kolumbiai Chilei Kolónia,
a Haza és Szabadság hős csoportjai
és a hazafiak, akik Schneidert likvidálták.

 
103. sz. közlemény

Megtaláltuk az egyetemek
depolitizálásának formuláját:
eltávolítani a hallgatók felét,
eltávolítani az oktatók felét,
és felére csökkenteni a tananyagot,
Mens sana in corpore sano.

 
118. sz. közlemény

A legőszintébb sajnálkozásunkat kell kifejeznünk
Pablo Neruda elhunyta miatt,
aki több könyvet írt a madarakról
és honunk szépségeinek nagy énekese volt.

 
202. sz. közlemény

Erősen eltúlozzák azok számát, akik meghaltak
a hontisztogató műveletek során.
Igen kevesekről van szó. A jogos, szükséges szám ez,
midőn oly nagyfontosságú dolgok forognak kockán,
mint Isten, Haza és Szabadság.

 
331. sz. közlemény

Egy sor nemzetközi szervezet
nagy lármát csap olyan absztrakt dolgok körül,
mint olyanok emberi jogai, akiket nem is ismernek.

 
1001. sz. közlemény

Adminisztratív terveinkkel összhangban
minden jelentkezőnek, aki valamely posztra,
közszolgálati állásra, intézőségre stb. pályázik,
megbízott tisztviselőink előtt rövid fogalmazványt
kell írnia az alábbi címmel: "Miért vagyok chilei."
Ez alól csak a diplomaták mentesülnek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://ezredveg.vasaros.com

minimap