This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mueller, Lisel: Curriculum Vitae (Curriculum Vitae in Hungarian)

Portre of Mueller, Lisel
Portre of P. T.

Back to the translator

Curriculum Vitae (English)

1) I was born in a Free City, near the North Sea.
2) In the year of my birth, money was shredded into confetti. A loaf of bread cost a million marks. Of course I do not remember this.
3) Parents and grandparents hovered around me. The world I lived in had a soft voice and no claws.
4) A cornucopia filled with treats took me into a building with bells. A wide-bosomed teacher took me in.
5) At home the bookshelves connected heaven and earth.
6) On Sundays the city child waded through pinecones and primrose marshes, a short train ride away.
7) My country was struck by history more deadly than earthquakes or hurricanes.
8) My father was busy eluding the monsters. My mother told me the walls had ears. I learned the burden of secrets.
9) I moved into the too bright days, the too dark nights of adolescence.
10) Two parents, two daughters, we followed the sun and the moon across the ocean. My grandparents stayed behind in darkness.
11) In the new language everyone spoke too fast. Eventually I caught up with them.
12) When I met you, the new language became the language of love.
13) The death of the mother hurt the daughter into poetry. The daughter became a mother of daughters.
14) Ordinary life: the plenty and thick of it. Knots tying threads to everywhere. The past pushed away, the future left unimagined for the sake of the glorious, difficult, passionate present.
15) Years and years of this.
16) The children no longer children. An old man's pain, an old man's loneliness.
17) And then my father too disappeared.
18) I tried to go home again. I stood at the door to my childhood, but it was closed to the public.
19) One day, on a crowded elevator, everyone's face was younger than mine.
20) So far, so good. The brilliant days and nights are breathless in their hurry. We follow, you and I.

1992Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poets.org

Curriculum Vitae (Hungarian)

1) Egy szabad-városban születtem, az Északi-tengernél.
2) Születésem évében a pénzből konfettit aprítottak. A kenyér ára márka milliókra rúgott. Persze, én nem emlékszem erre.
3) Szüleim és nagyszüleim körülöttem keringtek. A világ amiben éltem lágyszavú volt és nem bántott.
4) Bőségszarunyi élvezet jutott nekem a csengős épületben. Egy nyíltszívű tanár elfogadott engem.
5) Otthon a könyvespolcok kapcsolták össze az eget és földet.
6) Vasárnaponként a városi gyerekek fenyőtobozokon és kankalin berkeken gázoltak át egy rövid vonatozás után.
7) Országomat a történelem sokkal halálosabban sújtotta mint földrengés vagy hurrikán.
8) Apámat elfoglalta a szörnyek kijátszása. Anyám azt mondta a falnak is füle van. Én megtanultam a titkok súlyát.
9) Túl világos nappalokba költöztem a serdülőkor túl sötét éjszakáiból.
10) Két szülő, két lánygyerek, követtük a napot és holdat át az óceánon. Nagyszüleim hátramaradtak a sötétbe.
11) Az új nyelven mindenki túl gyorsan beszélt. Végül is tartottam velük a lépést.
12 Mikor találkoztam veled az új nyelv lett a szerelem nyelve.
13) Az anya halálának sebe űzte lányát a költészetbe. A lányból lányok anyja lett.
14) Átlagos élet: jólét és meghittség. Csomók kötődnek mindenütt a fonálra. A múlt eltaszít, a jövő megmarad elképzelhetetlennek, a dicső, nehéz, szenvedélyes jelen érdekében.
15) Évek és emez évek.
16) A gyerekek nem sokáig gyerekek. Egy öregember szenvedése, egy öregember magányossága.
17) És aztán apám is eltűnt.
18) Próbáltam újra hazamenni. Álltam gyerekkorom ajtajánál, de zárva a nyilvánosságnak.
19) Egy napon a teli liftben minden arc fiatalabb az enyémnél.
20) Ez eddig, ez jó. A fénylő napok és éjszakák lélekszakadva sietnek. Mi követjük, te és én.

1992Uploaded byP. T.
Source of the quotationsaját

minimap