This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Newlove, John: Doukhobor

Portre of Newlove, John

Doukhobor (English)

When you die and your weathery corpse
lies on the chipped kitchen table,

the wind blowing the wood of your house
painted in shades of blue, farmer

out from Russia as the century turned,
died, and lay at the feet of the wars,

who will ever be able to say for you
what you thought at the sight of the Czar's horsemen

riding with whips among you, the sight
of the rifles burning on bonfires,

the long sea-voyage, strange customs endured,
officials changing your name

into the strange script that covered the stores,
the polite brown men who spoke no language

you understood and helped you
free your team from Saskatchewan winter mud,

who will be able to say for you
just what you thought as the villages marched

naked to Eden and the English
went to war and came back again

with their funny ways, proud
to speak of killing each other, you, whose mind

refused to slaughter, refused the blood,
you who will lie in your house, stiff as winter,

dumb as an ox, unable to love,
while your women sob and offer the visitors tea?

 
 
The Doukhobors or Dukhobors (Russian: Духоборы, Dukhobory, earlier Dukhobortsy, Russian: Духоборцы; literally "Spirit-Wаrriors of Christ") are a religious group of Russian origin.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.library.utoronto.ca

Duhoborec (Hungarian)

Ha meghalsz és porladó tetemed
rozzant konyhaasztalon fekszik,

szél fújja házad kékre mázolt
deszkáit, farmer, Oroszországból

jöttél, midőn a század fordult,
kimúlt, s háborúk lábánál hevert,

ki ejt majd szót nevedben arról:
mi járt fejedben, mikor cári lovasok

korbács-csördítve közétek vágtattak,
máglyába rakott puskák lobogásáról,

a hosszú tengeri útról, idegen szokások tűréséről,
a hivatalnokokról, kik megváltoztatták neved

a bolti cégérek fura írásmódja szerint,
a nyájas, barnabőrű férfiakról, akik

érthetetlen nyelven szóltak s kihúzták
fogatodat a Saskatchewan folyó ingoványából,

ki ejt majd szót nevedben arról:
mi járt fejedben, mikor a falvak népe

pucéran menetelt Éden felé, és az angolok
háborúzni mentek és hazatértek megint

megannyi hóbortjukkal, hencegve, hogy
gyilkolják egymást, te, ki testestül-

lelkestül a vérontás ellen szegültél,
te, ki fekszel majd házadban fagyott-mereven,

baromi némaságban, szeretetre képtelenül,
míg asszonyaid zokognak s teával kínálják a látogatót?

 

Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában, szorgalmas, teljesen zárt közösségekben éltek a XX. század fordulóján -részben Lev Tolsztoj határozott kiállásának köszönhetően- kivándorolt duhoborec (lélek harcosai) szekta tagjai.Uploaded byP. T.
Source of the quotationM. M.

minimap