This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Góngora, Luis de, Spanish Works translated to Hungarian

Image of Góngora, Luis de
Góngora, Luis de
(1561–1627)
 

Works

A granadai eretnek-kivégzésre {Rónay György} (Celebro en Granada al auto de la fe que sé)
A kedves száj {Gáspár Endre} (La dulce boca que a gustar convida…)
A nyugdíját várja {Nagy László} (Dilatándose una pensión que pretendía)
A vénség bajairól, a vég közeledtén, melyben a katolikus bizakodik {Rónay György} (Infiere, de los achaques de la vejez, cercano el fin a que católico se alienta)
Az élet csalárd rövidségéről {Rónay György} (De la brevedad engañosa de la vida)
Azok ellen, akik megszólják a „Soledad"-okat {Weöres Sándor} (Contra los que dijeron mal de las “Soledades”)
Don Felipe Domínico Victor herceg keresztelői ünnepségére és az Anglia követének adott ajándékokra {Kálnoky László} (A las fiestas del nacimiento del príncipe Don Felipe Domínico Víctor, y a los obsequios hechos al embajador de Inglaterra)
Felfaltak engem öszvérek, poloskák {Tímár György} (De chinches y de mulas voy comido)
Grandok, klastromnyi, roppant elefántok {Tímár György} (Grandes, más que elefantes y que abadas)
Gúnydal egy ünnepségre hívott lovagról {Tímár György} (Burlándose de un caballero prevenido para unas fiestas)
Gúnyvers egy kiöltözött lovagról {Nagy László} (Burlándose de un caballero prevenido para unas fiestas)
Gyerekcsínyből egy gazfickó-palánta {Weöres Sándor} (Por niñear, un picarillo tierno)
Ha sóskolbászt eszel {Nagy László} (Comer salchichas y hallar sin gota…)
Járjak meleg ruhában {Weöres Sándor} (Ándeme yo caliente)
Lányok, a Husvét múlik! {Nagy László} (¡Que se nos va la Pascua, mozas!)
Letrilla (Kis Izabel, ne búsulj…) {Gáspár Endre} (Letrillas (Las flores del romero…))
Már ne bánts {Weöres Sándor} (Ya no más, ceguezuelo hermano)
Mese PolüphémoszróI és Galateiáról {Kálnoky László} (Fábula de Polifemo y Galatea)
Míg Corinto zokog, hogy szinte fáj már {Tímár György} (Mientras Corinto, en lágrimas deshecho)
Nagyságosabbak ők az elefántnál {Nagy László} (Grandes, más que elefantes y que abadas)
Udvaronc urak {Kálnoky László} (Señores Corteggiantes)
Vagyok poloskák, öszvérek falatja {Nagy László} (De chinches y de mulas voy comido)

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap