This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Masters, Edgar Lee: Spoon River Anthology - Hannah Armstrong

Portre of Masters, Edgar Lee

Spoon River Anthology - Hannah Armstrong (English)

  I wrote him a letter asking him for old times, sake

  To discharge my sick boy from the army;

  But maybe he couldn't read it.

  Then I went to town and had James Garber,

  Who wrote beautifully, write him a letter.

  But maybe that was lost in the mails.

  So I traveled all the way to Washington.

  I was more than an hour finding the White House.

  And when I found it they turned me away,

  Hiding their smiles.

  Then I thought: "Oh, well, he ain't the same as when

  I boarded him

  And he and my husband worked together

  And all of us called him Abe, there in Menard."

  As a last attempt I turned to a guard and said:

  "Please say it's old Aunt Hannah Armstrong

  From Illinois, come to see him about her sick boy

  In the army."

  Well, just in a moment they let me in!

  And when he saw me he broke in a laugh,

  And dropped his business as president,

  And wrote in his own hand Doug's discharge,

  Talking the while of the early days,

  And telling stories.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.bartleby.com/84/

A Spoon River-i holtak - Hannah Armstrong (Hungarian)

Megírtam neki a levélbe, hogy a régi szép idők kedviért

eressze el a beteg fiam a katonaságból,

gondolom, nem tudta elolvasni.

Akkor bementem a városba, megkértem James Garbert,

aki nagyon gyönyörűen ír, írjon egy levelet,

az meg, gondolom, elveszett a póstán.

Hát akkor fogtam magamat, fölmentem Washingtonba.

Több mint egy órát kerestem a Fehér Házat,

és mikor megtaláltam, azt mondták, álljak odébb

és összemosolyogtak. „Na jó", gondoltam,

„biztosan más, mint annakidején, amikor nálam kvártélyozta be magát,

együtt dolgozott az urammal, és odalenn Menardban

mindenki csak úgy hívta, Abe."

De, mondom, teszek még egy próbát, odafordulok az őrhöz:

„Legyen szíves, jelentse be, hogy az öreg Hannah Armstrong néni

van itten Illinoisból, mivelhogy beteg a katonafia,

és ezzel kapcsolatba."

Hát, egy szempillantás alatt odabe voltam!

És ahogy meglátott, elfakadt nevetve,

félbehagyta az elnökségi tisztet,

sajátkezűleg állította ki a gyereknek a papírt

a leszerelésről, és közbe folyton mondta a históriákat,

hogy a régi szép napok, így meg úgy.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap