This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lindsay, Vachel: William Booth tábornok bevonul a mennyországba (General William Booth Enters Into Heaven in Hungarian)

Portre of Lindsay, Vachel
Portre of Orbán Ottó

Back to the translator

General William Booth Enters Into Heaven (English)

(To be sung to the tune of The Blood of the Lamb with indicated instrument)

I
[Bass drum beaten loudly]
Booth* led boldly with his big bass drum—  
(Are you washed in the blood of the Lamb?)  
The Saints smiled gravely and they said: “He’s come.”  
(Are you washed in the blood of the Lamb?)  
Walking lepers followed, rank on rank,  
Lurching bravoes from the ditches dank,  
Drabs** from the alleyways and drug fiends pale—  
Minds still passion-ridden, soul-powers frail:—  
Vermin-eaten saints with mouldy breath,  
Unwashed legions with the ways of Death—  
(Are you washed in the blood of the Lamb?)  

[Banjos]
Every slum had sent its half-a-score  
The round world over. (Booth had groaned for more.)  
Every banner that the wide world flies  
Bloomed with glory and transcendent dyes.  
Big-voiced lasses made their banjos bang,  
Tranced, fanatical they shrieked and sang:—  
“Are you washed in the blood of the Lamb?”  
Hallelujah! It was queer to see  
Bull-necked convicts with that land make free.  
Loons with trumpets blowed a blare, blare, blare  
On, on upward thro’ the golden air!  
(Are you washed in the blood of the Lamb?)  

II
[Bass drum slower and softer]
Booth died blind and still by Faith he trod,  
Eyes still dazzled by the ways of God.  
Booth led boldly, and he looked the chief  
Eagle countenance in sharp relief,  
Beard a-flying, air of high command  
Unabated in that holy land.  

[Sweet flute music]
Jesus came from out the court-house door,  
Stretched his hands above the passing poor.  
Booth saw not, but led his queer ones there  
Round and round the mighty court-house square.  
Yet in an instant all that blear review  
Marched on spotless, clad in raiment new.  
The lame were straightened, withered limbs uncurled  
And blind eyes opened on a new, sweet world.  

[Bass drum louder]
Drabs and vixens in a flash made whole!  
Gone was the weasel-head, the snout, the jowl!  
Sages and sibyls now, and athletes clean,  
Rulers of empires, and of forests green!  

[Grand chorus of all instruments. Tambourines to the foreground.]
The hosts were sandalled, and their wings were fire!  
(Are you washed in the blood of the Lamb?)  
But their noise played havoc with the angel-choir.  
(Are you washed in the blood of the Lamb?)  
O shout Salvation! It was good to see  
Kings and Princes by the Lamb set free.  
The banjos rattled and the tambourines  
Jing-jing-jingled in the hands of Queens.  

[Reverently sung, no instruments]
And when Booth halted by the curb for prayer  
He saw his Master thro’ the flag-filled air.  
Christ came gently with a robe and crown  
For Booth the soldier, while the throng knelt down.  
He saw King Jesus. They were face to face,  
And he knelt a-weeping in that holy place.  
Are you washed in the blood of the Lamb?

 

   *William Booth (1829-1912) founded the Salvation Army in London in 1865 to yoke Christians to social work. His missionary organization spread to the United States 15 years later.
** Drabs: prostitutes.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poetryfoundation.org

William Booth tábornok bevonul a mennyországba (Hungarian)

(A "Bárány vére" dallamára, hangszeres kísérettel)

I
(Hangos dobszó)
Booth* jött az élen, verte a nagydobot —
(fürösztött-e téged a Bárány vére?)
Nézték a mosolygó szentek: „Ő jön ott!"
(Fürösztött-e téged a Bárány vére?)
Jött a Lepra Hadtest, sorban léptek
tántorgó gyilkosok, csatorna-töltelékek,
utcasarki kurvák, a kokain rabja —
gyarló lélek, bomlott agy haragja:
poloskás szentek, penészes szájuak,
mosdatlan légiók, szutykos halál-fiak —
(Fürösztött-e téged a Bárány vére?)

(Bendzsók)
Széles e világról minden nyomortelep
tíz főt küldött. (Booth többet követelt.)
Kereke világnak valahány lobogója:
túlvilági fényesség sugárzik róla.
Rezes-hangú leányzók a bendzsó húrját tépve
eszelősen, transzban sikongták az égre:
„Fürösztött-e téged a Bárány vére?"
Halleluja! Halleluja! Örvendsz, ha látod:
bikanyakú fegyencek váltják meg a világot
Csavargók fújják: rajta, rajta, rajta!
az arany levegőn át a mennyekbe tartva.
(Fürösztött-e téged a Bárány vére?)

II
(Lassan és lágyan szóljon a nagydob)
Vakon halt meg Booth, de sasszeme éles a hitben,
szemét kápráztatta vakon is az Isten.
Booth jött az élen, rangidős módra,
domborműre illett volna nemes sas-orra,
repdeső szakálla, a parancsnoki légkör
nem hibádzik immár a magasztos égből.

(Lágy fuvolaszó)
Udvarháza ajtaján át eljöve Jézus a nép elé,
kezét áldón tárta ki e vonuló sereg fölé.
Nem látta Booth, csak menetelt vakon,
körbe-körbe e fényes és hatalmas udvaron.
Hát egyszerre megújhodott új köntössel a mellén,
mind aki ott masírozott e szeplőtelen szemlén.
Épek lettek a csonkák, bogozódtak a görcs tagok,
és egy új, egy szebb világot látva láttak a vakok.

(Mély dobszó)
Kurván és szipirtyón isteni szépség fénye!
Egynek sincs malacpofája, farkasfoga, rókaképe!
De bölcs, de szibilla, de vállas dalia mind,
erdő-mező legfőbb ura isten szava szerint.

(Kórusban szóljon minden hangszer. Legfényesebben a kintornák.)
Saruban járnak a házigazdák, szárnyuk égi láng!
(Fürösztött-e téged a Bárány vére?)
A zajtól alig hallani az angyalok dalát.
(Fürösztött-e téged a Bárány vére?)
Ó, magasztos Megváltás! Szívderítő látvány:
Királyokat, Hercegeket vált meg a Bárány!
És pengtek a bendzsók és csin-csin-csin,
Királynők kezében szólt a tamburin.

(Áhítatos énekszó, kíséret nélkül)
Es, hogy imához szólitott Booth vezényszava,
a zászlós légben megjelent a Megváltó maga.
Koronásan, palástban odalépett Krisztus úr
Booth-hoz, a katonához, a nép meg leborult jámborul.
Látta Jézus királyt. Látta szemtől szembe,
és könnyezve térdelt e szent, szent helyre.
Fürösztött-e téged a Bárány vére?

 

*William Booth (1829-1912) angol prédikátor, az Üdvhadsereg (Salvation Army) megalapítója. 1865-ben Londonban megalapította a Kelet-Londoni Keresztyén Missziót, amelyet 1878-ban Üdvhadseregként szervezett újjá.Uploaded byP. T.
Source of the quotationO. O.

minimap