This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lambert, Gill: Towton 25* (Towton 25* in Hungarian)

Portre of Lambert, Gill
Portre of P. T.

Back to the translator

Towton 25* (English)

Before the battle buried me, and snow
filled every hole my body had to offer,
before Palm Sunday, fourteen-sixty-one,
cleaved a question mark into my skull,
I dreamed of this. In every billet-bed
and whoring house, I wondered not how
I would die, but what would be found.
 
I never considered bones would testify
my truth. That every tooth God gave me,
would be found, but my brain, with my identity
would dissolve into pulp and drain
into the soil. My personality seep
from my body with my liver and my lungs.
 
There was never any hint in beer-soaked
nightmares that my name would be lost,
eaten away with my woollen vest, rotted
into rags by years of floods and dust-filled
droughts. I've emptied my fertility into the land
where the grass has grown lush but my daughters
and my sons would never come to be.
 
All that's left of me is here, labelled.
Numbered, tagged and catalogued - my bones,
battle-scarred and stripped of flesh. Aged
between one decade and the next, I have become
an estimate; there are no details of the woman
that I loved or the friend in whose memory
I remained clear, only to die with him.
 
 
*Towton is a village in northern England, between the cities of York and Leeds. The Battle of Towton (part of the War of Roses) on March 29th 1461 may have been the largest battle ever fought in the British Isles, perhaps 10% of the country's fighting-age population was killed very cruelly. Towton 25 gets his name from the order in which he was removed from a mass grave in the ground in 1996. Altogether 40 individuals, 28 complete skeletons were excavated.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://angelatopping.wordpress.com

Towton 25* (Hungarian)

Mielőtt a harc betemetett, és minden létező
lyukat testemben hó töltött meg,
ezernégyszázhatvanegyben Virágvasárnap előtt,
kérdőjelet hasítottak koponyámba,
ahogy megálmodtam ezt. Egyik szálláson
és bordélyban sem azt akartam tudni hogyan
fogok meghalni, hanem mit találnak meg belőlem.
 
Soha nem gondoltam arra, hogy csontjaim majd
azonosítanak. Hogy minden fog, melyet Isten adott
előkerül, de az agyam, egyéniségem
péppé oldódik és belefolyik majd
a talajba. Személyiségem elszivárog
testemből májammal, tüdőmmel együtt.
 
Soha egy intő jel sem volt sörtől nehéz
rémálmaimban, hogy nevem majd elvész,
elrohad mint gyapjú ingem, szétmállasztja
cafatokra sok év áradása és porlepte
aszálya. A földbe ürítettem termékenységem
ahol a fű oly buján nőtt, de lányaim
és fiaim soha nem fogantak.
 
Minden, mi maradt belőlem itt van, címkézve.
Számozott, cédulázott, listába vett - csontjaim, mik
harcokban sebesültek és lefoszlott húsuk. Életkor
évtized pontossággal - nagyjából a következő
becsült érték lettem; nincs nyoma az asszonynak
kit szerettem, a barátnak, kinek emlékeiben
tovább éltem, halálával haltam meg én is.
 
 
* Towton falu Észak-Angliában található York és Leeds között. A Rózsák Háborúja egyik csatája, a Towton-i 1461. március 29-én talán a brit szigetek legnagyobb küzdelme volt, a harcképes népesség akár 10 %-a is áldozatul esehetett a kegyetlen mészárlásnak. Towton 25 a nevét onnan kapta, hogy a harcosok maradványainak kiemelésekor a tömegsírból 1996-ban ő volt a 25. Összesen 40 harcost találtak, 28 teljes csontvázat.Uploaded byP. T.
Source of the quotationN. U. K. & P. T.

minimap