This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lowell, Robert: Juvenalis imája (Juvenal's Prayer in Hungarian)

Portre of Lowell, Robert
Portre of Orbán Ottó

Back to the translator

Juvenal's Prayer (English)

What's best, what serves us… leave it to the gods.

We're dearer to the gods than to ourselves.

Harassed by impulse and diseased desire,

we ask for wives, and children by those wives --

what wives and children heaven only knows.

Still if you will ask for something, pray for

a healthy body and a healthy soul,

a mind that is not terrified of death,

thinks length of days the least of nature's gifts --

courage that drives out anger and longing… our hero,

Hercules, and the pain of his great labor…

Success is worshipped as a god; it's we

who set her up in palace and cathedral.

I give you simply what you have already.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://valtinsblog.blogspot.com

Juvenalis imája (Hungarian)

Mi a legjobb, mi van hasznunkra… az istenek dolga ez.

Kedvesebbek vagyunk nekik, mint magunknak.

Kínzó ösztöntől és beteg vágytól vezetve

asszonyt kérünk tőlük és általa gyermeket -

miféléket, csak a jóég tudja.

De ha mégis kérsz valamit, kérj

ép testben egészséges lelket,

elmét, mely nem halálos rettegésben él

s a napok hosszát nem tartja a természet legfőbb ajándékának -

haragot és epekedést kihajtó bátorságot… egy hőst,

Héraklészt, és roppant munkája kínjait…

A siker a mi istenünk; mi

emeltünk neki palotát és katedrálist.

Csak azt adom neked, ami már a tiéd.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap