This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tsai, Tze-Min: Moja špirálová ulita (My Spiral Shell Sinking into The Sea in Slovak)

Portre of Tsai, Tze-Min

My Spiral Shell Sinking into The Sea (English)

My beloved spiral shell slipped from my hand
Just when I cleaned up my spiral-like thoughts
It did not sink straight the seabed
It provokes a spiral of water
It tries to blow out a last sound
Before the sea water engulfed it in a spiraling pose

I leaped into the water
Made every effort to rescue my beloved spiral shell
It was rotating in a rapid manner
Went deeper into the sea
I did not let my body spin with the waves
Held my breath but followed it closely

Until my hand touched my beloved spiral shell again
Cold and rotating pressure
Almost knocked me back
It murmured to me with melancholy
You should go back
And ignore me
Try to keep your mind from spinning anymore
You will understand
The sea is my homeUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationauthor
Publication date

Moja špirálová ulita (Slovak)

Milovaná špirálová ulita
vykĺzla mi z dlani
keď som si spieral špirálové myšlienky.
Spadla priamo dolu,
tvoriac krútňavu vody,
pred tým ako ju voda zmestí
do piesku v špirálovej póze.

Skočil som do vody
snažiac sa na každý spôsob
zabrzdiť vlastnú
milovanú ulitu.
Skrúcala sa rýchlo
a vnárala hlbšie do mora...
Nedovolil som, aby som sa i ja točil
s vodou...
Zdržal som dych a sledoval ulitu.

Ruka sa mi dotkla milovanej ulity.
Mrazivá krútňava vody
dych môj vzala.
Túžobne zašepkala milovaná ulita:
Vrát sa späť.
Nevšímaj si ma.
Nedovoľ myšlienkam omyl.
Len tak pochopíš,
že more je môj dom.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator
Publication date

minimap