This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Williams, William Carlos: Röpirat (Tract in Hungarian)

Portre of Williams, William Carlos
Portre of Orbán Ottó

Back to the translator

Tract (English)

I will teach you my townspeople
how to perform a funeral
for you have it over a troop
of artists-
unless one should scour the world-
you have the ground sense necessary.

See! the hearse leads.
I begin with a design for a hearse.
For Christ's sake not black-
nor white either - and not polished!
Let it be whethered - like a farm wagon -
with gilt wheels (this could be
applied fresh at small expense)
or no wheels at all:
a rough dray to drag over the ground.

Knock the glass out!
My God - glass, my townspeople!
For what purpose? Is it for the dead
to look out or for us to see
the flowers or the lack of them -
or what?
To keep the rain and snow from him?
He will have a heavier rain soon:
pebbles and dirt and what not.
Let there be no glass -
and no upholstery, phew!
and no little brass rollers
and small easy wheels on the bottom -
my townspeople, what are you thinking of?

A rough plain hearse then
with gilt wheels and no top at all.
On this the coffin lies
by its own weight.

No wreathes please-
especially no hot house flowers.
Some common memento is better,
something he prized and is known by:
his old clothes - a few books perhaps -
God knows what! You realize
how we are about these things
my townspeople -
something will be found - anything
even flowers if he had come to that.
So much for the hearse.

For heaven's sake though see to the driver!
Take off the silk hat! In fact
that's no place at all for him -
up there unceremoniously
dragging our friend out to his own dignity!
Bring him down - bring him down!
Low and inconspicuous! I'd not have him ride
on the wagon at all - damn him! -
the undertaker's understrapper!
Let him hold the reins
and walk at the side
and inconspicuously too!

Then briefly as to yourselves:
Walk behind - as they do in France,
seventh class, or if you ride
Hell take curtains! Go with some show
of inconvenience; sit openly -
to the weather as to grief.
Or do you think you can shut grief in?
What - from us? We who have perhaps
nothing to lose? Share with us
share with us - it will be money
in your pockets.
                         Go now
I think you are ready.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poemhunter.com

Röpirat (Hungarian)

Kioktatlak titeket polgártársaim
hogy tudjatok temetni
mert bennetek inkább mint egy sereg
művészben -
csak ne a világot kéne kipurgálni -
megvan az alapvetően szükséges tehetség.

Polgártársak, fő a halottaskocsi!
A halottaskocsi leírásával kezdem.
A Jézus szerelmére nehogy fekete legyen -
különben fehér se - és nem fényezett!
Olyan legyen - mint egy parasztszekér,
a kerekén aranyozás (ezt esetleg
kis költséggel megújíttatjuk)
vagy egyáltalán nem is kell kerék:
egy durva szán fa-talpa szántsa a földet.

Kiverjetek minden üveget!
Te jó isten - üveg, polgártársaim!
Milyen célból? Hogy nézelődjön a halott
hogy bámészkodjunk,
mennyi virág van vagy nincs -
ezért?
Hogy óvjuk őt az esőtől, a hótól?
Súlyosabb eső veri földbe őt:
kő és mocsok és még mi nem.
Ne legyen ott üveg -
se párna! fúj!
se pörgő réz-mütyür
se apró csingilingi karikák -
hogy gondoljátok, polgártársaim!

Egy faragatlan, sima tákolmány
aranyozott kerekekkel, födetlenül.
Azon feküdjék a koporsó
önnön súlyánál fogva.

Kéretik mellőzni a koszorút -
a melegházi virágokról nem is szólva.
Jobb valami közönséges emlék,
amit becsült, amiről ráismertünk:
viseltes ruhák - esetleg pár könyv -
Isten tudja mi! Tudjátok
hogy van ezekkel a dolgokkal az ember,
polgártársaim -
valami csak akad - akármi -
virág, ha éppen azt szerette.
Ennyit a halottaskocsiról.

Az ég szerelmére nézzétek azt a kocsist!
Le a selyem-cilinderrel! Egyáltalában
semmi helye a bakon,
miközben mi minden ceremónia nélkül
barátunkat forgatjuk ki végső fenségéből!
Szálljon le onnan! Szálljon le onnan!
Csak semmi feltűnés! Egyáltalán,
ne is üljön fel a kocsira - a fenébe vele -
a mosdatlan hullamosó!
Szóljatok, hogy fogja a gyeplőt
és gyalog jöjjön a kocsi mellett,
feltűnés nélkül!

Most még röviden magatokról:
gyalog kísérjétek a koporsót - ahogy a franciák
egy hetedosztályú temetésen, vagy ha kocsiba ültök,
rosseb a függönybe! Üljetek látnivalóan
savanyú arccal; kitéve magatokat
az időjárásnak és a szomorúságnak.
Gondoljátok, jobb titkolni a bánatot?
Előlünk? Akiknek semmi
vesztenivalónk? Osszátok meg velünk,
osszátok meg velünk - pénz lesz belőle
a zsebetekben.
                      Mehettek,
tudtok mindent.Uploaded byP. T.
Source of the quotationO. O.

minimap