This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tsai, Tze-Min: V sne dúha nespí (In the Dream, The Rainbow Does Not Sleep in Slovak)

Portre of Tsai, Tze-Min

In the Dream, The Rainbow Does Not Sleep (English)

Time passes
Try to maintain the same lengths of the grid
Such serenity does not contradict Einstein's cognition
A mountain edge touches the sunset
Cold in the red-hot
When the first light is covered
Driving the distant color clouds
Bringing down drizzle constantly
The light that penetrates the top corner of the window
Stretching at different angles of refraction
Arch bridge-like a rainbow
Call the colored dragon to ring
My window that never closed

Sitting on the dragon's dorsal fin
Tight scales protect me from pain
That silhouette soars up into the sky just like lightning
Just all of a sudden comes on the top of the rainbow
Smoothly
Such as Newton’s ideal world can’t find the friction
Only that fine silk clothing
Which
Makes every effort to shout in the air
In an attempt to prevent the falling down of the figure
With equal acceleration
To reach the terminal speed detached from the surface

When I fall in at the bottom of the clouds
Pray that gravitation will not forsake me
The quality is a very customary joke
Perhaps
Only let myself return to the dream again
Can no longer hear
Galileo's boast
Break through Aristotle’s defense with wisdom
Where can I find?
The illusion of literature
Where to find scientific endorsementUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationauthor
Publication date

V sne dúha nespí (Slovak)

Čas prechádza.
Pokúste sa zachovať rovnakú vlnovú dĺžku.
Taký pokoj nie je v rozpore s Einsteinovým porozumením.
Okraj hory sa dotýka západu slnka.
Studené v horúcom.
Pri prvom rozliatom svetle
v vzdialených farebných oblakoch
neustále pršal dážď.
Svetlo preniká cez horný roh okna
pod rôznymi uhlami lomu
klenie sa dúha v podobe mostíka.
Zavolajte farebného draka
kýchať cez okno,
ktoré nikdy nezatváram.

Zatiaľ čo sedí na krku draka
Jeho váhy ma chránia pred bolesťou.
Táto silueta sa pohybuje po oblohe ako blesk
a náhle prišiel cez dážď.
Hladká.
Ako Newtonov ideálny svet nemôže nájsť trenie
Len jemné hodvábne oblečenie
kto
snažila sa ju donútiť k tomu, aby kričala vo vzduchu
zabráňte pádu objektu
s rovnakým zrýchlením
a dosahuje rýchlosť nezávislá od povrchu.

Keď spadnem na dno oblaku
Modlite sa, aby som neopustil gravitáciu.
Kvalita je veľmi bežné jarmo.
možná
ak sa nechám spať spať
Už to nepočujem
Galileo sa chváli.
Ako môžem prejsť
Aristotelova obrana s múdrosťou?
Kde nájsť vedecké schválenie
pre ilúziu literatúry.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap