This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sitwell, Sacheverell: Rio Grande

Portre of Sitwell, Sacheverell

Rio Grande (English)

By the Rio Grande they dance no sarabande

On level banks like lawns above the glassy, lolling tide,

Nor sing they forlorn madrigals whose sad note stirs the sleeping gales

Till they wake among the trees and shake the boughs

and fright the nightingales.

 

But they dance in the city down the public squares

On the marble pavers with each colour laid in shares

At the open church doors loud with light within

At the bell’s huge tolling, by the river music, gurgling, thin

through the soft Brazilian air.

 

The Comendador and Alguacil

Are there on horseback hid with feathers, loud and shrill

Blowing orders on their trumpets like a bird’s sharp bill

Through boughs like a bitter wind, calling

They shine like steady starlight while those other sparks are falling

In burnished armour with their plumes of fire,

Tireless, while all others tire.

 

The noisy streets are empty and hushed is the town

To where, in the square, they dance and the band is playing,

Such a space of silence through the town to the river

That the water murmurs loud,

Loud above the band and crowd together.

 

And the strains of the sarabande

More lively than a madrigal go hand in hand

Like the river and its waterfall as the great Rio Grande

Rolls down to the sea.

By the Rio Grande they dance no sarabande

 

Loud the marimba’s note above these half salt waves

And louder still the tympanum, the plectrum and the kettledrum

Sullen and menacing do these brazen voices ring

They ride outside, above the salt sea’s tide they ride,

Above the salt sea’s tide.

 

By the Rio Grande they dance no sarabande

Till the ships at anchor hear this enchantment

Of the soft Brazilian air by those Southern winds wafted

Slow and gentle their fierceness tempered

By the air that flows between.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://allpoetry.com

Rio Grande (Hungarian)

Ahol folyik a Rio Grande, ott nem táncolnak sarabandot

a pázsitos parton, hol elringató ár suhog -

és nem dalolnak régi madrigált: bús dallama az alvó szellőt nem riasztja,

a fák alusznak és a lomb nem ébred,

és nem zendít a csalogány panaszra -

 

de a városban áll a tánc, mindenfelé a téren,

a színes márványkockákon folyik serényen -

a tárt templomajtóknál, honnan fény zuhog ki,

mikor fölzeng a nagyharang zenéje,

míg lenn a folyó kezd mellé lágyan susogni,

a lágy braziliai éjen át.

 

A Comendador és az Alguacil éles szavát

lóháton ülve, toll mögül, vad trombitákkal adja közre,

- akár ha egy madár éles csőrével ott körözne -

csípős szélként a lombon át - s úgy fénylenek,

mint állócsillagok, mint szikrás kék tüzek,

fénylő páncéljaikban, tűzszín tollaikkal,

fáradhatatlan, míg a többi arca fáradtságba villan.

 

Zsibongó utcái elhagyottak, a város hallgatag,

de a téren táncolnak serényen, zeng-zúg a zenekar,

csend nyújtózkodik a várostól a folyóig,

s a víz hangos zenéje

lesz úrrá mindenen

 

s a saraband dallama,

mely fürgébb, mint a madrigál,

mint a folyó és vizesése,

egymás dalába átfonódva száll,

ahogy a Rio Grande a tengerár felé zúg.

 

E félsós hullámok fölött zeng a marimba dallama

- de hangosabb a kurta dob, - a plectum és az üstdobok,

baljósan zeng és komoran, mind-mind,

mint egy réz-hang-folyam.

A Sós tenger-ár fölött árjuk hömpölyög .

 

Ahol folyik a Rio Grande, ott nem táncolnak sarabandot

alatta hajók horgonyozva hallgatják a brazil eget

olvadozva, mit déli szél lebegtet

lassan, ringatón, s vadságukat lecsöndesíti

a dallam, mely köztük lebegve lengedez.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu

minimap