This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sweeney, Matthew: Nahý (Naked in Slovak)

Portre of Sweeney, Matthew
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Naked (English)

Take off your shoes, he said,
   and hurl them into the sea.
Take off that satin shirt
   and hand it to me,
and it had better fit, he said,
   or you’re fucking dead.
Take off those grey cords
   and hope you’re my size.
Take off the underpants
   and pull them over your eyes,
and blind, take off each sock
   while waggling your cock,
ignoring the laughs I gift you
   in this ghastly hour –
for you, that is, he said
   before laughing some more
and slapping me on the rump
   commanding me to jump,
Higher! Higher! he shouted
   and I heard a gun click
as sweat bubbled out of me
   and I began to get sick.
Stop that or I fucking shoot!
   You disgusting brute!
He kicked me in the balls
   till I doubled up.
Stand up straight! he roared.
   You contemptuous pup!
And he hit me on the head
   with the gun till I bled.
More mess! he bellowed.
   You’re worse than a pig.
Then he handed me a spade
   and ordered me to dig.Uploaded byRépás Norbert
PublisherCondé Nast, Advance Publications
Source of the quotationThe New Yorker
Bookpage (from–to)65-66
Publication date

Nahý (Slovak)

Vyzuj si topánky, povedal,
   a hoď ich do mora.
Vyzleč si tú košeľu, saténovú
   a podaj mi ju,
a nech mi sadnú, povedal,
   inak si skurvene mŕtvy.
Vyzleč si tie sivé menšestráky
   a dúfaj, že tvoja veľkosť mi sadne.
Vyzleč si spodné prádlo
   a ním oči prikry si,
a voslep, každú ponožku vyzuj si
   medzitým vtákom vrť,
tebe venovaný chichot nevšímaj si
   v túto desivú hodinu –
pre teba, totiž, povedal
   čoraz väčším úsmevom
a potom mi riť nakopol
   vyskočiť mi prikázal,
Vyššie! Vyššie! reval
   a plesnutie zbrane počul som
kým zo mňa pot šumel
   a vracanie ma premohlo.
Stačí ty nechutné hovädo!
   Lebo stlačím spúšť!
Kopol ma do gulí,
   až dvojmo hrbil som sa.
Stoj rovno! reval.
   Ty decko pohŕdavé!
Potom ma so zbraňou po hlave
   trepol, že ma krv zaliala.
Aká špina! dunel.
   Si horší ako sviňa.
Potom mi do ruky rýľ podal
   a kopať mi prikázal.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap