This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

MacNeice, Louis: Vagyok, aki vagyok (I am That I am in Hungarian)

Portre of MacNeice, Louis
Portre of Kabai Csaba

Back to the translator

I am That I am (English)

In the beginning and in the end the only decent 
Definition is tautology: man is man,
Woman woman, and tree tree, and world world, 
Slippery, self-contained; catch as catch can.
 
Which when caught between the beginning and end 
Turn other than themselves, their entities unfurled, 
Flapping and overlapping — a tree becomes 
A talking tower, and a woman becomes world.
 
Catch them in nets, but either the thread is thin 
Or the mesh too big or, thirdly, the fish die 
And man from false communion dwindles back 
Into a mere man under a mere sky.
 
But dream was dream and love was love and what 
Happened happened — even if the judge said 
It should have been otherwise — and glitter glitters 
And I am. I although the dead are dead.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://silezukuk.tumblr.com/post/72657420065

Vagyok, aki vagyok (Hungarian)

Kezdetben és végül a lényeget megfogni
az ismétlés marad lehetőségül: az egyén: egyén,
A nő: nő, a fa: fa és a világ: világ.
Nehéz a fogás: síkos, magába zárt, kemény.

Valahol a kezdet és a vég között elkapva
Visszahull magába, kibomlik entitássá
Lebeg és átfed: egy fa beszélő
Toronnyá válik, és egy nő a világgá.

Hálóval elkaphatod, ám vagy a szál gyönge,
Vagy ritka a háló szövése, vagy épp a hal halott.
És a hamis közösségből érkező ember visszafogy
Puszta emberré a puszta ég alatt.

Ám az álom álom volt, és a szerelem: szerelem. És ami
Történt, megtörtént – még ha a bírák mást is hallottak,
Az alapján ítéltek el. És csillog a csillogás,
És én én vagyok, noha a halottak halottak.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://ujnautilus.info/tag/muforditas/page/10

minimap