This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Yeats, William Butler: Húsvét, 1916 (Easter, 1916 in Hungarian)

Portre of Yeats, William Butler
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

Easter, 1916 (English)

I have met them at close of day
Coming with vivid faces
From counter or desk among grey
Eighteenth-century houses.
I have passed with a nod of the head
Or polite meaningless words,
Or have lingered awhile and said
Polite meaningless words,
And thought before I had done
Of a mocking tale or a gibe
To please a companion
Around the fire at the club,
Being certain that they and I
But lived where motley is worn:
All changed, changed utterly:
A terrible beauty is born.

That woman's days were spent
In ignorant good-will,
Her nights in argument
Until her voice grew shrill.
What voice more sweet than hers
When, young and beautiful,
She rode to harriers?
This man had kept a school
And rode our winged horse;
This other his helper and friend
Was coming into his force;
He might have won fame in the end,
So sensitive his nature seemed,
So daring and sweet his thought.
This other man I had dreamed
A drunken, vainglorious lout.
He had done most bitter wrong
To some who are near my heart,
Yet I number him in the song;
He, too, has resigned his part
In the casual comedy;
He, too, has been changed in his turn,
Transformed utterly:
A terrible beauty is born.

Hearts with one purpose alone
Through summer and winter seem
Enchanted to a stone
To trouble the living stream.
The horse that comes from the road.
The rider, the birds that range
From cloud to tumbling cloud,
Minute by minute they change;
A shadow of cloud on the stream
Changes minute by minute;
A horse-hoof slides on the brim,
And a horse plashes within it;
The long-legged moor-hens dive,
And hens to moor-cocks call;
Minute by minute they live:
The stone's in the midst of all.

Too long a sacrifice
Can make a stone of the heart.
O when may it suffice?
That is Heaven's part, our part
To murmur name upon name,
As a mother names her child
When sleep at last has come
On limbs that had run wild.
What is it but nightfall?
No, no, not night but death;
Was it needless death after all?
For England may keep faith
For all that is done and said.
We know their dream; enough
To know they dreamed and are dead;
And what if excess of love
Bewildered them till they died?
I write it out in a verse -
MacDonagh and MacBride
And Connolly and Pearse
Now and in time to be,
Wherever green is worn,
Are changed, changed utterly:
A terrible beauty is born.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.online-literature.com

Húsvét, 1916 (Hungarian)

Ott jöttek, alkonyat körül,
Mind hozta élénk arcát
Íróasztal vagy pult mögül
Tizennyolcadik századi utcák
Világán, s én biccentgettem,
Szóltam pár kedves, üres szót,
Vagy rájuk szántam pár percem,
S szóltam pár kedves, üres szót,
S mielőtt élcet mondtam
Klub kandallója mellett,
Hogy örvendjen neki társam,
Tudtam, már össze nem illhet
Az Ők s az Én, bohócmezünk
Tarkája odaveszett
Itt, változás esett velünk,
Borzalmas szépség született.

Nem-sejtő jóakarattal
Telik annak a nőnek a napja,
De az éje viszályokat hall,
És hogy rikolt a hangja.
Volt-e édesebb hang valahol,
Hogy ő, szépség virága,
Vadászni kilovagolt?
A férfinak iskolája
Volt, s szárnyas lovunk ülte;
A másik a segítője lett,
Barátja, stábjába kerülve;
Szerezhetett volna hírnevet,
Oly fogékonynak látszott,
Drága-merész eszesnek.
Mutatták a másikat az álmok
Hencegő részegesnek.
Tett sok keserves rosszat
Némely szív-közelem szívnek,
Alakja mégis dalomnak;
Szerepéből ő is kilépett
A félváll komédiában;
Néki is változása lett,
Átalakulás-világban
Borzalmas szépség született.

Csak-egy-célú szívek,
Mik voltak télben-nyárban,
Lettek bűvölt kövek,
Elő folyam-sodrásban.
Aló, mely az út felől jő,
A lovas, a madárcsapat,
Mit vonz gomolyos sor felhő,
Perc-s-percre: változat;
A folyón felhő árnya
Változik percről percre;
Jár szélén ló patája,
És a ló pacskol benne;
Hosszúlábú vizityúkok
Bukdosnak, himjük hívják;
Percre perc létük-múltuk:
A kő-közepet körülírják.

Túl hosszú áldozattól
Kővé válhat a szívünk.
Hol elég? mikor van jól?
Éz az Ég dolga, a mi részünk,
Mormolni nevet névre,
Mint anya hív gyermeket,     
Ha álom-idő jön végre,         
S vad-fürge láb remeg.          
Éj szállta ez, mi más?
Nem, nem éj, de halál;          
S nem volt: hiába-halás?       
Mert ha Anglia szava áll,      
Valón, hite tettnek, szónak?
Tudjuk álmuk; s tudni elég,  
Hogy álmodtak és holtak;     
S ha vágy, mely túl vadul ég,           
Űzte őket, vesszenek?           
Írom, őrizze e vers -   
MacBride és MacDonagh     
És Connolly és Pearse,          
Most s bármi kor legyen,       
Mi zöld volt, nyűtt, odalett,  
Változott, végtelen:   
Borzalmas szépség született.

 
1916. szeptember 25.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

minimap