This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Poe, Edgar Allan: A Nis-völgy (részlet) (The Valley Nis in Hungarian)

Portre of Poe, Edgar Allan
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

The Valley Nis (English)

Far away – far away –
Far away – as far at least
Lies that valley as the day
Down within the golden east –
All things lovely – are not they
Far away – far away ?

It is called the valley Nis.
And a Syriac tale there is
Thereabout which Time hath said
Shall not be interpreted.
Something about Satan's dart –
Something about angel wings –
Much about a broken heart –
All about unhappy things:
But "the valley Nis" at best
Means "the valley of unrest."

Once it smil'd a silent dell
Where the people did not dwell,
Having gone unto the wars –
And the sly, mysterious stars,
With a visage full of meaning,
O'er the unguarded flowers were leaning:
Or the sun ray dripp'd all red
Thro' the tulips overhead,
Then grew paler as it fell
On the quiet Asphodel.

Now the unhappy shall confess
Nothing there is motionless:
Helen, like thy human eye
There th' uneasy violets lie –
There the reedy grass doth wave
Over the old forgotten grave –
One by one from the tree top
There the eternal dews do drop –
There the vague and dreamy trees
Do roll like seas in northern breeze
Around the stormy Hebrides –
There the gorgeous clouds do fly,
Rustling everlastingly,
Through the terror-stricken sky,
Rolling like a waterfall
O'er th' horizon's fiery wall –
There the moon doth shine by night
With a most unsteady light –
There the sun doth reel by day
"Over the hills and far away."

And Helen, like thy human eye,
Low crouched on Earth, some violets lie,
And, nearer Heaven, some lilies wave
All banner-like, above a grave.
And one by one, from out their tops
Eternal dews come down in drops,
Ah, one by one, from off their stems
Eternal dews come down in gems!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://en.wikisource.org/wiki

A Nis-völgy (részlet) (Hungarian)

Nincs messze? - de messze?
Messze - de messze -
Oly messze - legalább:
a nap Kelet aranyát -
Mégis szépség övezze:
Nincs messze? - de messze?

Nis völgye, ez a neve,
És mondja egy szír mese,
Az Idő épp itt mondta:
Mit jelent? Az nem volna!
Valami Sátán-nyila,
Valami Angyalok Szárnya -
Szívnek itt nyílnia,
Kell, boldogtalanságra:
Törnie - de a völgy neve:
"Nyugalom Ne Járna Vele".

Egykor itt, halk horhoson,
Ember nem volt jó rokon,
Ment s ment háborúba -
Titkok csillag-borúja
Borult, sugallva, fölébük -
Virágokkal halk kékjük
Virult, harsány vörösük,
És a sápadt Aszphodélosz
Nem tudta, így,
mit miért hoz.

Most így vall a boldogtalan:
Semmi se mozdulattalan!
Helen, mint emberszemed,
Kéklő ibolya remeg,
Rég feledett sír felett
Könnyű nádi fű remeg -
Fák hegyéről, csöpre csepp,
Öröklét-harmat pereg -
Ó, ködös fák, álmodók -
A viharos Hebridák
Szirtjén így hab habra vág -
Fenséges felhősereg:
Örök zajjal - görgeteg,
Halállá rémült egek -!
Láthatár izzó falán
Hulló zuhatag-talány,
És a hold betör az éjbe,
Jő nem nyugvó fénye véle,
És a nap, futván körét:
"Földön túl s még szerteszét".[1]

...


[1] Poe itt egy skót népdalt idéz: "Over the Hills and Far Away"Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.folioklub.hu

minimap