This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

McClatchy, J. D.: Vissza az ágyba (Going back to Bed in Hungarian)

Portre of McClatchy, J. D.

Going back to Bed (English)

Up early, trying to muffle

the sound of small tasks,

grinding, pouring, riffling

through yesterday’s attacks

 

of market slumps, then changing

my mind – what matter the rush

to the waiting room or the ring

of some later dubious excuse? –

 

having decided to return to bed

and finding you curled in the sheet,

a dream fluttering your eyelids,

still unfallen, still asleep,

 

I thought of the old pilgrim

when, among the fixed stars

in paradise, he sees Adam

suddenly, the first man, there

 

in a flame that hides his body,

and when it moves to speak,

what is inside seems not free,

not happy, but huge and weak,

 

like an animal in a sack.

Who had captured him?

What did he want to say?

I lay down beside you again,

 

not knowing if I’d stay,

not knowing where I’d been.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://demo.ultravox.hu/wp/hu/2017/06/18/339/

Vissza az ágyba (Hungarian)

Már fönt vagyok, próbálom rejteni

kis ténykedéseim zaját,

őrlés, töltés, lapozás

a piaci zuhanás tegnapi

 

lapjaiban, majd meggondolom

magam – mit számít a

váróterem, vagy a telefon,

valami később kétes kifogás? –

 

elhatározván, hogy visszamegyek

az ágyba és téged ott találván

lepedőbe csavarva, pilláidon

álom rebegve, alva még,

 

a vén zarándok jut eszembe

amikor, az állócsillagok között

a paradicsomban, látja Ádámot

hirtelen, ott, az első embert,

 

testét lángokba rejtve,

és amikor megszólalni mozdul,

ami belül van, nem látszik szabadnak,

nem boldog, de óriás és gyenge,

 

mint állat a zsákban.

Ki foghatta el?

Mit akart mondani?

Melletted fekszem megint,

 

nem tudván maradjak-e,

nem tudván merre jártam.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://demo.ultravox.hu/wp/hu/2017/06/18/339/

minimap