This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Masters, Edgar Lee: A Spoon River-i holtak - Henry Phipps (Spoon River Anthology - Henry Phipps in Hungarian)

Portre of Masters, Edgar Lee
Portre of Gergely Ágnes

Back to the translator

Spoon River Anthology - Henry Phipps (English)

  I was the Sunday-school superintendent,

  The dummy president of the wagon works

  And the canning factory,

  Acting for Thomas Rhodes and the banking clique;

  My son the cashier of the bank,

  Wedded to Rhodes, daughter,

  My week days spent in making money,

  My Sundays at church and in prayer.

  In everything a cog in the wheel of

  things--as--they-are:

  Of money, master and man, made white

  With the paint of the Christian creed.

  And then:

  The bank collapsed.

  I stood and hooked at the wrecked machine –

  The wheels with blow-holes stopped with

  putty and painted;

  The rotten bolts, the broken rods;

  And only the hopper for souls fit to be used again

  In a new devourer of life,

  When newspapers, judges and money-magicians

  Build over again.

  I was stripped to the bone, but I lay in the

  Rock of Ages,

  Seeing now through the game, no longer a dupe,

  And knowing "'the upright shall dwell in the land

  But the years of the wicked shall be shortened."

  Then suddenly, Dr. Meyers discovered

  A cancer in my liver.

  I was not, after all, the particular care of God

  Why, even thus standing on a peak

  Above the mists through which I had climbed,

  And ready for larger life in the world,

  Eternal forces

  Moved me on with a push.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.bartleby.com/84/

A Spoon River-i holtak - Henry Phipps (Hungarian)

Tanfelügyelő voltam a vasárnapi iskolában,

a vagongyár meg a konzervgyár

bábelnöke,

aki fedezi Thomas Rhodest meg a bankemberek klikkjét;

a fiam pénztáros a banknál,

Rhodes lányát vette feleségül ;

így telt a nap: hétfőtől-szombatig a pénzcsinálás,

vasárnap templom és ima.

Csak épp be kellett illeszkedni a pénz, hatalom,

keresztyén krédóval fehérre mázolt ember:

vagyis a rendjén-való-dolgok fogaskerekébe.

És azután:

összeomlott a bank. Álltam és néztem a széttört masinát

a kereket, amin az öntvényhibát eltömték gittel meg mázzal;

a lötyögő csavarokat, a repedt dugattyút;

vagy csak a csúzdát, ahol az alkalmas lelkek

ismét a nagy bendőbe jutnak, mikor az újságok, a bírák meg a pénzbűvészek

elölről kezdik.

Engem pőrére nyúztak; viszont az Idő Magaslatáról

keresztülláttam a játszmán, nem leszek tovább balek,

azonkívül tudom, hogy „az igazak örökségül bírják a földet,

és a gonoszoknak maradékok kigyomláltatik".

Aztán Meyers doktor egyszercsak felfedezte, hogy

májrákom van.

Nagyon törődött velem az Isten, mit mondjak!

Persze még így is fönn álltam a csúcson,

a köd felett, amin átvágtam magam,

készen, hogy most jön majd a nagyszabású lét,

és tessék, az örök hatalmak

előremozdítottak egy rúgással.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://canadahun.com/forum

minimap