This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Klein, A. M.: Örökség (Heirloom in Hungarian)

Portre of Klein, A. M.

Heirloom (English)

My father bequeathed me no wide estates;
No keys and ledgers were my heritage;
Only some holy books with yahrzeit dates
Writ mournfully upon a blank front page —

Books of the Baal Shem Tov, and of his wonders;
Pamphlets upon the devil and his crew;
Prayers against road demons, witches, thunders;
And sundry other tomes for a good Jew.

Beautiful: though no pictures on them, save
The scorpion crawling on a printed track;
The Virgin floating on a scriptural wave,
Square letters twinkling in the Zodiac.

The snuff left on this page, now brown and old,
The tallow stains of midnight liturgy —
These are my coat of arms, and these unfold
My noble lineage, my proud ancestry!

And my tears, too, have stained this heirloomed ground,
When reading in these treatises some weird
Miracle, I turned a leaf and found
A white hair fallen from my father's beard.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.library.utoronto.ca

Örökség (Hungarian)

Apám rám nem hagyott földbirtokot;
Vagyonlajstrom, kulcs nem szállt tőle rám;
Csupán egy szent könyv - yahrzeit dátumok
Üresen hagyott első oldalán -

Baal Shem Tov és csodái vannak ebben;
Sátán seregéről példázatok;
Imák vihar, boszorkány, démon ellen;
Sok más, mi érdekel egy jó zsidót.

Kép nincs bennük, mégis gyönyörűek,
- Csak a sorok közt kúszó skorpió,
A Szűz, ki írás-hullámon lebeg,
Sok Zodiákus-betű, csillogó.

A tubákportól barna és öreg,
Éji liturgiák faggyú-nyoma -
Ez címerem, és ez mutatja meg
Nemes őseim, származásomat!

E földön könnyem is foltot hagyott:
Mikor olvastam, s lapozni akartam, 
Egy hófehér szálat találtam ott 
Apám szakállából hullott ki hajdan.Uploaded byP. T.
Source of the quotationK. J.

minimap