This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Williams, William Carlos: Approach to a City

Portre of Williams, William Carlos

Approach to a City (English)

Getting through with the world-
I never tire of the mystery
of these streets: the three baskets
of dried flowers in the high
 
bar-room window, the gulls wheeling
above the factory, the dirty
snow-the humility of the snow that
silvers everything and is
 
trampled and lined with use-yet
falls again, the silent birds
on the still wires of the sky, the blur
of wings as they take off
 
together. The flags in the heavy
air move against a leaden
ground-the snow
pencilled with the stubble of old
 
weeds: I never tire of these sights
but refresh myself there
always for there is small holiness
to be found in braver things.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lorenwebster.net

Közeledés egy városhoz (Hungarian)

Átvergődve a világon
ez utcák misztériumát
sosem unom meg: a három kosár
fonnyadt virágot a magas
 
söntés-ablakban és a sirályok
díszköreit a gyár fölött, a szutykos
havat s alázatát, amellyel
mindent beezüstöz, hogy aztán
 
ráncosra tapossák, s mégis
újból esik - a halk madarakat
az ég nyugodt drótjain, szárnyuk
surrogását, ahogy felszállnak
 
együtt. A súlyos légben
a zászlók az ólmos földre
mutatnak - a hó
kiszőrösödik a tavalyi
 
gyomtól: e látványt nem unom meg,
ellenkezőleg, felüdít
mindig, mert derekabb dolgok
csekély szentséget kínálnak.Uploaded byP. T.
Source of the quotationE. I.

minimap