This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Wheeler Wilcox, Ella: Osamelosť (Solitude in Slovak)

Portre of Wheeler Wilcox, Ella

Solitude (English)


Laugh, and the world laughs with you;
Weep, and you weep alone.
For the sad old earth must borrow its mirth,
But has trouble enough of its own.
Sing, and the hills will answer;
Sigh, it is lost on the air.
The echoes bound to a joyful sound,
But shrink from voicing care.

Rejoice, and men will seek you;
Grieve, and they turn and go.
They want full measure of all your pleasure,
But they do not need your woe.
Be glad, and your friends are many;
Be sad, and you lose them all.
There are none to decline your nectared wine,
But alone you must drink life's gall.

Feast, and your halls are crowded;
Fast, and the world goes by.
Succeed and give, and it helps you live,
But no man can help you die.
There is room in the halls of pleasure
For a long and lordly train,
But one by one we must all file on
Through the narrow aisles of pain.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationallpoetry.com

Osamelosť (Slovak)

Smej sa, svet sa s tebou smeje;
plač a zostaneš sirý.
Trudná zem by si radosť zverila,
lež tá svoje len šíri.
Spievaj a hory sa ozvú;
vzlyk sa vo vzduchu stráca.
Ozvy sa na šťastný zvuk viažu,
cúvnu, ak zvuk zaváha.

Jasaj a ľudstvo ťa vyhľadá;
trúchli, oni odídu.
Chcú plne zdieľať tvoju rozkoš,
no s tebou sa nezídu.
Buď rád a priateľov máš dosť;
tvoj smútok ich vyhostí.
Nezaprú tvoje sladké víno,
no ty zhltneš horkosti.

Slávnosť, tvoje sály sú plné;
pôst a svet hneď odchádza.
Uspieť a dať, pomôže ti žiť,
zomrieť nik nepomáha.
V sieňach slávy miesta dosť,
Na dlhý a panský vlak
sa po jednom každý zaradí
v ľútostných uliciach.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap