This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rothenberg, Jerome: Notes for the New Wilderness (detail)

Portre of Rothenberg, Jerome

Notes for the New Wilderness (detail) (English)

1
I have escaped - she told him –
into the wilderness
But where is that? - he tried
to ask her - she was silent, never so silent as that day
she said: you could never track me there
- how bewildering -
it would be the last thought in his mind
I have - he said - my own road to walk
my own row to hoe
etc.
And the city sat above another city
which was its lost heart
its dark reflection
he thought: this is the wilderness
where she fled
& I can get there sooner, sooner or later
& he thought: no horizontal
geographies will do it
the new geography is up it & down
like burial: from air
to earth
She must have thought long about
a new wilderness
it was she who named it
by living in it
& by reminding us
that everything is charted from the sky:
grey forms move over our heads
& force us down
& down
to find our terror
under the earth:
the mind, a little like that,
subtler
is also there
& lets us in
however sadly
to feel its pain -
he said that, then he said:
I cannot write a poem
- no longer –
only these notesUploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://books.google.hu/books

Jegyzetek az új vadonról (részlet) (Hungarian)

1
Elmenekültem - mondta neki -
a vadonba
De hol a vadon? - próbálta megtudni
az asszonytól - ő hallgatott, így még sosem hallgatott
azt mondta: ott sosem találnád nyomomat
- micsoda vad gondolat -
utoljára jutna eszébe ez
Nekem - mondta ő - a magam útját kell járnom,
a magam sorát élnem
stb.
És a város egy másik városon ült
saját elveszett szívén
sötét tükörképén
azt gondolta: ez lesz a vadon
ahová az asszony menekült
& eljutok oda, előbb vagy utóbb
és azt gondolta: a földrajz
itt nem lehet vízszintes
az új földrajz föl s le terjed történik
mint a temetés: a légből
a földre
Sokat gondolhatott az asszony
az új vadonra
ő adta nevét
azzal, hogy benne élt
és hogy eszünkbe juttatta
mindent a magasból térképeznek föl:
fejünk fölött szürke alakzatok
lenyomnak bennünket
le és le
a rettegésbe
a föld alá:
ott van az elme is,
kicsit hasonló,
csak finomabb
& beenged
ha sajnál is
hogy nekünk is fájjon -
ezt mondta ő, és még ezt:
Verset írni nem tudok
- többé nem -
csak ilyen jegyzeteketUploaded byP. T.
Source of the quotationK. Gy.

minimap